Okyanus Koleji - Kolej, Özel Okul, Ana okulu, ilkokul, ortaokul, Lise

OKYANUS KOLEJİ

-

İlkokul

-

OSEP Nedir?

OSEP

OKYANUS SMART EDUCATION PROGRAMME

OSEP, ilkokul ders ve içeriklerinin tümü yeniden gözden geçirilerek öğrencilerin öğrenmelerini en üst seviyeye çıkaracak çalışma ve etkinliklerin eğitim programına dahil edilmesini, kendilerinde var olan potansiyellerin en üst seviyede gelişmesini hedeflemektedir.

OSEP İLE İLKOKUL EĞİTİMİ

Okyanus Kolejleri İlkokullarında; Sürdürülebilir Gelişim’in esas alındığı, Tam Öğrenme Programının işlendiği, öğrencilerin yaşam boyu öğrenmede Aktif Öğreniciler olarak kabul edildiği, Eğitimde Yansıtma eksenli etkinlikleri içeren, Yetenek Temelli bir eğitim programı olan Smart Eğitim Programı uygulanmaktadır.

EĞİTİMDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
SUSTAINABILITY

Okyanus Kolejleri İlkokullarında Sürdürülebilirlik, elde edilen yeteneklerin, bilgi ve beceri birikimlerinin devamlılığı, bu beceriler ile ilgili kullanım alanlarının oluşturulması ve bunları kaybetmeme adına gerekli ortam ve koşulların sağlanması; bu birikimlerin yeni ortamlara ve olası koşullara transfer edilebilmesi için gerekli yapılanma faaliyetlerini içeren etkinlikleri ifade eder.

TAM ÖĞRENME
MASTERY LEARNING

Gerekli koşullar ve yeterli zaman sağlandığı sürece öğrencilerin elde etmesi gereken tüm kazanımları elde edebileceği tezine dayanan, taksonomisi en basit bilişsel öğrenmeden en derin öğrenmeye doğru 6 seviyeden oluşan (hatırlama, anlama, uygulama, analiz, değerlendirme ve oluşturma), Benjamin Bloom tarafından geliştirilen öğrenme modelidir. Okyanus Kolejleri İlkokullarında ders müfredatları Bloom’un Tam Öğrenme (Mastery Learning) öğrenme modeli kullanılarak oluşturulmuştur.

AKTİF ÖĞRENİCİLER
ACTIVE LEARNERS

Öğrencinin öğrenme sırasında zihinsel yeteneklerini kullanmaya zorlandığı bir öğrenme sürecidir. Aktif öğrenme, öğrencilerin öğrenmeyi öğrenerek, kendi yaşamlarını şekillendiren bireyler olmasını amaçlayan, bilginin ezberlenmesinden çok nasıl kullanıldığının öğrenilmesine olanak sağlayan bir yaklaşımdır. Okyanus Kolejleri öğrenme ortamlarında her bir öğrencinin, “Aktif Bir Öğrenici” olarak eğitim öğretim hayatında kendi senaryosunun başrolünü oynaması hedeflenmektedir.

YANSITICI ÖĞRENME
REFLECTIVE LEARNING

» Öğrenenin bilişsel süreçleri ve öğrenme yeterlilik ve yetersizliklerinin farkına varması için kullanması gereken düşünme yöntemidir.
» Öğrenmenin sürekliliği esastır. Öğretmen Ne – Niçin – Nasıl sorularını sorar.
» Öğrencinin elde ettiği deneyimini sonraki uygulamalarda nasıl kullanabileceğine ilişkin düşünmesi sağlanır.

YETENEK MERKEZLİ
TALENT BASED

Okyanus Kolejleri’nde her öğrencinin doğuştan getirdiği potansiyellerin geliştirilmesi neticesinde sanatsal, sportif ve zihinsel yeteneklere sahip olduğu ve bunların geliştirilebileceği ön kabulüne dayalı, kulüp ve yetenek dersleriyle desteklenen eğitim programı uygulanır.

“Her insan” bir takım yetenekler ile doğar. Bu yetenekler, uygun çevresel koşulların desteği ile gelişme fırsatı bulur. Geliştirilmeyen yetenekler sönebilir. İlgi alanları yeteneklerin gelişmesinde etkilidir.

Bu sayfa ile ilgili görüşlerinizi bizimle paylaşın
FORMU DOLDURUN
KAYIT VE ÜCRET İÇİN
SİZE HEMEN DÖNELİM

Arama

Kişisel Verilerin Korunması Politikası - Çerez Politikası - Çerez Ayarları