Okyanus Koleji - Kolej, Özel Okul, Ana okulu, ilkokul, ortaokul, Lise

OKYANUS KOLEJİ

-

Lise

-

Kariyer Kulüpleri

Kariyer Kulüpleri, Türkiye eğitim sisteminde ve mesleki rehberlik alanında bir ilktir. 9. sınıftan itibaren öğrencilerimiz; sanatsal, sportif, dil ve kültürel yetenek kulüplerimizden başka, bir Kariyer Kulübü daha seçebiliyor. Bu seçime Okyanus Koleji Kariyer Profili Belirleme Testi (KPT) sonucunda kariyer kulübü tavsiyeleri oluşmaktadır.

 

Öğrencilerimiz dilerse KPT sonucu oluşan Kariyer Kulübü önerileri dışında, merak ettikleri ve ilgi duydukları kulübü özgürce seçebiliyor.

Öğrencilerimizin istekleri, Okyanus Koleji’nin yetenek merkezli eğitim vizyonu ve yükseköğretim sisteminin değerlendirilmesiyle oluşan 12 Kariyer Kulübü oluşturulmuştur.

 

Havacılık Kariyer Kulübü.

Sosyal Bilimler Kariyer Kulübü.

Fen Bilimleri Kariyer Kulübü.

Hukuk Kariyer Kulübü.

İletişim ve Halkla İlişkiler Kariyer Kulübü.

Diplomasi ve Uluslararası İlişkiler.

Girişimcilik ve İnovasyon Kariyer Kulübü.

Mimarlık Kariyer Kulübü.

Mühendislik Kariyer Kulübü.

Ekonomi Kariyer Kulübü.

Sağlık Bilimleri Kariyer Kulübü.

Psikoloji Kariyer Kulübü.

 

Kulüplerin Amacı;

✓ Öğrencinin öğrenim görmek isteyeceği yükseköğrenim bölümlerini tanıtmak.

✓ Öğrencinin hedeflediği kariyer için önbilgi vererek rehberlik etmek.

✓ Üniversite için hedeflenen bölümün ve sonrasından mesleğin gerektirdiği özellikleri, davranışları tanıtmak.

✓ Öğrenciye öğrenim konusu olan bilgilerin başlangıç düzeyi ve mesleğin temel kavramlarını öğretmektir.

 

Böylelikle öğrenci;

✓ İlgi duyduğu bölüme ve mesleğe uygun olup olmadığını öğreniyor.

✓ Yükseköğrenim bölüm ve mensubu olmayı plânladığı meslekleri ile lise yıllarında tanışıyor.

✓ Öğrencilik yıllarını amaçlı yaşar ve motivasyon kaynağı olan kariyer hedefini belirler.

✓ Mesleki yetenekleri yönünden kendini tanıması ve potansiyelini fark etmesi için imkân bulur.

 

Kariyer Kulübü etkinlikleri:

Öğrencilerimizin oluşturduğu Kariyer Kulüplerinin bir temsilcisi, yani seçilmiş bir lideri vardır. Kulüp çalışmalarını okul yöneticileri ve rehber öğretmeni danışmanlığında bu temsilci ve diğer öğrenciler yürütür.

Yapılan çalışmalar:

  • Üniversitelerin ilgili bölümlerine okulun veya diğer Okyanus Koleji öğrencileriyle beraber ziyaretler yapılır.
  • Okula kulübün odaklandığı alan veya öğrencilerin merak ettiği bölümler hakkında bilgi verecek uzmanlar, akademisyenler davet edilir.
  • Meslek profesyonelleriyle iş yerlerinde veya okulda bir araya gelinir.

  • Söyleşi, röportaj gibi çalışmalar, paylaşılmak ve yayınlanmak üzere yapılır. Bu konuda basım, grafik, pano, internet desteği verilir.
  • Öğrenciler, ilgi duydukları kariyer alanında tecrübe yaşamaları için, velilerimizden destek alınarak pratik yapmasına imkân sağlanır.
  • Öğrencilerimizin heyecanlarını, heveslerini, hayallerini ve hedeflerini tanımaları için çok önemli işlevlere sahip olan Kariyer Kulüplerimiz, öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini geliştirmelerini de sağlıyor. Kariyer Kulüplerimiz; iletişim, yönetim, liderlik, işbirliği, iş bölümü, yardımlaşma, proje yönetimi, ilişki yönetimi, organizasyon deneyimleri için bir fırsat sunmaktadır.

 

KARİYER KONUŞAMALARI da Var!

Bilginin ışığını, paylaşarak çoğaltmak, bu ışığı kariyer yolculuğunda ilerlerken bilinmeyen, karanlıkta kalan yerleri aydınlatmak için kullanmak akıllıcadır. Üstelik benzer kariyer planını yapmış, kariyer yaşantısında başarılı olmuş kimseler ile öğrencilerin bir araya gelmesi, bilgilenmekten başka motivasyon da sağlar. Bunun dışında aynı Kariyer Kulübü’nü tercih etmiş öğrencilerin bir araya gelmesi hem keyifli hem de başarılı çalışmalar için gereken sinerji de açığa çıkarır. İşte Okyanus Kolejlerinin Kariyer Konuşmaları, öğrencilerin Kariyer Kulüp çalışmalarını zenginleştiren, bütünleyen bir deneyim olarak yürütülüyor.

 

 

Kariyer Kulüplerimiz Hakkında Kısaca

 

Girişimcilik Ve İnovasyon Kariyer Kulübü

Girişimcilik Ve İnovasyon Kariyer Kulübü

Kulübümüz, kendi işinin patronu olmayı veya kariyer yapmayı planladığı sektörde etkin olmayı amaçlayan gençlere; iş fikri geliştirme, iş planı kavramı, pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan ve inovasyon gibi başarılı bir iş hayatının temel kavramlarını tanıtmayı amaçlıyor.

 Girişimcilik için gereken yetenek, cesaret ve bilgidir. Bu kulübümüz bu kişilik özellikleri konusunda da öğrencinin kendini tanımasına bir fırsat veriyor. İyi bir yönetici, çalışan, üreten olmayı gerektiren girişimcilik ruhu, her sektörde gerekli bir hayat bilgisidir.

Ve biliyoruz ki; rekabetin yoğun ve kalıcılığın zor olduğu bu yüzyılda yenilikçilik ve değişebilmek önemli bir yetenektir.


 

Psikoloji Kariyer Kulübü

Psikoloji Kariyer Kulübü

Kendini keşfetmeyi ve üyesi olduğu toplumsal grupları, hatta insanlığı anlamak isteyen gençlerin merakını doyuracak bir kulüp. İşletme yönetiminden, sağlık meslek dalına, reklamcılıktan eğitime kadar, pek çok alanda kariyer fırsatı sunan bu meslek alanı yakından tanınıyor.  
 

Ekonomi Ve İşletme Kariyer Kulübü

Ekonomi Ve İşletme Kariyer Kulübü

Bu kulübümüz, öğrencimizin yönelmeyi plânladığı üniversite bölümüne hazırlıktan başka, hayatın kazandıracağı rollerdeki başarı için de gereklidir.Yine gelecekteki kariyerini düşlerken “Acaba finans alanına mı yönelsem?” diye kendine soran gençlere doyurucu yanıtlar veriyor.
 

Mühendislik Kariyer Kulübü

Mühendislik Kariyer Kulübü

Mühendislik, az zamanda çok işi kaliteyle üretme, tasarlama, sunma işidir. Bunun yapacak insanları yetiştiren fakülteleri, fakültelerdeki bölümleri ve sonrasında oluşan kariyeri tanıtan kulübümüz, üniversitelerin mühendislik gruplarıyla, liseli öğrencilerimizi bir araya getirerek mühendislik kültürünü tanıtıyoruz.
 

Sosyal Bilimler Kariyer Kulübü

Sosyal Bilimler Kariyer Kulübü

Sosyal Bilim, hayatın insan ve toplumsal yönlerini inceleyen bir akademik disiplinleri ifade eden kapsamlı bir alandır. Kulübümüz, üniversiteye ve mesleğe hazırlanırken gelecek hayalinde kendini; psikoloji, felsefe, tarih, antropoloji, sanat tarihi, dil, coğrafya, sosyoloji, eğitim alanlarında gören öğrencilere bilgi ve deneyim kazandırmak amacındadır. Üniversitelerin Edebiyat, Dil, Tarih, Coğrafya, Eğitim fakültelerinde yer alan pek çok bölüme rehberlik ediyoruz.

Günümüzde iş alanları ve meslekler arasındaki sınırlar ortaya kalkmaya başlamış; her alanda çok yönlü bakış̧ açısına ve entelektüel bilgi donanımına ihtiyaç doğmuştur. Bu anlamda Sosyal Bilim Kulübü, hayatı okuyup anlamak için de bir kılavuz olabilir.


 

İletişim Ve Halkla İlişkiler Kariyer Kulübü

İletişim Ve Halkla İlişkiler Kariyer Kulübü

Bir iletişim fakültesi bünyesinde yer alan gazetecilik, halkla ilişkiler, radyo-televizyon, sinema, ve diğer medya alanlarındaki bölümlerde öğrenim görmeyi ya da bu alanlara ilgisini test etmeyi isteyen öğrencilerimizin, seçebileceği bir kariyer kulübüdür.

 

Mimarlık Kariyer Kulübü

Mimarlık Kariyer Kulübü

Bir mekâna bakarken onu daha kullanışlı, daha dayanıklı ve daha güzel nasıl olur diye aklından geçiren, "Ben olsam şöyle tasarlardım" diye düş gücünü kullanan ve "Benden mimar olur mu? Acaba mimariyi sever miyim?" diye kendine soran gençlere özel bir kulüp. Mimarlık kulübü, “Binaları ve diğer fiziki yapıları tasarlama ve kurma sanatı ve bilimi” olarak tanımlanan, mimariyi lise yıllarında ilgisi olan gençlere tanıtan bir eğitim kulübüdür.

 

Havacılık Kariyer Kulübü

Havacılık Kariyer Kulübü

Günümüz şartlarına bakıldığında ve ilerleyen dönemde sektörün büyümesi göz önünde alındığın da, gelişim hızı en büyük sektörlerden biri olan havacılık sektörünü gençlere tanıtmak ve bu yönde temel eğitim almalarını sağlamak amacı ile kurulmuş bir kulüptür. Amacımız; havacılık sektöründeki iş kollarını ve bu kollarda faaliyet gösteren şirketleri, çalışma şartlarını, bilgi gerekliliklerini ve edinilmesi gereken bilgi ve tecrübeyi öğrencilerimize anlatarak, üniversite ve ileriki yaşantılarında doğru kararlar almalarını sağlamaktır.

 

Hukuk Kariyer Kulübü

Hukuk Kariyer Kulübü

Adalet kavramı ve toplumsal yaşamı düzenleyen kurallara ilgisi olan, hukuk olgusunu yaşamayı kendine kariyer olarak gören gençlerin, lise yıllarında bu bilim alanıyla tanışmasını amaçlıyoruz. Hukuk Kulübü öğrencileri “Bu alanda öğrenim görürsem ilgilerim yeteneğe dönüşür mü?” sorusuna yanıt bulabiliyor. Kulübümüz; hukuk fakültesi öğrencileri ve hukuk uzmanlarının liseli gençlerimizle paylaşımlarına imkân sağlamak üzere çalışmaktadır.

 

Uluslararası İlişkiler Ve Diplomasi Kulübü

Uluslararası İlişkiler Ve Diplomasi Kulübü

Amacımız; uluslararası ilişkiler ve siyaset bilimleri alanına ilgi duyan, bu kariyer alanında olup bitenleri merak eden gençlerin, lise yıllarında bu bölümle tanışmalarını sağlamaktır. Uzman videoları, ders notları, diplomatların öyküleri ve tecrübeleri paylaşılır. Bunlar yapılırken “Üniversitede nasıl bir öğretim yaşantısı bekliyor?” sorusuna da yanıtlar verilmektedir.

 

Tıp Ve Sağlık Kariyer Kulübü

Tıp Ve Sağlık Kariyer Kulübü

Üniversitelerin tıp, eczacılık ve sağlık bilimleri fakültelerini hedefleyen veya kariyerine yön vermek için bu bölümleri tanımak isteyen öğrencilerin buluştuğu, izlediği bir kariyer kulübüdür. Bu kulübün eğitim içeriklerinde ve etkinliklerinde, öğrencileri sağlık bilimlerinin temel kavramlarını tanıtmak amaçlanıyor. Sağlık alanında öğrenim görecek öğrencilerin, seçebileceği uzmanlıkların neler olabileceği konusunda da erken yıllarda fikir edinmelerine imkân veriyor. Kulüpteki öğrencilerimiz, birbiriyle ilgili olduğu kadar her biri farklı uzmanlık alanı olan tıp ve sağlık bilimlerine yakın plândan bakma fırsatı bulmaktadır.

 

Fen Bilimleri Kariyer Kulübü

Fen Bilimleri Kariyer Kulübü

Yükseköğrenim kurumlarının Fen Fakültesi bünyesinde bulunan, pek çok gencin öğrenim gördüğü bölümler ve bilimler hakkında bilgi edinmesini amaçlayan bir kariyer kulübüdür. Fen Bilimleri Kulübümüz; Astronomi ve Uzay Bilimleri, Biyoloji, Fizik Bölümü, Matematik, Moleküler Biyoloji ve Genetik alanlarda kariyer yapmayı amaçlayan gençlere lise yıllarında temel bilgileri kazandırmak, ilgilerini beslemek, gelecek hayallerini detaylandırmalarını sağlamak amacındadır.
 
 

 

Bu sayfa ile ilgili görüşlerinizi bizimle paylaşın
FORMU DOLDURUN
KAYIT VE ÜCRET İÇİN
SİZE HEMEN DÖNELİM

Arama

Kişisel Verilerin Korunması Politikası - Çerez Politikası - Çerez Ayarları