Okyanus Koleji - Kolej, Özel Okul, Ana okulu, ilkokul, ortaokul, Lise

OKYANUS KOLEJİ

-

İlkokul

-

Upgrade Sistemi

Gelişen ve değişen dünyada eğitim, bireylere bilgiler kazandırma amacının yanında, kazandırdığı bilgileri kullanma, yaşama aktarma ve yeni durumlara uyarlama amaçları doğrultusunda şekillenmektedir.
Bu çerçevede öğrencilerimizin, kurumlarımızda aldıkları eğitimden en yüksek faydayı elde etmek, bu ülkenin geleceği olan çocuklarımızı çağın gerektirdiği bilgilerle donatmak hedefimizdir. Bu sebeple onlara üst düzey beceri ve değer kazandıracak UPGRADE sınavları uygulanmaktadır.

UPGRADE BİLİŞSEL BECERİ GELİŞİM PROGRAMI
(1.SINIFLAR İÇİN) 

Programa dahil edilen öğrencilerin bilişsel becerilerinin saptanabilmesi için uluslararası geçerliliği olan bir test uygulanır. Ön test uygulaması ile öğrencilerin alt testlerdeki performans düzeyleri belirlenir. Belirlenen düzeylere göre bilişsel becerilerin geliştirilmesi için her öğrenciye bireysel hazırlanan etkinlikler sınıf öğretmeni tarafından uygulanır. Öğrencilerdeki bilişsel gelişimi gözlemlemek için ara test ve son test uygulanarak öğrencilerin sonuçları sisteme girilir. Elde edilen tüm veriler sisteme girildikten sonra öğrencinin bireysel gelişim analizinin raporu oluşturulur. Analiz sonuçlarına göre öğrencinin becerileri, güçlü ve gelişime açık olmak üzere kendi becerileri içerisinde değerlendirilir. Gelişime açık becerilerini desteklemek için öğretmeni ve okul psikologu tarafından öğrencinin sistemine etkinlikler atanır. Bir öğrenci bir alt beceride ne kadar gelişmiş ise ona o kadar az etkinlik atanırken, gelişime açık yönleriyle ilgili daha çok etkinlikler atanır. Her öğrenci için bireyselleştirilmiş bir etkinlik kitapçığı oluşturulur ve yıl içerisinde öğretmen eşliğinde çalışmalar yürütülür. Ara test ve son test sonuçlarıyla öğrencinin başladığı ve ulaştığı yer arasındaki farklar tespit edilerek yıl sonunda detaylı gelişim analizleri velilere sunulur.

UPGRADE AKADEMİK BECERİLERİ DEĞERLENDİRME PROGRAMI
(2-3-4.SINIFLAR İÇİN)

Upgrade, öğrencilerin günlük yaşamda karşılaşacakları zorlukların üstesinden gelmek için bilgi ve becerilerini kullanma yeteneklerine odaklanmaktadır. Geleneksel başarı testlerinden farklı olan bu bakış açısı, öğrencilerin okulda ne öğrendiğinden çok öğrendikleri ile neler yapabildikleri üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu noktada bu amaçlara ulaşıp ulaşamadığımızı ölçmek için yaptığımız çalışmalar önem kazanmaktadır.
Öğrencilerimiz her dersteki beceri düzeylerini bir üst düzeye çıkarmak için uğraşacak, diğer arkadaşlarıyla yarış içerisinde olmayacaktır. Yani öğrenci kendiyle yarışacaktır. Upgrade sınavları 2. 3. ve 4. Sınıf öğrencilerine dönemde bir kez uygulanmaktadır.

AMACI

Temel amacı, öğrencilerin Türkçe, Matematik, Hayat Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Fen Bilimleri alanlarında okulda öğrendikleri bilgi ve becerileri günlük yaşamda kullanma becerisini ölçmektir. Ayrıca öğrencilerimizi daha iyi tanımak; onların öğrenme isteklerini, derslerdeki performanslarını ve öğrenme ortamları ile ilgili tercihlerini daha açık bir biçimde ortaya koymaktır.

HEDEF

Öğrencilerin sadece öğrendiklerini ne kadar hatırlayabildiklerinin değil, öğrendiklerini okulda ve okul dışı yaşamlarında kullanabilme yeterliliklerinin; karşılaşacakları yeni durumları anlamak, sorunları çözmek, farklı stratejiler oluşturmak, bilmedikleri konularda tahminde bulunmak ve muhakeme yapabilmek için bilgi ve becerilerinden ne ölçüde yararlanabildiklerinin belirlenmesi hedeflenmektedir.

OKYANUS KOLEJİ OLARAK;

Ana dilinde etkili iletişim kuran, eleştirel ve yaratıcı düşünen, bilgisini toplumsal yaşam becerilerine aktarabilen, kendi potansiyelinin farkında olan, problemlerini bilimsel yollarla çözen, araştırıp sorgulayarak karar veren, öz farkındalığı gelişmiş benlik saygısı yüksek, muhakeme becerileri gelişmiş, toplumsal ve evrensel ahlaki değerlere sahip, özgüveni ve motivasyonu yüksek nesiller yetiştirmek için bir öğretim sistemi geliştirerek sizlerin karşısına çıktık.

SORU DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Öğrencilerden beklenen istendik davranışlar ve beceriler baz alınarak, yenilenmiş Bloom taksonomisine göre 6 bilişsel alan düzeyinden açık uçlu sorular sorulacaktır.

DEĞERLENDİRMENİN YAPILMASI

Değerlendirme yapılırken öğrenciye ait cevap kağıdı, hazırlanan puanlama anahtarı kullanarak okunur. Tam puan, kısmi puan ve puan yok şeklinde puanlamanın hangi ölçütlere göre yapılacağı cevap anahtarında belirtilmiştir. Yani öğretmenin öznel değerlendirmesine yer verilmeyecek, tamamıyla objektif değerlendirilecektir.
Eğitim-öğretim programlarının geliştirilmesinde karşılaşılan eksiklerin, geliştirilmesi gereken kısımların, beceri alanındaki başarılarının ve yeterlilik düzeylerinin detaylı olarak gösterildiği raporlar Ölçme Değerlendirme tarafından hazırlanarak paylaşılır.

Bu sayfa ile ilgili görüşlerinizi bizimle paylaşın
BİLGİLERİNİZİ GİRİN
NİSAN AYINA ÖZEL
AVANTAJLI FİYATLAR İÇİN
SİZE DÖNELİM

Arama

444 10 98