Okyanus Koleji - Kolej, Özel Okul, Ana okulu, ilkokul, ortaokul, Lise

OKYANUS KOLEJİ

-

Lise

-

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Okyanus Koleji Rehberlik Bölümü, her çalışmasında öğrencilerine ve velilerine yararlı olmayı amaçlar. Anne-babalara, gençlere, çocuklara, öğretmenlere rehberlik; çözüm arayanlara destek, daha iyisi için uğraşanlara danışmanlık eder.Okyanus Rehberlik Bölümü, gelişimin sürekliliğini ve bütünlüğünü bilerek, öğrencilerin yaşam boyu gelişim ihtiyaçlarının karşılanmasını ve kendilerini gerçekleştirmelerini merkeze alırken, onları çevreleyen değişkenleri de çalışmalarına dâhil eder. Bu yürüttüğümüz hizmet Bütünsel Rehberliktir.

Hizmetlerimiz; Bireysel Rehberlik, Eğitsel Rehberlik ve Kariyer Rehberliği olarak sunulmakta ve bu üç alanı bir bütünleyici olarak yürütüyoruz.
 

İletişime, Bilgiye, Gelişime Açığız.

Okyanus Koleji Rehberlik Bölümü olarak, eğitim-öğretim ve psikoloji alanlarında çalışan, üreten uzmanlardan besleniriz. Kendi imkânlarımızın dışında, aldığımız danışmanlık eğitimleriyle de gelişmeye devam ederiz.
 

Öğrencilerimizi; ilgi, eğilim ve yetenekleri doğrultusunda yükseköğretime hazırlarız. Bu görevler yerine getirilirken öğrencilerin, istekleri ve yetenekleriyle, ailenin koşulları ve toplumun ihtiyaçları arasında bir uzlaşma sağlanmasına çalışırız.

Okyanus Kolejlerinde Kariyer ve Gelişim Saati Var

Haftalık ders programında yer alan Kariyer ve Gelişim Saati, (KGS) öğrencilerimizin her birinin kendi kişisel özelliklerini ve yeteneklerini tanıyan, motivasyon kaynaklarını bilen, toplumsal değerleri öğrenmiş, yönetim ve liderlik, bilgi ve becerilerini kazanmış, kariyer plânlaması için bilgilenmiş kişiler olması için tasarlanmıştır. Kariyer ve Gelişim Saatinde kullanılan içeriklerin, kariyer odaklı yetenek eğitimi modelimizi destekleyen, öğrencilerimizi 21. yüzyılın gereklerini kazandıran, ilgi çekici, çağdaş, yaratıcı, öğrenciyi mümkün olduğunca aktif kılan niteliktedir.
 

 

Bireysel Danışmanlık: Her dönem en az bir kere amaçlı, plânlı bireysel görüşmeler yapılır. Öğrencinin, velisinin, öğretmenlerinin, okul yönetiminin isteği ve yönlendirmeyle de bu rutin görüşme dışında yapılan yüz yüze görüşmeler olmaktadır. Bu görüşmeler interaktif sisteme de kaydedilmektedir.TYT-AYT Başarısına Rehberlik: Yükseköğrenim, Okyanus Koleji öğrenci ve velileri için lise yaşantısı sonrasındaki doğal süreçtir. Okulumuzun lise bölüm başkanlıkları öğrencilerin, yüksek öğrenime geçiş ve yerleştirme sınavları başarısı için, ders plânları, öğretim materyalleri, testler üretmekte ve uygulamaktadır. Bu süreçte öğrencinin; hedef belirlemesi, motive olması, motivasyonunu sürdürmesi, çalışma plânı oluşturması, disiplin kazanması, test tekniklerini geliştirmesi, üniversiteleri ve gelecek hayaline taşıyacak bölümleri tanıması ve doğru tercih yapması konularında, Rehberlik Bölümü öğrencisinin hep yanındadır.


Grup Danışmanlığı: Öğrencilere sunduğumuz bireysel, sosyal, eğitsel ve mesleki rehberlik hizmetlerinin bir kısmı, benzer problemleri yaşayan öğrencilerin, isteklendirilerek, gönüllü olarak katıldıkları gruplarla verilir. Çözüm odaklı bu oturumlar haftalık periyotlarla, 2-4 hafta sürmektedir. Her oturum ders saati kadardır.

Konsültasyon: Bölümümüzün yaptığı konsültasyon hizmetlerinin amacı; okuldaki yönetici ve öğretmenlerin, daha yeterli ve ortak bir rehberlik anlayışına sahip olmalarını, okulun tüm olanaklarını bu anlayışa uygun olarak kullanmalarını sağlamaktır. Konsültasyon, doğrudan öğrencilere dönük olmayan ancak, okul yönetici ve öğretmenlerini, rehberlik hizmetleri konusunda bilgilendirip yönlendirerek, rehberlik hizmetlerinin etkililiğini artırmaya yardım eden bir hizmettir.Oryantasyon: Oryantasyon hizmetlerinin sunulması, öğrencilerin okul ortamında ciddi bir engelle karşılaşmamaları ya da karşılaştıkları problemleri kolayca çözebilmelerini sağlar. Okula yeni gelen öğrencileri, katıldıkları yeni ortama alıştırmak, okulun kuralları, işleyişi, olanakları hakkında bilgi vermek ve böylece okula uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla yapılır.

Tanıma ve Belirleme: Öğrenciyi tanıma çalışmalarımızın temel amacı; birey olan öğrencinin kendisini tanımasına rehberlik etmektir. Öğrencilerimiz, doğuştan getirdikleri özelliklerini ortaya çıkarabilmek için, içinde bulundukları ortamları gerçekçi olarak değerlendirebilir, kendileri için en uygun seçimleri yapabilir, kararları verebilir ve gerçekleştirebilirler.

Önleyici Çalışmalar: Gençlerimizin zararlı alışkanlıklardan korunması, iyi alışkanlıklar kazanması, bölümümüzün sürekli gündemidir. Koruyucu rehberlik özellikle, akran baskısının yoğun olduğu, arkadaşlık ilişkilerinin hayati etki gücüne ulaştığı bu yıllarda, öğrencinin bilgilenmesine ve farkındalığının artmasına çalışılır.


Öğrenci Seminerleri: Konferans salonunda yaptığımız sunumlar, az zamanda çok sayıda öğrenciye ulaştığımız çalışmalardır. Seminerlerimizde genellikle, öğrencilerimizi tanıyan rehberlik uzmanımız konuşmacı olur. Ayrıca işbirliği içinde olduğumuz üniversitelerin akademisyenlerinden ve alanında uzman konuşmacılardan da destek almaktayız. Ele aldığımız konular, öğretim yılının başlangıcında plânlanır ve okulun akademik takviminde duyurulur.

Veliye Rehberlik: Rehberlik Bölümümüz, velilerimizle bireysel görüşme ve eğitim etkinlikleri ile bir araya gelir. Veli ile yapılan görüşmeler, velilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda ya da Rehberlik Bölümünün gerek gördüğü durumlarda gerçekleştirilir. Öğretim yılında çocuklarımızın ve ailelerinin hayatına değer katacak seminer ve eğitimler, uzman psikolog ve rehber eğitimcilerimiz tarafından sunulmaktadır. Yapılan bu çalışmaların bazıları akademisyen ve eğitmenler tarafından sunulmaktadır.

Bu sayfa ile ilgili görüşlerinizi bizimle paylaşın
FORMU DOLDURUN
KAYIT VE ÜCRET İÇİN
SİZE HEMEN DÖNELİM

Arama

Kişisel Verilerin Korunması Politikası - Çerez Politikası - Çerez Ayarları