Okyanus Koleji - Kolej, Özel Okul, Ana okulu, ilkokul, ortaokul, Lise

OKYANUS KOLEJİ

-

Lise

-

Ölçme ve Değerlendirme

ETKİN ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Bilgi çağı olan 21.yüzyılda bilgi üretimi yalnızca verilecek olan kaliteli bir eğitim ile sağlanabilir. Eğitimde ölçme ve değerlendirme eğitim-öğretim faaliyetlerini hatasız ve hedeflere uygun olarak uygulamak , uygulama sonuçlarını etkili bir biçimde yorumlamaktır. 

Okyanus Kolejleri Lise kademesi, Ölçme ve Değerlendirme Birimi eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır: “Ne öğrendim? Nerede eksik öğrenmem var? Hedefime yaklaştım mı?'' sorularına cevap veren çalışmalar yapar.

Eğitim süreci içinde hangi konuların yeterince öğrenildiğini, hangilerinde eksikliklerin bulunduğunu ve bu eksikliklerin neler olduğunu görülür. Ölçme ve değerlendirme süreci sayesinde, doğru ve etkili geri bildirimler verebilir, daha etkili rehberlik sağlanabilir. Bu nedenle, ölçme ve değerlendirme, eğitim sürecinin ayrılmaz bir parçası durumundadır.

Okyanus Kolejleri'nde Neden Ölçme ve Değerlendirme Yapılır?

• Okullardaki eğitim – öğretim faaliyetlerinin Milli Eğitiminin amaçlarına, okulun özel amaçlarına ve eğitimde ölçme değerlendirme yöntem ve tekniklerine uygun olup olmadığını sürekli izlemek; bu konudaki olumsuzlukları ortadan kaldırmak için gerekli önlemler almak 
• Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin belirlenmesini sağlamak
• Öğrenme- öğretme sürecinde olup bitenleri yakından izlemek, geliştirmek
• Başarının ölçülmesinde kullanılan ölçme araçlarının; geçerli, güvenilir, objektif, kullanışlı, ayırt edici özelliklere sahip olmalarını sağlamak,
• Başarının ölçülmesinde; sadece bilgi basamağı değil, daha üst basamaklara yönelik en uygun ölçme yöntem ve tekniklerini kullanma konusunda öğretmenlerimize destek sağlamaktır.

Ölçme ve Değerlendirmenin Amacı?

• Öğrencilerin neyi bildiğini, anladığını ve ne yapabildiğini keşfetmek,
• Öğrencilerin gelişim düzeylerini anlamak,
• Gelecekteki öğrenme sürecini plânlamak,
• Belli bir süreçte öğrencilerin ulaşması beklenen standartları değerlendirmek,
• Öğrencilerin nasıl daha iyi öğrenebileceği ve daha iyi yapabileceğini betimlemek,
• Öğrencilerin öğrenme sürecini izlemek
• Değerlendirme sonuçlarına göre öğretmene, öğrencinin kendisine ve velilere öğrencinin öğrenme süreci hakkında geri bildirim vermek,


Lise Kademesi Ölçme ve Değerlendirme Birimi Neler Yapar?

SINAVLAR EŞZAMANLI UYGULANIR

Okyanus Kolejlerinde ders konuları, ortak yıllık plân üzerinden işlenmektedir. Ders konuları, konu sırası ve ders plânları Okyanus Kolejleri'nin tüm okullarında aynıdır. Okullarımızda tüm sınavlar eşzamanlı olarak aynı sorularla yapılır. Böylece Okyanus Kolejleri'nin nitelikli eğitim kalitesinden tüm öğrencilerin, eşit oranda yararlanması ve bunun ölçümlenmesi sağlanır.

 

Kelebek Sınav Sistemi

2007 yılından itibaren okullarımızda Kelebek sistemle hazırlanan sınavlar uygulanır. Kelebek sistem aynı seviyedeki öğrencilerin yan yana, arka arkaya veya çapraz gelmeden diğer seviyelerdeki öğrencilerle karıştırılarak sınav salonuna dağıtılıp oturtulması ilkesine dayanan sınav sistemidir. Sınavların tüm okullarımız genelinde belli bir düzen içinde gerçekleşmesi, sınav kağıtlarının öğrenci adına basılı şekilde verilmesi, sınavın ciddiyet içinde gerçekleştirilmesi hedeflenir.

Merkezi sınavlarda uygulanan sınav sisteminin benzeri uygulandığından öğrencilerin merkezi sınavlardaki stresinin azaltılması ile gerçek başarısı ortaya çıkacaktır.

 

Hazır Bulunuşluk Sınavı (HBS)

Her eğitim öğretim yılının başında uygulanan hazır bulunuşluk sınavı ile amaç; bir alt sınıftan bir üst sınıfa taşınması gereken temel kazanımların ne kadar hatırlandığını, öğrencilerin yeni öğretim yılına ne kadar hazır olduklarını belirlemektir.

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) Denemeleri

11 ve 12.Sınıf öğrencilerine, ilgili sınıf düzeyinde kazandırılması amaçlanan kazanımların öğrenilme düzeyini belirler. Öğrencilerin, ÖSYM-YKS sınavına hazırlık sürecinde gerçek deneyimler yaşaması ve eksik öğrenmelerini tespit etmesi amacıyla belirli periyotlarda uygulanmaktadır.Konu kapsamı ve soru sayısı gerçek YKS ile aynıdır. YKS Sınavları 1. ve 2.oturum olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilir. 12.sınıflarda 2.dönemden itibaren her hafta YKS deneme sınavı uygulanır. Türkiye geneli uygulanan farklı yayın evlerinin sınavları sınav takvimine eklenmiş olup öğrencilerimiz Türkiye geneli sıralamalarını da görebilir.
Sınav sonrasında öğrencilerimizin eksik oldukları kazanımlar belirlenir ve Okyanus Pusulam üzerinden bireysel olarak bilgi verilir, eksik kazanımların tamamlanmasına yönelik etüt planlaması yapılır.

Adım Adım Yüksek Öğretim Kurumları Sınav (AAYKS) Denemeleri

9,10 ve 11. Sınıf öğrencilerine ilgili sınıf düzeyinde kazandırılması amaçlanan kazanımların, öğrenilme düzeyini belirler. Ünitelerde kazanılması hedeflenen özellikler yoklanır, bu özelliklere hangi düzeyde ulaşıldığı incelenir. Öğrencilerin, ÖSYM-YKS sınava hazırlık sürecinde gerçek deneyimler yaşaması ve eksik öğrenmelerini tespit etmesi amacıyla belirli periyotlarda uygulanmaktadır.Sınav sonrasında öğrencilerimizin eksik oldukları kazanımlar belirlenir ve Okyanus Pusulam üzerinden bireysel olarak bilgi verilir, eksik kazanımların tamamlanmasına yönelik etüt planlaması yapılır.


 

YAZILI YOKLAMA SINAVLARI

Yazılı yoklamalar Okyanus Kolejleri'nin tüm okullarında, merkezi ve eşzamanlı olarak gerçekleştirilmektedir. Sınav soruları; Akademik Bölüm Başkanları tarafından oluşturulmaktadır. Ders özelliklerine göre, sınav soru sayıları her öğrenim yılı başında belirlenir.

Yazılı yoklamalar ilgili zümrelerce değerlendirilir. İsmin kapalı olarak sınavın değerlendirilmesindeki amaç,  öğrencilerin başarılarının objektif bir şekilde değerlendirilmesini sağlamaktır.
 

ENGLISH PRACTICE TEST (EPT)

English Practice Test Cambridge üniversitesine bağlı olarak yapılan ESOL sınavlarına hazırlamak amacıyla her dönem bir kez uygulanan sınavlardır.

ESOL Sınavı nedir?

Bu sınavlar 800 yıllık bir geçmişi ve uluslararası geçerliliği olan Cambridge Üniversitesi tarafından 1858 yılından beri yani 156 yıldır adayların dili nasıl kullanabildiğini değerlendirmekte ve bunu uluslararası belgelemektedir.

Sınav merkezi olarak Okyanus Kolejleri de bu sınavı ilgili kurum aracılığıyla Sınav Merkezi olarak yapmakta ve her yıl akademik eğitim öğretim yılı sonlarına doğru uygulamaktadır.

KET – PET – FCE ve CAE sınavlarına 13 yaş ve üzeri ortaokul ve lise öğrencileri girebilmektedir

Cambridge Sınavları’nın tamamı, yabancı dil öğretiminde esas olan; okuma(reading), yazma (writing), dinleme (listening) ve konuşma (speaking) gibi dört temel beceriyi ölçmektedir.

Sınavlar aynı gün içinde iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada okuma(reading), yazma (writing), dinleme (listening) becerileri ölçülmekte, ikinci aşamada ise Cambridge Üniversitesi tarafından yetkilendirilmiş bağımsız öğretmenler tarafından konuşma (speaking) becerileri ölçülmektedir.

Cambridge Üniversitesi’nin İstanbul’daki yetkili merkezlerinden British Side tarafından uygulanan sınavlar, İngiltere’ye gönderilerek değerlendirmeleri yapılmaktadır.

KET, PET, FCE ve CAE Sınavları yaş olarak genç öğrencilerimize hitap ettiğinden, Cambridge Üniversitesi puanla değerlendirme yapmaktadır. Bu sınavlarda 45 puan ve üzerinde öğrenciler farklı seviyelerde geçmiş kabul edilmektedir.

YABANCI DİL SINAVI (YDS)

İngilizce ve Almanca derslerinden oluşan Yabancı Dil Sınavı ile öğrencilerimizin süreç içerisindeki öğrenme düzeylerini belirmek amaçlanır.

PROJE DÖNEM ÖDEVLERİ İLE PROJE TABANLI ÖĞRENME

• Öğrencilerin süreçte aktif olarak yer aldıkları,
• Kendi öğrenme süreçlerini plânladıkları,
• Süreci değerlendirdikleri,
• Bireysel ve grup olarak çalıştıkları öğrenme sürecidir.
 

Öğrenci merkezli öğrenmeyi temel alan bu yaklaşımda öğrenci ders senaryoları içerisinde üst düzey düşünme, problem çözme, yaratıcılık, bilgiyi yeniden düzenleme, sorgulama, irdeleme gibi çalışmalar yaparak etkin öğrenmeye çalışır.

Proje tabanlı öğrenme yaklaşımında öğretmen planlama ve organizasyonda arka planda yer alır ve rehberlik yapar. Öğrenciler ise öğrenme deneyimi yaşar. Değerlendirme hem sürece hem de ürüne yönelik yapılır. Öğretmen ve öğrenciler değerlendirmeyi birlikte yaparlar.

PERFORMANS DEĞERLENDİRME

Performans değerlendirme, öğrencilerimizin eleştirel düşünme, problem çözme, okuduğunu anlama, yaratıcılığını kullanma, araştırma yapma gibi bilişsel, duyuşsal, psiko-motor alandaki becerilerini aynı anda kullanmasını, geliştirmesini sağlayan çalışmalardır.

Performans değerlendirme dersin kazanımlarıyla ilgili olarak, öğrencinin günlük yaşamındaki problemleri nasıl çözeceğini ve problem çözmek için sahip olduğu bilgi ve becerileri nasıl kullanacağını göstermesini amaçlamaktadır.

Velilere ve Öğrencilere Nasıl Geri Bildirim Veriyoruz?

Ölçme sonuçları öğrencilere, kendilerini güçlendirmeleri için verilir. Sınav sonuçları, tüm Türkiye'deki Okyanus Koleji öğrencilerinin sınav sonuçlarıyla karşılaştırmalı olarak değerlendirilir.

Okyanus Koleji'nin web sitesi üzerinden uygulamaya koyduğu Okyanus İnteraktif – Okyanus Pusulam sistemi, ölçme değerlendirmenin veliye internet üzerinden açılan penceresidir. Okyanus İnteraktif Sistemi sayesinde; Okyanus velileri öğrencilerinin ders programından, sınıf öğretmeninin bireysel ve toplu bildirimlerine; Okyanus Pusulam ile sınav sonuçlarından, ayrıntılı karne raporlarına, belirlenen hedeflere ve sınav tarihlerine kadar tüm bilgilerine ulaşabilmektedir.

SINAV SONUÇ BELGESİ

Uygulanan seçmeli sınavdan sonra, öğrencilere verilen Sınav Sonuç Belgesi'nde öğrencilerin ders ders doğru, yanlış, boş ve net sayılarını, sınav puanını, hem kendi kampüsü hem de tüm Okyanus Kolejleri içindeki sıralama bilgilerini, soru ve konu analizlerini, ayrıntılı olarak görebilmektedir. İlgili grafiklere ulaşabilmektedir.

 

GELİŞİM RAPORU

Gelişim raporu ile öğrencilerin ders ders doğru, yanlış, boş ve net sayıları, sınav puanı ve hedeflerine ne kadar yaklaştığı belirlenerek, eksikliklerin giderilmesi için önlemler alınmaktadır.

KAZANIM ANALİZ RAPORU

Öğrencilerin dönem içerisinde almış oldukları ders kazanımlarının, detaylı bilgilerinin yer aldığı rapordur. Bu rapordan veliler ve öğrenciler;

• Konulara göre kaç soru çıkmış?
• Kaç tanesini doğru, kaç tanesini yanlış yapmışım?
• Konudaki başarı yüzdem kaç?

  Sorularına cevap bulabilirler.
 

Yazılı Yoklama Raporları

Yazılı sınav sorularının konuları ve öğrencinin her soru için almış olduğu puan detaylı olarak verilmekte, böylelikle soru bazlı detaylı analiz yapılmaktadır.

Bu sayfa ile ilgili görüşlerinizi bizimle paylaşın
FORMU DOLDURUN
KAYIT VE ÜCRET İÇİN
SİZE HEMEN DÖNELİM

Arama

Kişisel Verilerin Korunması Politikası - Çerez Politikası - Çerez Ayarları