Okyanus Koleji - Kolej, Özel Okul, Ana okulu, ilkokul, ortaokul, Lise

OKYANUS KOLEJİ

-

Üstün Zekâlılar Eğitimi

-

Üretken Düşünme Becerileri

Üretken düşünmenin kazanılması hayati bir öneme sahiptir. Yaratıcılığın gelişimine elverişli çevreler, çocukların öğrenmeye karşı olumlu tutumlar geliştirmelerine yardımcı olur ve öğrenmeyi eğlenceli hale getirerek, öğrenmeye karşı motivasyonu artırır. Yaratıcılığın ve üretebilmenin önemli olduğunu gösteren diğer neden de uyumla ilgilidir. Sürekli değişen dünyada, çocukların yeni durumlara uyum gösterecek becerilerle donatılmaları gerekmektedir. İşte yaratıcı sorun çözme deneyimleri, bireyleri hem geleceğin hızlı değişimlerine uyum göstermeye hem de günlük yaşamın artan gereklerine cevap verecek etkin beceriler geliştirmeye daha iyi hazırlayacaktır. Çocuklara ve gençlere üretken bir şekilde düşünmeyi öğretme kişilik gelişimi açısından da önemlidir. Araştırmalar yaratıcı üretkenlik gösteren bireylerin benlik saygılarının yüksek olduğunu göstermektedir. Yaratıcılık duygusal gelişim açısından da yarar sağlamaktadır, çünkü bireye kendini geliştirme imkânı verir. Yaratıcılığın en önemli özelliği eğitim ile geliştirilebilir olmasıdır. Etkinlikler akıcılık, esneklik, özgünlük ve zenginleştirme (ayrıntılandırma) gibi, yaratıcılığın dört boyutunu geliştirmek üzere düzenlenmektedir.

Yaşam kalitemiz ve ürettiklerimiz tamamen düşünce kalitemize bağlıdır. “Her eylemin atası, düşüncedir.” der Ralph Waldo EMERSON. Edward de BONO ise, bireyde potansiyel olarak bulunan zekâyı arabanın beygir gücüne benzetir. Ona göre motoru güçlü bir araba kötü kullanılabilir, düşünme becerisi de araba kullanma becerisine benzer, öğretilmesi gerekmektedir.
Üretken Düşünme Becerileri Programı’nın düşünme becerileri kısmında “şekilsel” ve “sözel” olmak üzere iki alanda, “Şekillerin Betimlenmesi, Benzerlikler ve Ayrılıklar, Serilemeler, Sınıflamalar, Analojiler” başlıkları altında sürdürülmektedir. Çalışmaların çoğunluğunu kağıt-kalem alıştırmaları oluşturmakla birlikte, manipülatiflerden de yararlanılmaktadır. Bunlar arasında Şekil Blokları, Nitelik Blokları ve Geçmeli Küpler özellikle birinci sınıfta kullanılmakta olup, Tangramlar, Pentominoes vb. gibi materyallerden çeşitli yaş düzeylerinde faydalanılmaktadır.

Düşünme ve sorgulama, bireyin zihinsel işlem ve süreçlerini harekete geçirmekte, problem çözme, karar verme ve kavramlaştırma becerilerini geliştirmektedir. Ayrıca bilginin zihinde daha iyi işlenmesini ve yapılandırılmasını sağlamaktadır. Böylece öğrenmeyi öğrenme, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, yansıtıcı düşünme gibi üst düzey beceriler daha hızlı geliştirilmektedir.

Bu sayfa ile ilgili görüşlerinizi bizimle paylaşın
FORMU DOLDURUN
KAYIT VE ÜCRET İÇİN
SİZE HEMEN DÖNELİM

Arama

Kişisel Verilerin Korunması Politikası - Çerez Politikası - Çerez Ayarları