Okyanus Koleji - Kolej, Özel Okul, Ana okulu, ilkokul, ortaokul, Lise

OKYANUS KOLEJİ

-

Ortaokul

-

Ölçme ve Değerlendirme

İYİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME = İYİ EĞİTİM

Bir eğitim sisteminin en önemli aşamalarından biri; verilen eğitimin nitelik, verimlilik ve etkililik açısından ölçülmesi ve değerlendirilmesidir.

Ölçme değerlendirme sonucunda elde edilen verilerle eğitim sisteminin ve öğrencinin güçlü ve zayıf noktalarının belirlenmesi, bu noktalarda gerekli önlemlerin alınması amaçlanırken, eğitim öğretim faaliyetlerinin nitelikli ve sürdürülebilir olması da sağlanmış olur.

Okyanus Koleji, Ölçme Değerlendirme

Okyanus Koleji, 21.yy becerileri ile donatılmış “P-wise” eğitim sistemiyle geleceğin başarılı bireylerini yetiştirmeyi temel hedeflerinden birisi haline getirmiştir.

Öğrendiklerini günlük hayatlarına aktarabilen, sahip oldukları bilim, yaşam ve okuryazarlık becerilerini geliştiren öğrenciler küresel dünyada akranları ile aynı becerilere sahip, dünyanın her tarafında geçerli bilgi ve teknolojiyle donatılmış, bunları üreten ve kullanan bireyler olarak yetişiyor

P-wise eğitim sisteminin amacına ulaşıp ulaşmadığını tespit etmek için ise PISA anlayışından yola çıkılarak geliştirilen UPGRADE-mid ölçme ve değerlendirme sistemiyle; öğrencilere özerklik veren açık uçlu farklı çeşitlilikte soru ve etkinliklerle bilim, yaşam ve okuryazarlık becerilerinin yeterlilik düzeyleri ölçülmektedir.

Okyanus Koleji, Ölçme Değerlendirme

Sınav sonrası yapılan değerlendirmeler sonucunda öğrenci ve velilerimize ayrıntılı sonuç raporları sunulmakta, yeterlilik düzeylerini artırmaları için yapmaları gerekenlerle ilgili bireysel yönlendirmeler yapılmaktadır.

Genel kampüs analiz raporlarıyla da uygulanan eğitim sisteminin genel yapısı takip edilmekte, sürecin iyileştirilmesi için kampüsler bazında programlar oluşturularak öğrenci beceri düzeylerinin artması sağlanmaktadır.

NE KADAR ÖĞRENDİM?

Okyanus Koleji, Ölçme Değerlendirme

5.sınıftan itibaren 6.sınıf sonuna kadar uyguladığımız süreç değerlendirme çalışmalarıyla öğrencilerimizle ilgili en doğru kararları alabilmemiz ve onları doğru yönlendirebilmemiz için öğrenci performansını parçadan bütüne doğru giderek değerlendiriyor, öğrencinin bir konuyu ne derinlikte öğrendiğini, tüm yönleriyle analiz ederek performans raporları oluşturuyoruz.

Ulusal Sınavlara Verimli Çalışmalarla Hazırlanıyor,
Başarmak İçin Denemekten Vazgeçmiyoruz...

Okyanus Koleji, Upgrade

7.sınıftan itibaren öğrencilerin merkezî sınav hazırlıklarını destekliyor; pratik ve biyolojik olarak da süreci her hafta yaptığımız deneme sınavlarıyla besliyoruz.. Güçlü analizler sayesinde hedeflenen başarı düzeyinin gerçekleştirilmesini sağlıyoruz.

Türkiye geneli uyguladığımız denemelerle de öğrencilerimiz Türkiye geneli içerisindeki yerlerini görme şansına sahip olmakta, hedeflerine ulaşma noktasında önemli bir veri elde etmektedirler.

Tüm Yönüyle İngilizce Eğitim Sistemimizi Değerlendiriyoruz

5.İngilizce Hazırlık Programı ile başlayan ortaokul İngilizce serüveni geniş yelpazede tanımlanan ölçme araçlarıyla her açıdan değerlendirilmekte ve öğrencilerimizin öğrenme süreçleri izlenmektedir.

Okyanus Pusulam İle Mikro Düzeyde Analiz Yaparak Anlık Takip Sağlıyoruz...

Pusulam

Her sınıf düzeyindeki öğrencimiz deneme sınavları sonrasında sınıf danışmanı öğretmeniyle birlikte bir sonraki deneme sınavı için PUSULAM sisteminde hedefini belirlemektedir.

Yapması gereken çalışmalar sonuç analizleriyle gösterilmekte, interaktif konu tekrarı, interaktif ölçme araçları desteğiyle öğrenme eksikleri giderilerek belirlediği hedefe ulaşması sağlanmaktadır.

Güçlü analizler güçlü yönlendirmelerle öğrenci ve velilerimiz OKYANUS PUSULAM üzerinden her an bilgilendirilmektedir.

Akıllı Etüt Sistemiyle Eksik Öğrenmeler Sıfırlanıyor...

Sınav sonuçlarına göre kazanımların öğrenilme oranları PUSULAM sisteminde görüntülenmekte, öğrenme oranı düşük olan öğrenciler anlık oluşturulan etüt programlarıyla sistemden etüde davet edilmekte ,nokta atışı çözümlerle eksik öğrenmeler sıfırlanmaktadır.

OKUYORUZ... UYGULUYORUZ... PEKİŞTİRİYORUZ...

Öğrencilerimizin Kitap Okuma performanslarını ölçerek, okuduğunu anlama, anladığını yapılandırma ve yazıya dökme gibi kazanımların öğrenilmesini ve pekiştirilmesini sağlıyoruz. Bu sayede katıldıkları tüm sınavlarda başarı kaçınılmaz olmaktadır.

Okyanus Koleji, Laboratuvar Uygulama Sınavı

Laboratuvar Uygulama Sınavıyla; öğrenilen fen kazanımlarının laboratuvar ortamında beceriye dönüştürülmesi sürecini ölçmüş; Bu sayede de öğrencilerimizin öğrendiklerinin ne kadarını günlük hayatlarına yansıtabileceklerini değerlendirmiş oluyoruz.

Kazanım Pekiştirme Föyü

Kalıcı öğrenmenin sağlanmasında öğrenilen konunun tekrar edilmesi esastır. Çünkü kalıcı öğrenmede eksik kalan noktaların belirlenmesi ve bu eksiklerin giderilmesi için çalışmalar yapılabilmesi ancak sağlam bir tamamlayıcı öğretim evrakı ve değerlendirme sistemi ile mümkündür.

İlgili haftada işlenen konu ve kazanımların tamamını kapsayan, her sorunun hangi kazanımı ölçtüğü bilinen ve bu verileri değerlendirme sistemimizde kayıtlı olan Hafta Sonu Kazanım Pekiştirme Föyleri, işte tam bu ihtiyaca cevap vermek için hazırlanmıştır.

Bu sayfa ile ilgili görüşlerinizi bizimle paylaşın
FORMU DOLDURUN
EPOSTA ADRESİNİZE
BİLGİ HEMEN GELSİN

Arama

Kişisel Verilerin Korunması Politikası - Çerez Politikası
444 10 98