Okyanus Koleji - Kolej, Özel Okul, Ana okulu, ilkokul, ortaokul, Lise

OKYANUS KOLEJİ

-

Ortaokul

Geleceğin Bireylerini Yetiştirme Modeli

Öğrencilerin ortaokulda aldığı eğitimden en yüksek faydayı elde etmesi için öğrencileri çağın ve geleceklerinin gerektirdiği bilgi, beceri ve değerlerle donatarak hayatları boyu başarılı ve mutlu bireyler olarak yetiştiriyoruz.

Öğrenciler kendi öğrenme sürecinin öznesidir.

Öğrencinin, öğrenme sürecine aktif katılımının sağlandığı, bilgiyi kendi zihninde yapılandırmaya fırsat tanıyan, araştırma-sorgulamaya dayalı öğrenme stratejileri uygulanıyor. Öğrenme ve öğretme sürecinde öğretmen; kolaylaştırıcı ve yönlendirici rolünü üstlenirken öğrenci; bilginin kaynağını araştıran, sorgulayan, açıklayan ve tartışan birey rolünü üstlenerek kendi öğrenme sürecinin öznesi haline geliyor.

Geleceğin Eğitim ABİDE ‘si Okyanus’ta…

Öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgi, beceri ve değerleri günlük yaşamlarına aktarmalarını sağlayan Akademik Becerileri İzleme ve Değerlendirme (ABİDE) eğitim çalışmaları ile birlikte ABİDE sınavları uygulanıyor. ABİDE, öğrencilerin temel eğitimde kazanmış oldukları bilgi ve becerileri değerlendiren PISA anlayışından yola çıkılarak oluşturulmuştur.

PISA değerlendirme anlayışı ile öğrenciler küresel dünyada akranlarıyla aynı becerilere sahip oluyor.

ABİDE eğitim çalışmaları ve ABİDE sınavları ile öğrencilerin; araştırma-sorgulama yaptıkları, etkili iletişim kurdukları, eleştirel düşündükleri, olaylar karşısında muhakeme yaptıkları, fikirlerini rahatlıkla paylaştıkları ve problemler karşısında çözüm yöntemleri sundukları sınıf ortamları oluşturuluyor.

Öğrencilerin 21.yüzyıl bilim ve yaşam becerilerini geliştirmesine fırsat tanınıyor.

Öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerinin, bilimsel ve yaşam becerilerinin geliştirilmesi için ABİDE çalışma kâğıtları ve ders planları kullanılıyor. Bu tür öğrenme ortamlarının oluşturulması için öğrencilere özerklik veren açık uçlu soru ve etkinliklere yer veriliyor. Açık uçlu farklı soru tipleri kullanılarak öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerine sahip olma durumları ABİDE sınavları ile belirlenmektedir.

Değer-li Eğitim Programı ile öğrenciler her şeye değer…

İyi insan yetiştirmenin temel koşullarından biri öğrencinin değerlerini bilmesidir. Öğrencinin değerlerini bilmesi ile küresel vatandaşlık algısının oluşmasında önemli katkılarının olacağı açıktır. Bu bağlamda; duyuşsal davranış olan değer bilincini kazandıran, olumlu davranış değişikliğine imkân tanıyan, felsefi sorgulama ve düşünme etkinlikleri uygulanıyor. Öğrenciler gizli ve açık müfredatla oluşturulmuş Değer-li Eğitim Programı ile iyi birer insan olarak yetişiyorlar.

Ulusal Sınavlarda Başarı Bir Gelenektir.

Ulusal sınavlara hazırlık 5.sınıftan itibaren biyolojik ve psikolojik olarak başlıyor. Uzman öğretmen kadromuzun hazırladığı, sınava özel yayınlarla öğrenciler sınavlara tam olarak hazırlanıyor. 7.sınıfın ikinci döneminde hız kazanan program 8.sınıfta hızlandırma ve sınav kampı programları ile yoğunlaşıyor. 8.sınıfta öğrenciler sınav hazırlıkları için okul açılmadan önce derslere başlayarak daha fazla soru çözmeleri için zaman kazanıyor. Ayrıca hafta sonları uygulanan Akademik Destek Programı ile öğrenciler 6 gün boyunca eğitim alma fırsatı yakalıyor. Tüm bu çalışmaları sınav rehberliği ve ulusal sınavlara benzer deneme sınavları destekliyor. Böylece öğrenciler ortak sınavlarda kişisel derecelerini yapıyorlar.

İyi Ölçme=İyi Eğitim

Eğitim ve öğretim sürecinin en temel unsurlarından biri olan ölçme ve değerlendirme ile değişik aşamalarda öğrencilerin neleri bildikleri, anladıkları, yapabildikleri ve hissettikleri belirlenmeye çalışılır. Ölçme ve değerlendirme anlayışımız, süreç ve sonuç değerlendirme çalışmalarını içeren bir dizi uygulamadan oluşuyor. Öğretim hizmeti verilecek öğrencilerin çok iyi tanınması gerekir. Bu amaçla, her şey öğrencilerin hazır bulunuşluklarının belirlenmesi ile başlıyor. Gerçekleştirilen çoktan seçmeli sınavlar ve sonrasında yapılan ayrıntılı analizlerle öğrencilerin neyi, ne kadar öğrendiğini ortaya koyarak, eksik öğrenmelerini tamamlamaları yönünde yapılan çalışmalara temel oluşturuluyor.

Öğrencilerin bir derste kazanması gereken becerileriyle, o derse ait olan becerileri ölçen sorulara verdikleri yanıtlar arasında bir ilişki vardır. Bu ilişki ABİDE sınavları ile değerlendirilerek matematiksel olarak ifade ediliyor.Süreç değerlendirme için alternatif ölçme araçları, projeler ve hafta sonu kazanım pekiştirme çalışmaları kullanılıyor.

İngilizce eğitiminde yeni süreç Life Skills…

Öğrenciler kariyerlerinin ve çağın en önemli ihtiyacı olan İngilizce eğitimini Life Skills programı ile sürdürüyorlar. Bu program ile öğrencilerİngilizceyi bir ders olarak görmekten öte, not kaygısı olmadan edinilen yabancı dili pratik olarak kullanabilme imkânı buluyorlar. Bununla beraber sunum, proje, grup ve bireysel çalışmalar; kısacası dilin doğasında olan, dili kullanabilme becerilerini geliştirebilecek fırsatlarla buluşup, üretim (konuşma ve düşünme) odaklı bir eğitim programı ile yabancı dili bir yaşam biçimi haline dönüştürüyorlar.

Okyanus Yetenek Kulüpleri

Okyanus Kolejlerini diğer okullardan ayıran özelliklerden biri de yetenek-kulüp dersleri ile eğitimi yetenek merkezli hale getirebilmesidir. Öğretim yılının başında yetenek kulüp tanıtımları yapılıp, öğrenci ve veli seçimleri yapılıyor. Öğrenciler yıl boyu bu kulüpler üzerinden derslere katılıyorlar. Kulüp-yetenek dersleri; Sanatsal Kulüpler, Sportif Kulüpler ve Kültürel Kulüpler başlıklarından oluşuyor.

Üretmek hayata katkıdır, bu yol sanat ve müzik eğitiminden geçer!

Sportif kimlik kazanmak istiyorsanız sizde Okyanus Kolejlerinde olmalısınız!

Ortaokul Bölüm Başkanı

Bu sayfa ile ilgili görüşlerinizi bizimle paylaşın
BİLGİLERİNİZİ GİRİN
ŞUBAT AYINA ÖZEL
AVANTAJLI FİYATLAR İÇİN
SİZE DÖNELİM

Arama

444 10 98