Okyanus Koleji - Kolej, Özel Okul, Ana okulu, ilkokul, ortaokul, Lise

OKYANUS KOLEJİ

-

Ortaokul

P-WISE(World Innovative System of Education) NEDİR?

Öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgileri günlük hayata aktararak, sahip oldukları 21. yüzyıl bilim, yaşam ve okuryazarlık becerilerini geliştirmeyi amaçlayan, PISA anlayışından yola çıkarak ölçme değerlendirme çalışmaları yapılan bir sistemdir.

P-WISE İLE AMACIMIZ NEDİR?

İçinde bulunduğumuz 21.yüzyılda teknoloji çok hızlı bir şekilde ilerlemekte toplumu ve eğitimi dönüştürmektedir. 21.yüzyılda bu dönüşümle birlikte çeşitli becerilerin dikkate alınarak eğitim sistemlerinin merkezine koyulması gerekmektedir.21.yüzyıl becerileri denilen bu becerilerin öğrenciler tarafından edinilmesi yaşadığımız yüzyılda başarılı ve mutlu olmak için bir anahtar niteliği taşımaktadır. Bu nedenle Okyanus Koleji,  21.yüzyıl becerileri ile donatılmış P-wise eğitim sistemi ile geleceğin başarılı bireylerini yetiştirmeyi temel hedeflerinden birisi haline getirmiştir.

P-WISE İLE 21.YÜZYIL BECERİLERİ NASIL GELİŞİR?

Öğrenciler Okyanus Kolejinden aldığı eğitimden en yüksek faydayı elde ederek, çağın ve geleceklerinin gerektirdiği bilgi, beceri ve değerlerle donatılarak yetiştiriliyor. Bahsedilen bilgi, beceri ve değerlerden beceri alanında yürütülen P-wise 21.yüzyıl becerilerini kazandırma sisteminin Pearson Assured tarafından akreditasyonu gerçekleştirilmiştir.

Okyanus Koleji 4.,5.,6. ve 7.sınıf öğrencilerinin öğrendiklerini günlük hayata aktarmalarını sağlayan, sahip oldukları bilim, yaşam ve okuryazarlık becerilerini geliştiren P-wise eğitim sistemi uyguluyor. P-wise öğrencileri küresel dünyada akranları ile aynı becerilere sahip, dünyanın her tarafında geçerli bilgi ve teknoloji ile donanımlı, bunları kullanan ve üreten bireyler olarak yetişiyor.

P-wise eğitim sisteminin amacına ulaşıp ulaşmadığını tespit etmek için PISA anlayışından yola çıkılarak geliştirilen ölçme araçları kullanılıyor. P-wise ölçme ve değerlendirme sistemi öğrencilere özerklik veren açık uçlu soru ve etkinliklerden oluşuyor. Açık uçlu farklı soru tipleri kullanılarak öğrencilerin bilim, yaşam ve okuryazarlık becerilerinin yeterlilik düzeylerini ölçmek için Upgrade-mid sınavları uygulanarak geri bildirim veriliyor.

P-WISE 21.YÜZYIL BECERİLERİ NELERDİR?

Bilimsel Beceriler

Akademik öğrenme gerçekleştirilirken gözlem, ölçme, sınıflama yapan, verileri kaydeden, hipotez kuran, verileri kullanan, model oluşturan, değişkenleri kontrol eden ve bilim insanlarının becerileriyle deney yapan geleceğin bilim insanları yetiştiriliyor.

Yaşam Becerileri

Öğrencilerin küresel rekabete dayalı bilgi ve teknoloji çağında, yaşam ve kariyer ortamına hazır olabilmeleri için; bilimsel bilgiye ulaşabilen, bilimsel bilginin kullanılmasına ilişkin analitik düşünen, doğru karar veren, inovatif düşünen, girişimci, iletişim ve iş birliği becerilerine sahip bireyler yetiştiriliyor.

Okuryazarlık Becerileri

Bilginin çok hızlı arttığı çağımızda gerçek bilgiyi ayırt edebilmek için; 21.yüzyıl öğrencilerinin bilgi ve potansiyelini geliştirip, topluma daha etkili bir şekilde katılmasını, katkıda bulunmasını sağlamak için yazılı kaynakları bulma, kullanma, kabul etme ve değerlendirme okuryazarı olması da kaçınılmazdır. P-wise eğitim sistemi ile 21.yüzyıl okuryazarlık becerilerine sahip öğrenciler yetiştiriliyor.

Ortaokul Ana Bölüm Başkanı

Bu sayfa ile ilgili görüşlerinizi bizimle paylaşın
FORMU DOLDURUN
KAYIT VE ÜCRET İÇİN
SİZE HEMEN DÖNELİM

Arama

Kişisel Verilerin Korunması Politikası - Çerez Politikası - Çerez Ayarları