Okyanus Koleji - Kolej, Özel Okul, Ana okulu, ilkokul, ortaokul, Lise

OKYANUS KOLEJİ

-

Lise

-

Kariyer Esaslı Yetenek Sistemi

KEYS* İle Başarılı Geleceğin Kapıları Açılıyor

Okyanus Kolejlerinde *Kariyer Esaslı Yetenek Sistemi ile öğrencilerimizin kendini ve hayatı anlamasını, potansiyelini tanımasını, onların özündeki cevherin mücevhere dönüşmesini amaçlıyor, yeteneği kariyere dönüştürüyoruz.

KEYS Nedir?

Kariyer Esaslı Yetenek Sistemi; gençlerin en doğru üniversiteye yerleşmeleri ve bireysel, sosyal, kariyer gelişim ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlandı. Öğrenciler Okyanus Kolejlerinde sistemli bir yaklaşımla üniversiteye hazırlanıyor, İngilizce öğreniyor ve 21. yüzyılın yetkinliklerini kazanıyor.

Üniversite Hazırlık Sistemimiz

Her yıl 2 milyondan fazla aday üniversite giriş sınavına giriyor. Bu sayının sadece 900 bini 12. Sınıftan mezun olan öğrenciler oluşturuyor. Gençlerin geleceğinde önemli etkisi olan üniversiteye hazırlık için 12. veya 11. Sınıf çok geç. Okyanus Kolejinde üniversite hazırlık 9. sınıfta başlar ve bu 4 yıl boyunca sistemli olarak devam eder. Bu bizim Üniversite Hazırlık Sistemimizdir.

*Üniversiteye Adım Adım Hazırlayan Sınavlarımız Var

UpGrade Master ismini verdiğimiz deneme sınavları, YKS’nin provasıdır. UpGrade Master sınavları, TYT ve AYT’de ölçülen beceri temelli testlere tam uyumludur. Okyanus Kolejleri liselerine özel bu uygulamalarda öğrencilerimizin öğrenim başarısını ‘bilişsel beceriler’ düzeyinde değerlendiren güçlü ölçme araçlarıdır.

*Öğrencilerimiz Üniversite Tercihlerini 9. Sınıfta Yapıyorlar

Öğrencilerimiz Okyanus Kolejleri liselerinde öğrenci olduğu dönemin ilk haftalarında üniversite giriş sistemini seminerlerle, güncel yayınlarla, ders içerikleriyle öğrenmeye başlıyor. Ve üniversite tercihlerini PDR öğretmeni rehberliğinde interaktif uygulamamız olan Pusulam’da yapıyorlar.

*9. ve 10 Sınıfta Ayrıca TYT Derslerimiz Var

YKS’de PISA tarzı veya yeni nesil sorular olarak bilinen ‘beceri temelli’ sorular tüm derslerin testlerinde kendini göstermekte. Soruların uzun metinlerden oluşması, öğrencinin okuduğu metni anlama ve yorumlama becerisini ölçmesi nedeniyle: diğer okulların müfredatında 12. sınıfa bırakılan anlam bilgisi konusunu TYT ek dersleri adı altında 9. sınıftan itibaren veriyoruz. Yine matematik’te öğrencimizin başarısında fark yakalamasını sağlayacak TYT Temel Matematik Dersi veriliyor.

*11. Sınıf Uzmanlaşma Zamanı

Öğrencilerimiz 11. Sınıf olduklarında Sayısal (SAY) veya Eşit Ağırlık (EA) programlarında üniversite girişin (YKS’nin) ikinci aşaması olan Alan Yeterlilik Testine (AYT) hazırlanırlar. Haftalık ders programında TYT’ye hazırlayan ders saatleri de önemli yer tutar. 11. sınıfta haftalık ders programımızın yüzde 85 TYT-AYT çalışmalarına ayrılmıştır.

*12. Sınıfta Doruk Performans

Öğrencilerimizin Üniversite Hazırlık Sistemimiz içinde doruk performansı yakalayacakları yıl 12. sınıftır.

-12. Sınıfa Geçerken TYT Yaz Kampı

-Ara Tatillerde ve Sömestr’da TYT-AYT Programları

-Ağustos Ayında 12. Sınıfa Erken Başlangıç

Özellikli Gençler Yetiştiriyoruz

P21* tarafından detaylı bir çalışma sonucu etraflı bir “21. Yüzyıl Öğrenme Çerçevesi” geliştirilmiştir. Bu çerçeve ile öğrencilerin gelecekteki iş ve yaşamlarında başarılı olmaları için gereken yetkinlik, bilgi ve deneyimleri tanımlanmaktadır. Günümüz toplumlarında başarı için gerekli olduğu otoriteler tarafından tespit edilen bu beceriler, yetenekler ve öğrenme eğilimleri Okyanus Kolejlerinde KEYS (Kariyer Esaslı Yetenek Sistemi) ile gençlere kazandırıyor.

* P21, ABD’de eğitim, iş ve kamu yönetimi otoritelerinin bir araya gelerek oluşturduğu çalışma grubu.

Sonuç Odaklıyız, Süreci Yönetiyoruz

Her biri üniversite adayı olan öğrencilerimizin lise yılları kelebeğin kozasındaki dönüşüm zamanı gibidir. Okyanus Kolejlerinde gençler; öğrenim başarısı, yabancı dil öğrenim, kişisel gelişim, kariyer planlama süreçleri sürekli izlenip değerlendiriliyor. Sonuçta ona hayat başarısı verecek yeteneklerine göre en doğru yükseköğretim programını kazanması için sistemli bir yaklaşımla süreç yönetiyoruz.

Gençler Rotasını Başarıyla Çizebilsin Diye ‘Pusulamız’ Var

Okyanus Pusulam, öğrencilerimizin 9. sınıftan itibaren amaçlı öğrenmesini ve belirlenen hedeflerle gelişmesini destekliyor. Çünkü biliyoruz ki ‘hedefini bilmeyen gemiye hiçbir rüzgâr yardım edemez’ ve hedefinden emin olan, hedefe ulaşmak için akıllı çaba gösteren güçlüklere rağmen ona ulaşacaktır.

Öğrenim teknolojisinin, üniversite hazırlığı alanında en etkin kullanımı diyebileceğimiz Okyanus Pusulam, öğrencilerimizin gelecek hayalini somutlaştıran bir ekran. Okulumuzun dijital uygulamalarından biri Pusulam’da, öğretim yılının ilk haftası uygulanan TYT Hazır Bulunuşluk Sınavıyla öğrencinin bireysel öğrenme verileri toplanmaya başlıyor. Ve yıl boyunca katıldığı öğrenme başarısını ölçen testlerin, sınavların sonuçları, öğrenciye resmin tamamını gösteren nitelikte performans raporları oluşuyor.

Öğrencimizin Gelecek Hayaline Varması İçin Kişiselleştirilmiş Bir Yol Haritası Sunuluyor

Okyanus Kolejleri öğrencileri, 9. Sınıftan itibaren Üniversiteye Hazırlık Sistemine dâhil oluyor. Tüm ders programları ve üniversite hazırlık sınavları (TYT-AYT) akademik derslerin komisyonları ve Ölçme Değerlendirme Bölümü uzmanlarınca planlanıyor. Yüzlerce konu ve binlerce testten oluşan bu başarı değerlendirme sistemin tek bir amacı var: Öğrencimizin kazanabileceği en doğru üniversiteyi kazanmasını sağlamak.

Ülkemizde iki yüz kadar üniversite ve binlerce bölüm var. Bunlardan bir kısmı öğrencimizin ilgisine, yeteneğine hitap etmekte. Kariyer seçimi de demek olan yüksek öğrenim için Pusulam’la öğrencimiz ‘üniversite/bölüm tercih listesini’ Okyanus Kolejli olduğu gün yapıyor, yarın için bir projeksiyon çiziyor. Sürekli güncel ve dinamik bir yapısı olan Pusulam’da öğrenci hedeflerini tekrar tekrar gözden geçirip, güncelleyebiliyor.

Pusulam, öğrencilerimizin olabileceklerin en iyisi olması için objektif verilerle geri bildirimini sağlıyor. Öğrenci internet ortamında hangi dersleri ve hangi konuları ne ölçüde öğrendiğini detaylı ve yalın bir şekilde anlatıldığı Pusulam ekranında görebiliyor. Üniversite adayı olan genç, hedeflediği başarı için dikkatini, enerjisini hangi konulara odaklanılması gerektiğine yönelik bilgilere, grafik ve metin olarak ulaşabiliyor. Öğrenciye özel geri bildirim sağlayan bu veriler Sınıf Koçu ve Okul Rehber Öğretmenleri tarafından da yakından takip ediliyor.

Kariyer Planlaması, Bilgi ve Deneyimle Yapılır

Okyanus Kolejleri, küresel dünyanın, artan rekabet koşullarının, teknolojinin dönüştürdüğü üretim ilişkilerinin gereklerini okumakta. Bu yüzden 21. yüzyıl yetkinlikleri ifadesiyle tanımlanan çağdaş insanın niteliklerini öğrencilerine kazandırmak için Kariyer Esaslı Yetenek Sistemini hayata geçirdi. Okyanus Rehberlik Bölümü gençlerin bireysel, sosyal, mesleki gelişim ihtiyaçlarını karşılamak ve onların 21. yüzyılın profesyonel çalışma yaşantısına hazırlanmak için sistemli bir yaklaşım olan Kariyer Gelişim Rehberliği hizmetlerini sunmaktadır. Bütünsel bir yaklaşımla öğrencilerimize eşsiz bir kariyer rehberliği sunuluyor.

Gençler Okyanus’ta Dünyanın Aradığı Nitelikleri Kazanıyor

İnandığımız şey gençlerin lise yıllarındaki öğrenim yaşantısının, onları üniversiteye hazırlamaktan başka; liderlik, birlikte çalışmak, uyum sağlanabilirlik, yenilikçilik kültürü ve inovasyon küresel vatandaşlık, kritik düşünce, iletişim, üretkenlik ve hesap verebilirlik, bilgiye ulaşım, girişimcilik olgularını tanımalarını ve bu kavramları yetkinlik olarak kazanmalarını sağlamalı.

Her bireyin sahip olduğu potansiyelin kariyer öyküsüne etki yaptığını bilerek, öğrencilerimizin onları eşsiz ve başarılı kılan kariyer yeteneklerini keşfetmeyi, yeteneği eğitmeyi amaçlıyoruz. Bu amaç için kullandığımız araçlar ve üretilen hizmetler bir sistem olarak işlemekte. Gençlerin bugünü ve yarını için pratik karşılığı olan, onları geliştiren kariyer rehberlik hizmetlerimizin bileşenleri:

 • Kariyer Profili Belirleme Testi
 • Kariyer Kulüpleri
 • Kariyer Gelişim Ve Rehberlik Saati

Öğrencilerimizin Kariyerini Lisede İnşa Ediyoruz

Okyanus Kolejlerinde her bir öğrencimizin Kariyer Kulübü var. Öğrencilerimiz Kariyer Kulüplerinde öğretim yılı boyunca öğretmen ve yöneticilerin rehberliğinde, Okyanus Kolejlerinin tüm olanaklarını kullanabildikleri etkinlikler düzenliyor. Meslek profesyonelleriyle toplantılar, üniversitelerin ilgili bölümlerinin ziyareti, akademisyenlerle ve üniversiteli öğrencilerle söyleşiler, sahada gözlem, çeşitli meslek kuruluşların kongrelerine, fuarlarına katılım gibi eğitim-öğretimi çeşitlendiren, gençlerin deneyimlerini zenginleştiren faaliyetler kulüplerde öğrencilerin aktif rol almasıyla sürdürülüyor.

Öğrenci kariyer kulüplerimiz:

 • Girişimcilik ve İnovasyon Kariyer Kulübü.
 • Sağlık Bilimleri Kariyer Kulübü.
 • Diplomasi ve Uluslararası İlişkiler.
 • Ekonomi Ve İşletme Kariyer Kulübü.
 • Mühendislik Kariyer Kulübü.
 • Psikoloji Kariyer Kulübü.
 • Eğitim Ve Sosyal Bilimler Kariyer Kulübü.
 • Fen Bilimleri Kariyer Kulübü.
 • Havacılık Kariyer Kulübü.
 • Hukuk Kariyer Kulübü.
 • Medya, İletişim ve Halkla İlişkiler Kariyer Kulübü.
 • Mimarlık Kariyer Kulübü.
 • Görsel Sanatlar Kariyer Kulübü

Sosyalleşip, profesyonel iş dünyası ile etkileşimde bulunma, yeteneklerini ve becerilerini uygulamaya fırsat buldukları bu kulüplerde görevler üstleniyorlar. Bu görevler; kulüp başkanı, proje geliştirme sorumlusu, iletişim ve organizasyonlarda sorumlusu, finans ve sponsorluk sorumlusudur. Böylece bir ekip üyesi olmaktan başka yönetim ve organizasyon deneyimi de yaşayabiliyorlar.

Okyanus Koleji’nin Kariyer Esaslı Yetenek Sistemli eğitim vizyonu ve uluslararası yükseköğretim sisteminin değerlendirilmesiyle oluşan Kariyer Kulübü öğrencilerimize gelecek hayalleri için yollar açıyor.

Öğrencilerimiz Kariyer Ve Gelişim Saati’nde Yetkinlikler Donanıyor

Gençlerimiz için 21. yüzyılın gerekleri hakkında bilgilendiren, liderlik, yönetim, organizasyon becerileri kazandırıp; kişisel gelişimlerini destekleyen, özel bir müfredatı olan Kariyer Ve Gelişim Saatleri (KGS) düzenliyoruz. KGS’ler için ürettiğimiz içerikler eğitsel, bireysel ve kariyer rehberliği alanlarını karşıladığı gibi öğrencilerimize ‘değerler bilinci’ kazandırmayı gözetiyoruz.

Her sınıf seviyesinde, gelişim ihtiyaçları göz önünde bulundurularak oluşturulan KGS’ler, öğrencilere vizyon kazandırmayı ve yaşam serüvenin lideri olmalarını amaçlıyor.

Okyanus Koleji Liselerinde Sınıf Koçluğu Var

Okyanus Kolejlerinde iki önemli kavrama sıkça vurgu yapılır: Yetenek ve Kariyer. Çünkü bu kavramlar bireyin kendini gerçekleştirmesi, bu hayatta yerini bulması için önemlidir. Ancak 15-18 yaşlarında olan bir lise öğrencisinin bu kavramların yaşantısındaki karşılığını sadece kendi çabasıyla bulması kolay değildir. Üstelik akademik başarının da üniversite hazırlığında önemi artarken. İşte bu nedenlerle öğrencinin sınıfına ilgisini özel olarak yoğunlaştıracak bir öğretmene gerekir. O öğretmen sınıfının rehberi olan Sınıf Koçudur.

Sınıf Koçu; veli, öğrenci, sınıfı, öğrencilerinin dersine giren öğretmenler ve okul yönetimi ile etkileşime geçen güçlü bir aktördür. Verdiğimiz eğitim ve öğretim hizmetlerini bütünleyen bir işlevi vardır. Koçluk yapan öğretmenlerimiz, Okyanus Kolejlerindeki zengin eğitim-öğretim hizmetlerini, öğrencinin bu hizmetlerden verimli bir şekilde yararlanması, velilerin yapılan çalışmalardan haberdar olup çocuğunun gelişimini izleyebilmesi, katıldığı faaliyetleri tanımasını sağlar.

Sınıf Koçu, Veli Ve Öğrenci İçin Bir Çözüm Ortağıdır

İlk ders haftasından itibaren derslerine girmeye başladığı sınıfındaki öğrencilerin velileriyle de iletişim kurar. Bu merhabayla başlayan iletişim öğretim yılı tamamlanana dek periyodik olarak sürer. Velilerimize, Veli İletişim uygulamasıyla bir telefon kadar yakın olan Sınıf Koçuyla telefon ile randevu alarak eğitim-öğretim saatlerinde de iletişim kurabiliyor.

Bilim Yapan Proje Üreten Öğrenciler Okyanus’ta

Okyanus Kolejleri’nde 2005 yılında kurulan Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Merkezi (BARGEM); gerçekleştirilen bilimsel organizasyonlardan, ulusal ve uluslararası proje çalışmalarından, AB projelerinden, UBAM (Uzay Bilimleri Araştırma Merkezi) faaliyetlerinden ve Fen liseleri akademik derslerden sorumlu bir bilim merkezidir.

Kurulduğu günden bu yana yaptığı bilimsel çalışmalar, bilimsel içerikli seminerler ve proje yarışmalarıyla, Okyanus Kolejleri’nin tüm kampüslerinde faaliyet göstermektedir. BARGEM, yaptığı danışmanlıkla, verdiği eğitimlerle; okul, ülke ve Dünya çapında bilimsel organizasyonları deneyimleme imkânı sunuyor.

BARGEM, öğrencilerimize üniversite laboratuvarlarında, proje odalarında, çeşitli kurum ve fabrikalarda bilimsel çalışmalar yaptırarak, bilimsel bakış açısını günlük hayatlarının bir parçası haline getiriyor.

4x4’lük İngilizce Okyanus’ta

Öğrencilerimiz, temel İngilizce eğitimi almalarının yanında, uluslararası alanda İngilizce bilgilerini gösterebilecekleri bir sertifikaya da sahip olmaktadırlar. Her sene başında yapılan seviye tespit sınavlarından sonra, mevcut İngilizce seviyelerine göre sene boyunca eğitim gören öğrencilerimiz, sene sonunda girdikleri, dünyanın her yerinde geçerli olan yeterlilik sertifikaları ile (KET, PET, FCE ve CAE İngilizce yeterlilik sınavları) İngilizce seviyelerini kanıtlamakta. Üniversite’de dil hazırlık sınıfı okumalarına gerek kalmamakta, bir yıl avantaj yakalamakta.

4 Skills metodu ile (okuduğunu ve dinlediğini anlama, yazma ve konuşma) eğitim gören öğrencilerimiz, böylece her senenin sonunda İngilizce’de ne kadar ilerlediklerini kanıtlamaktadırlar.

Bu sayfa ile ilgili görüşlerinizi bizimle paylaşın
FORMU DOLDURUN
KAYIT VE ÜCRET İÇİN
SİZE HEMEN DÖNELİM

Arama

Kişisel Verilerin Korunması Politikası - Çerez Politikası - Çerez Ayarları