Okyanus Koleji - Kolej, Özel Okul, Ana okulu, ilkokul, ortaokul, Lise - UPGRADE "Bilişsel Beceri Gelişim Programı"
“Bilişsel Beceri Gelişim Programı”
“TEK HEDEFİM KENDİM”
Siz ya çocuğun var olan becerilerini ve yeteneklerini ortaya çıkarır ve en üst seviye çıkması için ona rehberlik edersiniz ya da gelenekçi bir eğitim anlayışı ile çocuğun var olan potansiyelini köreltirsiniz.

UPGRADE NEDİR?

“BİR ÜST SEVİYEYE ÇIKARMAK”

Upgrade, okul öncesi FASTRACKIDS ile İlkokul OSEP Eğitim Programlarının eş güdümlü işlemesini sağlayan, öğrencilerin bilişsel ve sosyal gelişimlerini takip eden ve süreklilik arz eden bir analiz sistemiyle öğrencilerin ihtiyaçlarına göre bireysel çalışmaların yürütüldüğü bir programdır.

UPGRADE İLE AMACIMIZ NEDİR?

Çocuklara bilgi aktarmak yerine onları düşünmeye, araştırmaya, merak etmeye teşvik edebilecek, en önemlisi öğrendiklerini hayatta uygulayabilecek bir eğitim programı uygulamak.

Bilgisini toplumsal yaşam becerilerine aktarabilen, analiz-sentez becerileri gelişmiş, düşündüğünü düşünebilen, kendi potansiyelinin farkında olan, duygu düzenleme becerileri gelişmiş, toplumsal ve evrensel âhlaki değerlere sahip, öz farkındalığı gelişmiş, benlik saygısı yüksek, özgüvenli ve yüksek motivasyonlu nesiller yetiştirmek amaçlanmaktadır.

Okyanus Kolejleri Okul Öncesi ve İlkokul kademesinde öğrencilerimizin potansiyelini keşfetmek ve doğru yönlendirmek amacıyla sürdürülebilir eğitimin temelleri upgrade programı ile atılmaktadır.

UPGRADE İLE KRİSTALİZE
ZEKÂ NASIL GELİŞİR?

İnsanın; düşünme, akıl yürütme, nesnel gerçekleri algılama, kavrama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tümü dinamik bir yapıya sahiptir.Bilişsel beceri gelişimi açısından en kritik dönem olan Okul Öncesi ve ilkokul döneminde bu dinamik yapının geliştirilmesi gerekmektedir.

Kristalize zeka insanın genel bilgisi ve kelime haznesiyle ölçülen, uzun süreli bellekten bilgiye ulaşmayı ve kullanmayı kapsayan zeka tipidir. Kristalize zeka öğrenciye sunulan sosyal ve çevresel uyaranların doğru bir biçimde verilebilmesiyle, yaşam deneyimleriyle ve eğitim yoluyla geliştirilebilir.

Okul öncesi ve ilkokul kademesinde upgrade programı ile öğrencilerin ihtiyaçlarına göre bireysel çalışmaların yürütülmesiyle kristalize zekaları geliştirilir.

UPGRADE NASIL UYGULANIR?

Programa dahil edilen öğrencilerin bilişsel becerilerinin saptanabilmesi için uluslararası geçerliliği olan bir test uygulanır. Ön test uygulaması ile öğrencilerin alt testlerdeki performans düzeyleri belirlenir. Belirlenen düzeylere göre bilişsel becerilerin geliştirilmesi için her öğrenci için bireysel hazırlanan etkinlikler sınıf öğretmeni tarafından uygulanır. Öğrencilerdeki bilişsel gelişimi gözlemlemek için ara test ve son test uygulanarak öğrencilerin sonuçları sisteme girilir. Öğrencilerin sosyal-duygusal gelişimleri ise standardize edilmiş gözlem formlarıyla ön değerlendirme ve son değerlendirme olarak yıl içerisinde takip edilerek sonuçları sisteme girilir. Elde edilen tüm veriler sisteme girildikten sonra öğrencinin bireysel gelişim analizinin raporu oluşturulur. Analiz sonuçlarına göre öğrencinin becerileri, güçlü ve gelişime açık olmak üzere kendi becerileri içerisinde değerlendirilir. Gelişime açık becerilerini desteklemek için öğretmeni ve okul psikoloğu tarafından öğrencinin sistemine etkinlikler atanır. Bir öğrenci bir alt beceride ne kadar gelişmiş ise ona o kadar az etkinlik atanırken, gelişime açık yönleriyle ilgili daha çok etkinlikler atanır. Her öğrenci için bireyselleştirilmiş bir etkinlik kitapçığı oluşturulur ve yıl içerisinde öğretmen eşliğinde çalışmalar yürütülür. Ara test ve son test sonuçlarıyla öğrencinin başladığı ve ulaştığı yer arasındaki farklar tespit edilerek yıl sonunda detaylı gelişim analizleri velilere sunulur.

PROGRAMIN
BİLİMSEL TEMELLERİ

Zekanın farklı tanımlarının olmasına karşılık zekaya ilişkin kuramların tümü zekanın geliştirilebilecek bir kapasite ya da potansiyel olduğu noktasında birleşir.

Cattell’in zekâ teorisinde akıcı zekâ, doğuştan gelen (kalıtımsal), kristalize zekâ ise, yaşam deneyimleri ve eğitim yoluyla edinilen (çevresel) zekâdır. Kristalize zekânın gelişiminde, eğitimin etkisinin fazla olduğu görülmektedir. Bir öğrencinin var olan zekasını eğitim modelini ve öğretim sürecini düzenleyerek geliştirebiliriz. Bizler Okyanus Kolejleri olarak bilimsel araştırmaların ışığında Upgrade programı ile öğrencilerin kristalize zekâlarını geliştirmeyi hedefliyoruz.

PROGRAM İLE BİRLİKTE

Çocuklara bilgi aktarmak yerine onları düşünmeye, araştırmaya, merak etmeye teşvik edebilecek, en önemlisi öğrendiklerini hayatta uygulayabilecek bir eğitim ortamını sunarak;

- Bilgisini toplumsal yaşam becerilerine aktarabilen,
- Analitik-sentez yetenekleri gelişmiş,
- Düşündüğünü düşünebilen,
- Kendi potansiyelinin farkında olan,
- Duygu düzenleme becerileri gelişmiş,
- Toplumsal ve evrensel ahlaki değerlere sahip,
- Öz farkındalığı gelişmiş, benlik saygısı yüksek
- Özgüveni ve motivasyonu yüksek nesiller yetiştirmek hedeflenmektedir.

Hızla gelişen ve değişen çağda öğrencilerimizin potansiyelini keşfetmek ve doğru yönlendirmek amacıyla Okyanus Kolejleri Okul Öncesi ve İlkokul kademesinde sürdürülebilir eğitimin temelleri atılmaktadır.

“Başarı, kişinin başlangıç noktası ile ulaştığı yer arasındaki farktır. ”
FORMU DOLDURUN
KAYIT VE ÜCRET İÇİN
SİZE HEMEN DÖNELİM

Arama

Kişisel Verilerin Korunması Politikası - Çerez Politikası - Çerez Ayarları