Okyanus Koleji - Kolej, Özel Okul, Ana okulu, ilkokul, ortaokul, Lise

OKYANUS KOLEJİ

-

İlkokul

-

Upgrade Sistemi

İlkokul birinci sınıf eğitim programımız, okul öncesinde uygulanan Temel Kabiliyetler Test verileri dikkate alınarak planlanmıştır. Öğrencilerimizin dört alt beceri üzerinden (Sayı Kavramı, Dil Becerisi, Ayırt etme ve Yer Değiştirme)bireysel olarak oluşturulan belirli periyotlarla oluşturulan etkinlikler doğrultusunda gelişimleri desteklenmektedir. Bu beceriler aynı zamanda akademik ders kazanımları ile eşleştirilmiştir.

Upgrade ölçme değerlendirme sistemi ile elde edilen tüm veriler sisteme girildikten sonra öğrencinin bireysel gelişim analizinin raporu oluşturulur. Analiz sonuçlarına göre öğrencinin becerileri, güçlü ve gelişime açık olarak kendi becerileri içerisinde değerlendirilir. Gelişime açık becerilerini desteklemek için öğretmeni ve okul psikoloğu tarafından öğrencinin sistemine etkinlikler atanır. Bu bireysel etkinlikler sınıf öğretmeni tarafından sınıf ortamında uygulanır.

Öğrencilerimize uygulanan bireysel etkinlikler doğrultusunda, bir yıl boyunca başladığı ve ulaştığı yer arasındaki gelişim tespit edilerek detaylı gelişim analizleri oluşturulur.

Upgrade ile;

  • Strateji geliştirebilen
  • Eleştirel düşünen
  • Tasarlayan
  • Planlama becerisi edinen
  • Organizasyon yönü gelişen bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

 

UPGRADE (Akademik Becerileri Değerlendirme)

Akademik becerileri değerlendirme ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarda uygulanmaktadır. Akademik Becerileri Değerlendirme çalışmaları öğrencilerimizin günlük yaşamda karşılaşacakları zorlukların üstesinden gelmek için bilgi ve becerilerini kullanma yeteneklerine odaklanmaktadır. Geleneksel başarı testlerinden farklı olan bu bakış açısı, öğrencilerin okulda ne öğrendiğinden çok öğrendikleri ile neler yapabildikleri üzerinde yoğunlaşmaktadır.
Öğrencilerimiz her derste var olan becerilerini bir üst düzeye çıkarmak amacındadır. Arkadaşlarıyla yarış içerisinde olmaktan ziyade kendi hedefini takip etmektedir.

Akademik Becerileri Değerlendirme ölçeklerinin temel amacı, öğrencilerin Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimleri alanlarında okulda öğrendikleri bilgi ve becerileri günlük yaşamda kullanma becerisini ölçmektir. Ayrıca öğrencilerimizi daha iyi tanımak; onların öğrenme isteklerini, derslerdeki performanslarını ve öğrenme ortamları ile ilgili tercihlerini daha açık bir biçimde ortaya koymaktır.

Akademik Becerileri Değerlendirme çalışmalarının hedefi, öğrencilerin sadece öğrendiklerini ne kadar hatırlayabildiklerinin değil, öğrendiklerini okulda ve okul dışı yaşamlarında kullanabilme yeterliliklerinin; karşılaşacakları yeni durumları anlamak, sorunları çözmek, farklı stratejiler oluşturmak, bilmedikleri konularda tahminde bulunmak ve muhakeme yapabilmek için bilgi ve becerilerinden ne ölçüde yararlanabildiklerinin belirlenmesidir.

 

Bu sayfa ile ilgili görüşlerinizi bizimle paylaşın
FORMU DOLDURUN
KAYIT VE ÜCRET İÇİN
SİZE HEMEN DÖNELİM

Arama

Kişisel Verilerin Korunması Politikası - Çerez Politikası - Çerez Ayarları