Okyanus Koleji - Kolej, Özel Okul, Ana okulu, ilkokul, ortaokul, Lise

OKYANUS KOLEJİ

-

Okul Öncesi

Okyanus Kolejleri Anaokullarında hedefimiz; öğrencilerimizin gelişim aşamalarında araştıran, kendine güvenen, sorgulayan, farklı düşünebilen ve düşündüğünü aktarabilen bireyler olarak yetiştirilmesidir.

Erken çocukluk eğitiminde uygulanan farklı kuram "sorgulayıcı öğrenme" ilkesine dayalı sınıf atmosferinde araştıran, merak eden, iletişimci ve duyarlı bireyler olarak yetişmesine olanak tanır. Çocuklar sosyal etkinliklere katılarak sanatsal ve bedensel yönlerini de geliştirirler. Tüm bu programlar çocuğun kendi bireysel hızında öğrenmesine göre plânlanmıştır.

 

Öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin ilgi alanlarını belirleyerek, sarmal bir yapı içinde etkinlikleri birbirleriyle bağlantılı hale getirip, belirleyici temalar doğrultusunda yaparak ve yaşayarak öğrenmelerine fırsat sağlayan, sosyal ve bilişsel becerilerinin gelişimlerini destekleyen bir program hazırlamaktadır.

Öğretmenlerimiz, öğrencilerimizin ilgi alanlarını belirleyerek, sarmal bir yapı içinde etkinlikleri birbirleriyle bağlantılı hale getirip, belirleyici temalar doğrultusunda yaparak ve yaşayarak öğrenmelerine fırsat sağlayan, sosyal ve bilişsel becerilerinin gelişimlerini destekleyen bir program hazırlamaktadır. Hazırlanan program, her öğrencinin bireysel gelişimini ve öğrenmesini göz önünde bulundurarak, uygun fiziksel koşullarda oyun yöntemi ile uygulanır ve öğrencilerimizin var olan yaratıcılığını geliştirmek amacıyla zengin materyal çeşitliliği sunar.

 

Eğitim programı uygulamalarıyla, bütüncül bir yapı içinde farkındalık düzeyleri yüksek bireyler yetiştirmek amacı ile Okyanus Kolejleri Okul öncesi ana programı (EÇES) oluşturulmuştur.

Erken Çocuk Eğitim Sistemimiz (EÇEŞ) aşağıdaki noktalar göz önünde bulundurularak uygulanmaktadır;

  • Okyanus’ta her çocuk özeldir.
  • Çocuklar oyun da öğrenmeyi öğrenir, kendini tanır, yaşamın gerekliklerini kavrar, kendine güvenmeyi başarır. Eğitim programının başlangıç noktası olarak “oyun” kullanılmaktadır.
  • Her bir çocuğun gelişim düzeyini, becerilerini, yeteneklerini, kişilik özelliklerindeki ve öğrenme hızları dikkate alınmaktadır.
  • Çocuğu olduğu gibi kabul etmek ve onun bu noktadan başlayarak gelişmesine destek olarak, potansiyelini açığa çıkarmak.
  • Tüm eğitim ortamımız, malzemelerimiz, günlük programımız ve öğretmenlerimizin tutumları "aktif öğrenmeyi" destekleyecek şekilde yapılandırılmıştır.
  • Bizim için "sonuç" değil "süreç" önemlidir. Biz çocuklarımızın hevesle, yaratıcılıkla, isteyerek, iştahla, yoğunlaşarak bir şeylerle uğraşmasını, yaptığı işten keyif alarak öğrenmesini önemseriz.
  • Yapılan bu çalışmalar ile birlikte, Türkçe sözcükleri doğru telaffuz ederek, uygun konuşulması hedeflenerek, anadili dışında en az bir dil daha öğrenmesi amaçlanmaktadır.
  • Çocukları sosyal, duygusal ve bilişsel olarak ilkokula hazırlamak, potansiyeli farklı yönde olan çocukları da yönlendirmeyi amaçlamaktadır.
 

Okyanus Kolejleri Okul Öncesi Bölümü olarak hedef ve amacımız;

Beynin doğumla "tamamlanmamış" olarak dünyaya gelen tek organ olması bilinciyle amacımız; erken çocukluk evresinde çocuklara farklı ve doğru uyaranlar ile ilerideki yaşantılarında derin ve etkili bir iz bırakmayı, öğrendiklerini yorumlama becerilerinin gelişimini hedeflemekteyiz.

"Küçük çocuklar en önemli bilgileri kendilerine söylendiğinde değil, diğer çocuklarla oynarken ve fiziksel çevreyle etkileşim halindeyken kendi kendilerine yapılandırarak öğrenirler (Haktanır, Dağlıoğlu ve Güler, 2010)

 

Sosyal Beceri ve Değerler Eğitimi

Sosyal beceri ve karakter eğitimi sayesinde çocuklarımıza tüm insanlık için geçerli olan evrensel değerleri öğretiyor ve toplumumuzun da temelini oluşturan ahlaki değerleri benimsemeleri için her hafta 1 saat okul psikologlarının sınıf içinde aktif olduğu sosyal beceri dersleri yapıyoruz.
 

İlgi ve Yeteneklerin Keşfi

Her öğrencinin kolaylıkla öğrenebildiği bir yol vardır ve yine her öğrencinin, ne kadar öğrenme güçlüğü çekse de, mutlaka yetenekli olduğu bir beceri alanı vardır. Önemli olan eğitimciler ve aileler olarak, çocukların ilgi ve yeteneklerini dikkatle gözlemleyerek, onların kendilerini güçlü hissettikleri alanları keşfedebilmektir. Anaokulundaki dersliklerimizde; görsel, bedensel, doğa ve müzik zekâsı gibi çoklu zekâ öğretim alanları kullanılmaktadır. Çocuklarımızın bu alanlardaki ilgi ve eğilimlerini bir araç olarak kullanarak, eğitim ve öğretim ortamlarını zevkli hale getirmeyi, dolayısıyla da öğrenme fırsatlarını arttırmayı amaçlıyoruz.
 

İlkokula Hazırlık Çalışmaları

Çocukların zihinsel fonksiyonlarını geliştirmeyi, sayı ve kavram bilgisi kazandırmayı, ilkokula hazırlamayı amaçlayan bir etkinliktir. Çocuk, bu etkinlik sayesinde, temel akademik bilgileri yaşına ve seviyesine uygun olarak öğrenir.

Okyanus Koleji Okul Öncesi Bölümümüzde, okul öncesi eğitimini başarı ile tamamlayan çocuklarımıza Okyanus Koleji İlkokulu kontenjanında öncelik tanınır. Okul öncesi öğretmenlerimiz ilkokul birinci sınıfa geçen çocuklarımızla ilgili değerlendirmeleri rehberlik birimine aktarmaktadırlar.

 

Düşünce Becerileri

Zeka gelişiminin %80'lik bir diliminin erken çocukluk evresinde tamamlanıyor olması, okul öncesi bölümünde farklılaştırılmış eğitim çalışmalarının gerekliliğini ön plana çıkarmaktadır. Okul Öncesinde uygulanan süreç ve sonuç değerlendirmelerinin bir üst kademede devamlılığının sağlanması amacı ile Öğretmen-psikolog ortak çalışmaları doğrultusunda bireysel gözlemler, uygulanacak test ve envanter sonuçlarına göre değerlendirme yapılarak, aşağıdaki tablonun süreçleri uygulanacaktır. Okyanus Kolejleri Üstün Zekâlılar ve Yetenekliler İlköğretim Bölümüne geçiş 3 aşamadan oluşmaktadır. Okul öncesi eğitimcilerinin gözlem raporları ve uygulama sınavı olumlu sonuçlanan öğrencilere, bir sonraki adımda "Wisc-r" zekâ ölçeği uygulanmaktadır.
 

Sosyal ve Kültürel Etkinlikler

Yaş gruplarına göre düzenlenmiş, tek yönlü değil çok yönlü gelişimleri destekleyici fiziksel ve sosyal etkinliklerle yürütülmektedir.

DRAMA
Okyanus Anaokullarında uygulanan drama programı ile, çocukların yaş gelişim özelliklerini destekleyen ve ileriye taşımayı hedefleyen; ifade gücü yüksek, düşünme becerileri gelişmiş, öğrenmeye istekli, sosyal duyarlılığa sahip, estetik algı ve merakı gelişmiş, yaratıcı ve araştırmacı kimlik gelişimi olan bireyler yetiştirecek yaratıcı drama programları yapılandırmak ve uygulamaktadır.

MÜZİK
Okyanus Anaokullarında uygulanan müzik programı ile çocuklara, çeşitli ritim aletleri ile ritim çalışmaları yaptırılarak, şarkılar dramatize edilerek müzikal yeteneği geliştirilmektedir.

SATRANÇ
Okyanus Anaokullarında uygulanan satranç programı ile, çocuklara sadece zevk ve eğlence sağlayan bir oyun değildir. Aynı zamanda onların zihinsel gelişiminde aktif ve etkili bir araçtır. İçsel hareket planının oluşmasında satrancın son derece önemli ve büyük rolü vardır.

BEDEN EĞiTiMi /YÜZME
Okyanus Anaokullarında uygulanan Beden Eğitimi programının amacı; Okul öncesi dönem çocuklarının hareket ihtiyaçlarını karşılayacak etkinliklerle, çocukların büyük ve küçük kas koordinasyonunu, dayanıklılığını, kuvvet ve esnekliğini geliştirmelerine yardımcı olmaktır.

MAD SCIENCE Çocuğun merak duygusunun en üst seviyede olduğu Okul Öncesi Dönem'de, çocuk çevresini ve doğayı anlamak ister. Öğrencilerimiz Mad-Science ekibinin Çılgın Profesörleri ile anaokulunda eğlenceli ve eğitici deneylerle fen biliminin ne olduğunu, yaşadığımız dünyayı ve doğayı nasıl etkilediğini öğreniyorlar.

GEZİLER
Eğitim-öğretim programının da belirlenen amaç ve kazanımlar doğrultusunda okul saatleri içerisinde planlanan gezilerde, çocukların doğal ortamlarda, yaparak yaşayarak öğrenmeleri sağlanmaktadır.
Bu sayfa ile ilgili görüşlerinizi bizimle paylaşın
FORMU DOLDURUN
KAYIT VE ÜCRET İÇİN
SİZE HEMEN DÖNELİM

Arama

Kişisel Verilerin Korunması Politikası - Çerez Politikası - Çerez Ayarları