Okyanus Koleji - Kolej, Özel Okul, Ana okulu, ilkokul, ortaokul, Lise

OKYANUS KOLEJİ

-

Lise

-

Sınıf Koçluğu Sistemi

Okyanus Koleji Liselerinde Sınıf Koçluğu Var.

Okyanus Kolejlerinde iki önemli kavrama sıkça vurgu yapılır: Yetenek ve Kariyer. Çünkü bu kavramlar bireyin kendini gerçekleştirmesi, bu hayatta yerini bulması için önemlidir. Ancak 15-18 yaşlarında olan bir lise öğrencisinin bu kavramların yaşantısındaki karşılığını sadece kendi çabasıyla bulması kolay değildir. İşte bu nedenle okulda bir sınıfa, o sınıfa da ilgisini özel olarak yoğunlaştıracak bir öğretmene gerekir. O öğretmen sınıfının rehberi olan Sınıf Koçudur.
 

Sınıf Koçu; veli, öğrenci, sınıfı, öğrencilerinin dersine giren öğretmenler ve okul yönetimi ile etkileşime geçen güçlü bir aktördür.

Verdiğimiz eğitim ve öğretim hizmetlerini bütünleyen bir işlevi vardır.Koçluk yapan öğretmenlerimiz, Okyanus Kolejlerindeki zengin eğitim-öğretim hizmetlerini, öğrencinin bu hizmetlerden verimli bir şekilde yararlanması, velilerin yapılan çalışmalardan haberdar olup çocuğunun gelişimini izleyebilmesi, katıldığı faaliyetleri tanımasını sağlar.
 

Sınıf Koçu, veli ve öğrenci için bir çözüm ortağıdır.

Sınıf koçluğu görevi, sınıfın ders programındaki branş öğretmenlerinden, okul yönetimi tarafından seçilir.Öğretim yılı başlarken atanan Sınıf Koçu, veli ve öğrenci için bir çözüm ortağıdır. İlk ders haftasından itibaren derslerine girmeye başladığı sınıfındaki öğrencilerin velileriyle de iletişim kurar. Bu merhabayla başlayan iletişim öğretim yılı tamamlanana dek periyodik olarak sürer.Veliler ile telefonda yirmi günde bir veya ihtiyaç olduğu diğer zamanlarda telefon görüşmesi yapar. Velilerimiz, okulda öğrencimize gün boyu her an ulaşabileceği kadar yakın olan Sınıf Koçuyla, İnteraktif Sistemimiz ile veya telefon ile randevu alarak eğitim-öğretim saatlerinde de iletişim kurabiliyor.

Sınıf Koçlarımız ve velilerimizin görüşmelerin temel amacı öğrencimizin başarısının desteklenmesi ve devam etmesidir. Yapılan görüşmeler okul yönetimi tarafından da izlenmektedir.

Özne Öğrencidir.

Sınıf Koçu ve ailesinin görüşmelerinde ele alınan konuların öznesi öğrencinin gelişimidir. Öğrencinin tüm okul yaşantısı veli ve Sınıf Koçu iletişiminde paylaşılır, değerlendirilir.

Sınıf Koçu, öğrencilerinin akademik performansını, yetenek kulüplerindeki gelişimini kulüplere katılımını, arkadaşlık ilişkilerini, ailesiyle yaşantısını bilir. Bunun için; okulumuzun müdürü, müdür yardımcısının bilgi ve deneyimini, Ölçme Değerlendirme Biriminin ürettiği verileri, Rehberlik Bölümünü, İnteraktif Sistemini, branş öğretmenleri ile kendi gözlemlerini ve değerlendirmelerini kaynak olarak kullanır. Ve tüm bu başlık Sınıf Koçu – Veli iletişimin içeriğini oluşturur. Okulumuzun yeni uygulama ve çalışmalarından öğrenci ve velilerini haberdar eder. Uygulamalarda rehber olur. 
Sınıfa Lider Bir Öğretmen

Sınıf, aynı mekânı aynı zamanda paylaşan; üstelik ömürlerinin benzer çağlarını yaşayan gençlerin oluşturduğu bir sosyal sistemdir. Sınıf koçu da bu sınıfa verdiği yoğun ilgisiyle tüm değişkenleri yönetir. Sınıf Koçu, yönetim ve organizasyon yetkinlikleriyle sınıftaki gençlere lideridir.Sosyal aktivitelerin plânlanması, öğrenci katılımının sağlanması, gereken veli izinlerin alınması konusunda rolü vardır.

Organizasyon Kurar

Her ay sınıfı için etkinlik düzenler. Sınıf Koçu velilerin izni, okul yönetiminin bilgisi dâhilinde; okul içindeki imkânları kullanarak veya okul dışında sosyal faaliyet organize eder. Öğrencilerinin birbiriyle iletişimin arttırılması, sınıfta aidiyet duygusunun pekişmesi, sınıf kültürü oluşturulması, öğrencileriyle duygusal bağın kuvvetlenmesi, olumlu sınıf ikliminin oluşturulması amaçlanır.

Gözlemler

Derslerine girdiği sınıfta doğal olarak aktif bir gözlemci olan Sınıf Koçu, sınıfında ayrıca psikolojik danışmanlık ve rehberlik desteğine ihtiyaç duyan öğrenciyi tespit edebilir, rehberlik bölümüne yönlendirebilir.
 

Planlar
Danışman Öğretmen, sınıf rehberliğini yaptığı öğrencilerinin veli toplantısına liderlik eder. Diğer branş öğretmenleriyle, öğrencisinin gelişimi konusunda değerlendirme görüşmeleri yapar. Okul yöneticileriyle, danışmanı olduğu sınıfın gelişimi konusunda toplantılara katılır.

Velisine Yakın

Sınıf Koçu, velileriyle iletişimi güçlüdür, güvenlidir.Her dönem 1 defa etkinlik organize eder.Sınıf koçu velilerinin katılacağı etkinlik planlar. Okul içinde, örneğin yemekhanede bir akşam yemeği, aile film etkinliği, ikramlı bir langırt turnuvası gibi etkinlikler üretebilir. Okul dışında aile-eğitim konferansı, söyleşi, sinema etkinliği, akşam yemeği etkinliği. 

Sınıf Koçu, veli toplantısında öğrenci ve veli odaklı hazırlık yapar. Her bir öğrencisi için özel denilebilecek gelişimsel (her yönüyle) geri bildirim için hazırlanır.

Bu görüşme içeriğini oluşturan konular: Öğrencinin arkadaşlık ilişkileri, Öğrencinin yaşadığı bireysel, sosyal değişim, Akademik performansı, öğrenme başarısı, Öğrencinin sağlığı, yetenek kulüpteki durumu, etkinlik, toplantı gibi davetler, rehberlik bölümünün yaptığı bir uygulama gibi pek çok şey konu oluşturur.

Öğrenci İle Etkileşim
 

Sınıf Koçu, öğrencilerinin bireysel ve sınıf olarak öğrenim performansını takip eder.Sınav sonuçları (Ne Kadar Öğrendim Sınavı, Dönem Değerlendirme Sınavı, Hazır Bulunuşluk Sınavı, YGS Denemesi, LYS Denemesi), Kariyer ve Gelişim Saatinde veya kendi ders saatinde sınıftaki ekrana yansıtılarak değerlendirilir. Bireysel değerlendirme için özel zamanlar planlanır.


 

Öğrencilerinin ölçme değerlendirme araçlarını tanıması, sınava hazırlanması, sonuçlarının yorumlaması, sınav puan-net hedefi için yol gösterir. Her lise öğrencinin İnteraktif ekranında yer alan kişisel bir hedef çalışması olan Pusulam isimli uygulamayı kullanmasını sağlar.

 

Sınıf Koçu -Rehber Öğretmen- İdarecisi 2 haftada bir Sınıf Değerlendirme Toplantısı yapar ve sınıf-öğrenci özelinde paylaşımlarda bulunulur.Sınıf Koçu, okul yönetiminin sürekli irtibatta olduğu kişidir. Sınıf Değerlendirme Toplantılarıyla veya bire bir görüşmelerle öğrencileri hakkında çok yönlü değerlendirmeleri okul yöneticisiyle ve rehber öğretmenle yaparlar.

Sınıf Koçu uygun zaman dilimlerinde ayda 1 olmak üzere öğretim yılı boyunca okulun rehber öğretmeniyle bire bir görüşmeler yapmalı. Yapılan bu ve diğer görüşmeler İnteraktif Sistem’de kayıt altına alınmaktadır.

Okul rehber öğretmeninin yaptığı sınav başarısına yönelik çalışmalara ortak olur. Rehberlik servisinden faydalanır. Haftalık ders planında yer alanKariyer ve Gelişim Saati içeriklerinin, Sınıf Koçu tarafından sunulmaktadır.

 

İlgili Bölüm Başkanı

Bu sayfa ile ilgili görüşlerinizi bizimle paylaşın
FORMU DOLDURUN
KAYIT VE ÜCRET İÇİN
SİZE HEMEN DÖNELİM

Arama

Kişisel Verilerin Korunması Politikası - Çerez Politikası - Çerez Ayarları