Okyanus Koleji - Kolej, Özel Okul, Ana okulu, ilkokul, ortaokul, Lise

OKYANUS KOLEJİ

-

Üstün Zekâlılar Eğitimi

-

Rehberlik Çalışmaları

Yüksek Potansiyelli Öğrencilere Yönelik Rehberlik Çalışmaları
 

Okyanus Koleji’nde Rehberlik Hizmetleri, yüksek potansiyelli öğrencilerimizin her birinin ayrı bir dünya olduğu gerçeğini bilerek, yüksek potansiyelli öğrencilere sunulur. Akademik takvimimizde yer alan genel çalışmalarımızdan başka, kişiye özel danışmanlık ve rehberlik de yapılır.

Okyanus Kolejleri’nde öğrencilerimizin her biri bir bütün olarak ele alınır. Çocuklarımızın; zihinsel, duygusal, sosyal, psikolojik ve fiziksel olarak tüm yönleri ile potansiyellerine en uygun gelişimi gösterebilmesini amaçlıyoruz. Bu anlamda potansiyellerinin gelişimini takip ediyoruz ve aileye süreçte rehberlik ediyoruz.

Öğrencisini tanıyan, ihtiyaçlarını öngören, dinleyen, anlayan, ona yakın, değer veren, destekleyen, güvenilir ve sosyal çevresini her yönüyle sağlıklı gelişimi için öğrencisi adına uygun hale getiren rehberlik; Okyanus Koleji’nin PDR Birimi için görev tanımıdır.

 

YETENEK MERKEZLİ MODELDE ÜSTÜN ZEKÂLILAR VE YETENEKLİLER OKULU PDR ÇALIŞMALARI
 

Okyanus Kolejleri Yetenek Merkezli Eğitim Modeli, öğrencinin Okyanus Koleji’yle tanıştığı andan itibaren başlar. Gelişim hızının Okul Öncesi kadar olmasa bile, yüksek olduğu ve karakter temelinin 1. sınıf için neredeyse oturmuş olduğu bir dönem olan İlkokul için, yeteneklerin de kendini belli ettiği ve öğrencinin günlük hayatında kendini yavaş yavaş gösterdiği dönem diyebiliriz.

 

Yetenek İpuçları
 

Günlük hayatta yeteneğin kendini göstermesiyle ilgili gözlemler mevcuttur. Sanıldığı gibi anne-baba adına çok ciddi analizlere de ihtiyaç yoktur. Eğer kendiniz ve kendi yetenekleriniz ile ilgili bir analiz yaparsanız, yeteneklerinizin olduğu yerde ilginizin de olduğunu göreceksiniz. “Çocuklarımızın yeteneğini nasıl fark ederiz?” diye sorarsanız eğer, çocuğunuz keyifli olduğunda yaptığı şeylere dikkat edin. Yeteneğin kaynağı keyifte, keyfin kaynağı ise yapması doğal gelen çocuk açısından kolayca yapılan aktivitelerdedir. Kendi kendine bir şeyler mırıldanıyor mu? Ya da keyifli olduğunda sadece koşmayı mı tercih ediyor? Zıplayarak mı sevincini belli ediyor ya da yapmayı sevdiği şeyler arasında puzzle gibi şeyler de var mı? Yetenek çocuklarımız içinde gizil olarak yer alır. İlkokul döneminde ise en çok kendini keyifle birlikte gösterir. İlgi duyduğu aktivite neyse genelde yeteneği o yöndedir. O yüzden çocuklarımızı kendi ilgi duyduğumuz veya yararlı olduğunu düşündüğümüz şeylere yönlendirmektense, onlara birçok alan ve aktivite tanıtıp hangisinden daha çok keyif aldıklarına bakmak önemlidir.
 

Tanıma
 

Günümüz eğitim dünyasında her şey bireyi tanıma ile başlar. Tanıma sürecinde elde edilen bilgiler de çalışmaların kaynak bilgileridir. Bu bilinçle Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Yüksek Potansiyelliler Birimi olarak, öğrencimizle ilgili uzun bir tanışma formu oluşturduk. Bu tanışma formunda öğrencinin gelişimini ve onun sosyal etkileşim alışkanlıklarını ortaya koyuyoruz. Yetenek, sosyal çevreye bağlı kendini gösteren bir unsur olduğu için, kullandığımız formlarda sizlerden ayrıntılı bilgiler istiyoruz. Takip eden süreçte öğrencilerimizi, psikologlar ve öğretmenler ile beraber gözlemliyor ve keyif aldıkları aktivitelere dikkat ediyoruz. Öğrenciyi tanıma ve yeteneğinin desteklediği becerilerini keşfetme yolunda bilimsel çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalar için başlangıç noktasını Wisc-R testi kabul ediyoruz. Wisc-R testinde belirtilen 12 alandaki beceri düzeylerinden yola çıkıyoruz. Bu bilgiler ışığında öğrencinin becerileri ile ilgili bilgi sahibi oluyor, edindiğimiz bu bilgileri tanıma adına edindiğimiz bilgiler ile birleştiriyoruz. Öğrencileri sanatsal ya da sportif faaliyet seçerken gözlemliyoruz. Siz velilere de önerimiz, öğrencinin bu seçim sürecinde sadece rehberlik etmeniz ve yönlendirici olmamanızdır.
 

İlgilerini Belirleme
 

Bir kimsenin bir şeyi anlama ya da yapabilme niteliği, kabiliyet ve dışarıdan gelen etkiyi alabilme gücü.

Bir duruma uyma konusunda organizmada bulunan ve doğuştan gelen güç, kapasite.

Kişinin kalıtımsal olarak öğrenmesini çerçeveleyen sınır, yetenektir.

Yukarıda yer alan üç tanım, yeteneğin ne olduğunu anlatmak için en çok kullanılan ifadelerdir. Fark edildiği üzere hiçbiri ilgiden bahsetmemektedir. Ama yeteneğe dair en çok bilgi, ilgilerden gelir. Yetenek Merkezli Eğitim Modeli’ni geliştirirken, Okyanus Kolejleri bu gözden kaçmış ama sürecin temelini oluşturan faktörü merkeze almıştır. Çocukların kabiliyetleri uzmanlar tarafından gözlenir, değerlendirilir ve öğrenciye bu konuda yönlendirmeler yapılır, ilgi ve isteklendirme muazzam bir kaynaktır. Bu kaynağı kullanmamak süreci işlevsiz, yarım bırakan bir uygulamadır. Ailelerimizden bu noktada isteğimiz raporların da ışığında yapılan görüşmelerde öğrencinin ilgileriyle ilgili Uzman psikologlarımızdan danışmanlık almalarıdır.
 

PDR Bölümü Çalışmaları

 

Bireysel Görüşmeler:
 

Yaptığımız bireysel görüşmelerin temel hedefi öğrencimizi tanımaktır. Okyanus Kolejleri PDR Birimi için en önemli bilgi kaynağı ve çalışma konusu öğrencisidir. Buradan hareketle öğrencilerin yaş seviyelerine göre bilişsel, duygusal ve sosyal alanlarda ortaya çıkabilecek farklı sorunlar ile ilgili ön çalışmalar ve yaşanan sorunlarla ilgili yönlendirme çalışmaları yapılır. Sadece sorun yaşanan alanlarda değil, güçlü oldukları alanlarda da öğrenciler desteklenerek kendileri ile barışık, sorgulayan, sağlıklı, mutlu, kendi adına karar alabilen bireyler olmalarına yönelik çalışmalar yapılır.

 

Bireysel görüşmelerin gerçekleştirilme yolları:

 PDR Birimi’nin akademik çalışma planında yer alan düzenli görüşme takvimiyle,

 Öğrencilerin kendi istekleri doğrultusunda Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi’ne başvurmaları yoluyla,

 Birimimize, velilerin ve/veya öğretmenlerin paylaştığı bilgilerin değerlendirilmesiyle,

 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi tarafından uygulanan envanterler ve testler ile gerçekleştirilen, etkinlikler sonrasında edinilen verilerin değerlendirilmesiyle yapılmaktadır.
 

Oryantasyon Çalışmaları:

Bilindiği gibi yaşadığı mekân ve öğrenim gördüğü okul değiştiğinde, çocuklarımız farklı oranlarda olsa da endişelenirler. Akıllarında “Acaba” diye başlayan belirsizlik soruları oluşur. Yeni okulunda nasıl bir ortamla karşılaşacağı, yeteneklerini gösterip gösteremeyeceği, başarılı olup olmayacağı şeklindeki soruları kendisine devamlı sormaktadır. Bu nedenle okulumuza yeni başlayan her öğrenci, rehberlik uzmanımız tarafından karşılanır ve oryantasyon süreci başlar. Öğrencinin yaş grubuna, okul kültürüne, eğitim programına uyum sağlamasını kolaylaştıracak bu süreçte danışman öğretmen ve rehberlik koordinasyon içindedir.

 

Öğrenci İçin Grup Çalışmaları:

Grup çalışmaları güvenli bir ortamda bir uzman liderliğinde, farkındalığı artırmayı, yaşanan sorunda öğrencinin tek başına olmadığını göstermeyi ve kişisel gelişimi amaçlayan psikolojik danışmanlık hizmetidir. Öğrencilerle yapılan grup çalışmaları, elde edilen bilgiler ışığında, aynı konuda sorun yaşayan öğrencilerimizi bir araya getirebilmek ve onlara grup desteği sağlayabilmek amacıyla, 4-8 öğrenciyle yapılır. Grup çalışmalarının neler olacağı akademik takvimimizde belirtildiği gibi, öğretim yılında oluşan ihtiyaçlara göre de oluşturulur.

 

Grup Çalışmalarından Örnekler: 

• Etkili İletişim Grubu.

• Sınav Kaygısı İle Baş Edebilme.

• Duygu / Öfke Kontrolü Grubu.

• Atılganlık Grubu.

 

Sınıf İçi Rehberlik Gözlemleri:

Okyanus Kolejleri PDR Birimi, öğrencilerin davranış ve sosyal beceri gelişimlerini takip etmek ve değerlendirmek amacıyla periyodik olarak ders içi rehberlik gözlemleri gerçekleştirir. Bu gözlemlerde öğrenciler sosyal etkileşim düzeyleri, sosyal gelişim ve psikolojik zeminleri açısından analiz edilir. Sınıf içi gözlem, arkadaşlarıyla ve öğretmeniyle sağlıklı bir şekilde iletişime geçebilen, kendini tanıyan, güven duyan, kendine uygun eğitsel ve mesleki kararlar alabilen, sınıf içi psikososyal ortamda kendini var edebilen, kendini doğru ifade edebilen, üretken bireyler yetiştirme amacında olan Okyanus Kolejleri’nin, bu amaçlarına yönelik takip çalışmalarının parçasıdır.

 

Uygulanan Envanter ve Testler:

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimimiz, eğitsel rehberlik ve önleyici rehberlik çalışmaları kapsamında, öğrencilerin bilişsel alandaki beceri ve desteklenmesi gereken yönlerini, ortaya çıkarmayı amaçlayan uygulamaların yapılması dışında; iletişim, kendini tanıma, sorumluluk bilinci, zaman yönetimi, aile ilişkileri, sosyal çevre gibi konuları da ele alıyor. Kullanılan testlerin bazıları çalışma planında yer alan ve her öğrenciye sorun yaşasın, yaşamasın uygulanan çalışmalardır.

 

Uygulanan Test-Envanter Örnekleri:

• Algılanan Aile Desteği Ölçeği.

• Rotter Denetim Odağı Ölçeği.

• Torrance Yaratıcılık Testi.

• Wisc-R Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği. (Okul kabulünde yapılır. Test sonuçlarından yararlanılır.)

 

Davranış Kartları:

Öğrencilerin davranış kazanım süreçlerini desteklemek, teşvik etmek ve olumlu davranışları takdir etmek amacıyla “Olumlu Davranış Kartı” PDR Birimi tarafından geliştirilmiştir. Bütün öğretmenlere sınırlı sayıda dağıtılan kartlar, PDR Birimi’nin hazırladığı hizmet içi eğitimle verilen ölçütler çerçevesinde kullanılır. Öğrencilerin davranış gelişimlerini desteklemek için kullanılan yeşil renkteki “Olumlu Davranış Kartları” PDR Birimi tarafından kaydedilir ve her ay kademesinde en çok kart alan öğrenci “Ayın Örnek Öğrencisi” seçilir ve ödül kataloğundan ödül seçmeye hak kazanır. Bu süreçte yüksek potansiyelli öğrencilerimiz, normal gelişim gösteren öğrencilerle beraber değerlendirilir. Bu da öğrencilerimizin normal gelişim gösteren öğrencilerle kaynaştırılma çalışmalarına destek olmak amacıyla yapılır.  “Davranış Geliştirme Kartları” ise öğrencilerin istenmeyen davranışlarını düzeltme süreçlerinde, bir başlangıç unsuru olması için kullanılmaktadır. Bu kartlar aracılığıyla öğrencinin davranışlarındaki problem alanı öğretmen gözlemiyle belirlenmiş ve Rehberlik Birimiyle paylaşılmış olur. Bu işlem sayesinde rehberlik birimi aile-öğretmen-rehberlik işbirliğini sağlayarak, öğrencide istenmeyen davranışlara çözüm arar ya da çözüm ile ilgili süreci başlatır.

 

Veliye Rehberlik:

PDR Birimimiz, velilerimizle bireysel görüşmeler ve eğitim etkinlikleriyle bir araya gelir.  Akademisyenimiz Prof. Dr. Ümit Davaslıgil, yüksek potansiyelli öğrencilerimizin kaynaştırma çalışmalarının koordinasyonu ve yapılacak çalışmaların planlanması konusunda, PDR Birimimize danışmanlık yapmakta ve destek olmaktadır. Velilerimiz ile yapılan görüşmeler, öğrencimizin gelişim süreciyle ilgili bilgi verecek, sorun yaşasın ya da yaşamasın her dönemde devam edecek şekilde planlanmıştır. Yapılan görüşmeler, velilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda, yapılan çalışmaların geri bildirimlerini yapmak için, ya da PDR Birimi’nin gerek gördüğü durumlarda gerçekleştirilir. Ulaşılabilir danışmanlık ve bilgi sağlayan rehberlik hizmetlerimiz, velilerimizin daha başarılı anne- baba olmaları için ve yüksek potansiyelli öğrencilerimizin duygusal gelişimlerini de desteklemek amacıyla sunulur.

 

Velilere Yönelik Yayınlarımız

Okulumuzda rehberlik yayınları olarak, e-bültenler ve ROTA Dergileri yer almaktadır. Okyanus Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi, okunan, öğreten, değiştiren, okuyana ve çevresine değer katacak bilgileri size ulaştırıyor. Birimimiz velilerine, eğitimin, bilimin, sosyolojinin, psikolojinin ışığında hazırlanan yayınlar sunuyor.

Bu sayfa ile ilgili görüşlerinizi bizimle paylaşın
FORMU DOLDURUN
KAYIT VE ÜCRET İÇİN
SİZE HEMEN DÖNELİM

Arama

Kişisel Verilerin Korunması Politikası - Çerez Politikası - Çerez Ayarları