Okyanus Koleji - Kolej, Özel Okul, Ana okulu, ilkokul, ortaokul, Lise

OKYANUS KOLEJİ

-

Okul Öncesi

-

FTK Yönetimi

Duyma + Görme = Çocuğunuzun Öğrendiğini Bilme!
İlerleme Raporları, FasTracKıds Veliler Web sitesi ve videolar ebeveynlerin, çocukların eğitimlerini birinci elden tecrübe etmelerine yardımcı olur!

Ebeveynler bir çocuğun eğitiminde çok önemli ve etkili bir bölümde yer alırlar. Education.com’un “Ebeveynlerin Çocuk Eğitimine Karışması Konusunda Araştırmalar Ne Diyor” başlıklı makalesinin belirttiğine göre veliler çocuklarının eğitimine ne kadar erken karışırlarsa, çocuk okulda o kadar fazla başarılı olur. Biz FasTracKids’te sadece çocukları kaydetmiyoruz, aileleri kaydediyoruz. Biz ebeveyn katılımını hoş karşılıyor ve bekliyoruz.

İlerleme Raporları, veli-öğretmen görüşmeleri, video kayıtları ve Veliler Web Sitesi ebeveynlere, çocuğun FasTracKids’teki ilerlemesine, aynı zamanda da evde eğitimlerine devam etmelerine katılmaları konusunda yardımcı olur.

FasTracKids ilerleme raporları yıl boyunca gönderilir ve “yansıtıcı ölçek”e sahiptir (ilerlemeyi tarif etmek için sayı ya da harf notları yerine, kelimeler kullanılır). Veli-öğretmen görüşmeleri, velilerin ve öğretmenlerin, her bir çocuğun öğrenme hedeflerini belirlemesi ve ilerlemesini takip etmesi için planlanır.

Aynı zamanda teknoloji de çocuğun ilerlemesini izlemek için FasTracKids’e ve velilere imkan sağlar. Çocuklar sınıfta o gün ne öğrendiklerini sunarlarken videoya kaydedilir. Hem çocuklar iyi planlanmış, dengeli sunumlar yapma becerilerini ve özgüvenlerini geliştirir, hem de veliler çocuklarının her dersten ne öğrendiğini görebilirler. Video kayıtlardan oluşan bir kütüphane bir sınıftan diğerine ilerlemeyi gösterir ve çocuğun gelişimini bir katalog haline getirir.

FasTracKids Veli Web Sitesi her dersin tekrarına izin verir ve çocuğun öğrendiklerini desteklemek için evde yapmak üzere ilave etkinlikler içerir. FasTracKids Merkezleri aynı zamanda, velilerin kendileri için eşsiz FasTracKids müfredatını tecrübe etmeleri için, bir “veli sınıfı” hizmeti de sunar.

Bizim FasTracKids’teki hedefimiz, velilere çocuklarını okula hazırlama ve ömür boyu sürecek bir öğrenme aşkı geliştirme konularında destek olmaktır.

Eğitimsel Araştırmalar

Araştırmalar göstermiştir ki en önemli öğrenme yaşları, beynin hayati bağlantıları şekillendirdiği 0-8 yaş dönemidir. Doğduğumuzda, milyarlarca beyin hücremiz vardır. Gözlerimizin gördüğü ışık, duyduğumuz sesler ve dokunduğumuz şey gibi uyaranları almaya başladığımız dakika, beyin bağlantıları şekillendirmeye başlar. Bu beyne büyük bir otoyol sistemi inşa etmeye benzer, öğrendiğimiz bilginin hızla seyahat edeceği bir otoyol. 0-8 yaş arasında bu bağlantıları ne kadar güçlü ve geniş yapabilirsek, öğrenme kapasitemiz için o kadar büyük bir platformumuz olacaktır.

Araştırmalar, yüksek kaliteli bir eğitimin genel eğitim sonuçlarını olumlu olarak etkilediğini göstermektedir. Anaokuluna geldiklerinde dil, okuma ve sosyal becerileri eksik olan çocukların, akademik kariyerlerine hazır olmaları mümkün değildir. Öğrenme için okuma kritiktir ve çocuğun liseden mezun olabileceğinin güzel bir göstergesidir.

Dünya çapında kanun yapıcılar ve liderler de beyin bağlantılarının erken yaşta uyarılmasının önemini fark etmişlerdir. Erken Eğitim Araştırmaları Ulusal Enstitüsü (NIEER) müdürü W.Steven Barnet şöyle diyor: “Yüksek kaliteli bir anaokuluna devam eden çocuklar, etmeyenlere göre, anaokuluna daha iyi okuma-öncesi becerilerle, daha zengin kelime dağarcığıyla ve daha güçlü temel matematik beceriler ile başlıyor.” Malezya Milli Haber Ajansı tarafından yayınlanan bir haberde, Başbakan Datuk Seri Najib Tun Razak erken çocukluk eğitimi hakkında konuşmuş ve şöyle demişti: “Her çocuk değerlidir ve çocuklar bizim topluluğumuzun varlıklarıdır. Bu ulusun en değerli kaynağıdır. Bir ulusu ve onun insanlarını geliştirmenin erken çocukluk eğitiminden başladığına inanıyorum.”

Kaliteli bir erken çocukluk eğitimi sadece değerli kaynaklara öncülük etmez, aynı zamanda akıllı bir finansal yatırımdır. Ekonomist ve Nobel Ödüllü James J.Heckman, The Republican’da yazdığı baş makalede şöyle savunuyor:”Mağdur çocuklara erken müdahale okulda kalmalarını teşvik ediyor, bu da iş gücünün kalitesini artırıyor, okulların verimliliğini geliştiriyor ve suçun, erken hamileliğin ve sosyal yardımlaşma kurumlara bağımlılığın azalmasına sebep oluyor. Bu kazanımlar toplandığında, erken eğitime yapılan yatırımın %60 fazlasıyla geri döndüğü görülüyor.”.

Erken eğitim sadece sınıfta başlamıyor, aynı zamanda evde de başlıyor. Ebeveyn katılımı çocuğun emniyeti ve eğitimsel gelişimi açısından hayati önem taşıyor. 21. Yüzyılda Hızlandırılmış Öğrenimkitabında Colin Rose ve Malcom J. Nicholl ebeveyn katılımından bahsediyorlar. O kitaptan bir alıntı ebeveyn katılımından ve bunun bir çocuğun hayatını nasıl değiştirebileceğinden bahsediyor. “Çocuğunuza öğrenmenin eğlenceli bir macera olduğunu anlama konusunda ne kadar erken yardımcı olursanız, hayatında tüm potansiyeline ulaşması o kadar olasıdır.”

Beyin Tabanlı Araştırmalar

Beyin-Tabanlı Eğitim ve Zigzag Eğitim

Nörolojik Araştırma

Erken eğitimin önemi çeşitli araştırmalar ve birçok eğitimci tarafından desteklenmektedir. Küçük çocuklara eğitimin nasıl verileceği ve beyin devrelerini oluşturma fırsatlarının tüm avantajlarının nasıl kullanılacağı çok iyi tanımlanmamıştır. Küçük çocuklara eğitim verecek bir programın geliştirilmesinde, araştırmalarını beynin nasıl öğrendiğine odaklayan uzmanlar yer almalıdır. Araştırmalar FasTracKids® temel müfredatına baz teşkil etmiş ve bu da erken çocukluk eğitim programının nasıl yapılandırılacağını belirlemiştir. Aşağıdakiler beyin gelişimi hakkında bildiğimiz bazı gerçeklerdir:

• Kalıtım beyin devrelerinin oluşumunda %30 ile %60 arası etkiliyken, çocuğun çevresi %40 ile %70 arasında etkilidir.
• Beyin plastisitesi, beynin aldığı uyarımları işleme koyma, daha fazla bağlantı kurma ve daha etkin ve hızlı işlem yapan bir beyin geliştirme yetisi olarak tanımlanmaktadır.
• Beyin, yanıtlara ya da çözümlere ulaştığında değil, bağlantıları oluşturma sürecinde değişir.
• Çevresel uyarım, bir çocuğun IQ’sunu 20 puan etkileyebilir… aşağı ya da yukarı.
• Okul yaşındaki beyin, bir yetişkin beyninden %225 daha fazla glikoz yakarak, enerji tüketimiyle neredeyse ışıldar.
• Beyin en hızlı ve en kolay erken eğitim yıllarında öğrenir.
• 5 yaşında, beynin öğrenme kapasitesinin %50’si oluşur. 8 yaşında ise, beynin öğrenme kapasitesinin %80’i oluşur.
• Beynin farklı bölgelerindeki devreler, bir fırsat penceresi yaratarak, farklı zamanlarda olgunlaşır.

*Bu gerçekler Gordon Dryden ve Jeannette Vos’un Öğrenim Devrimi, ve Eric Jensen’in Akılda Beyin ile Öğretimyayınlarından alınmıştır.

FasTracKıds Programlarında Beyin-Tabanlı Eğitim Nasıl Kullanılır

Çocukların zihinlerinin eşsizliği,FasTracKids® eğitmenleri için özel bir zorluk yaratır. Beyin değişimleri, beynin uyarımı meydana geldikten 48 saat sonra hala fark edilebilir durumdadır. Bu değişimlerin bir çoğu çocuğun gelecekteki öğrenimi konusunda fikir verir ve çok önemlidir. Beyni incelediğimizde, gelişen alanların alınan uyarımların tipine bağlı olduğunu öğrendik.

FasTracKids® öğrencileri, alıştırma yapmak ve beyin bağlantılarını şekillendirmek için karmaşık etkinlikler gerçekleştirirler. Bu etkinlikler, çocukların ilgiyle bağlanmalarını garanti altına almak için eğlenceli ve kışkırtıcı bir yolla sunulmalıdır. Bunlar, eğitmenlerden ve çocuklardan gelen geri bildirimler ile birlikte daha da geliştirilmiştir.

FasTracKids®, tekrarı teşvik eden Zigzag Eğitim℠ metotlarını kullanmaktadır ancak aynı bilgi aynı yolla tekrarlanmamaktadır. FasTracKids® programının içeriği, büyüyen genç zihinler için kilit bileşenleri şekillendirmek amacıyla, derslerin eşsiz sunum şekliyle birleşmiştir. Konu, ilgi kaybı olmadan çocuğun sinirsel bağlantılarını güçlendirmek için, sürekli yeni etkinliklerle ders boyunca farklı yöntemler kullanarak desteklenir.

Zigzag Eğitim, bir kavramın, konuyu birçok farklı uygulama ve sunum sayesinde güçlendirerek öğretilmesine başvurur. Bir FasTracKids® dersinde, öğrenilecek kavram merkezdeki odak noktasıdır ve FasTrack Learning Station®’da sunulur. Kavramlarla her karşılaşmadan sonra, kavramların öğrenilmesini güçlendirme amacıyla etkinlikler planlanır. Bu, el işi etkinlikleri, rol alma etkinlikleri ve videoya kaydetme etkinliği sayesinde öğrenmeyi içerir. Her etkinlikten sonra derste sunulan kavramlara dönülmesi, zigzag etkisiyle sonuçlanır.

Eğitim Hedefleri

1. ÇOCUKLARI OKUL VE HAYATA HAZIRLAMAK:
Bugünün çocukları iş dünyasına girmeye başladığında büyük ihtimalle henüz yaratılmamış mesleklerde çalışacaklar. Çocuklar hızla değişen dünyamızda başarılı olmak için yaratıcı düşünme yeteneğine ihtiyaç duyacaklar. FasTracKids® sınıfı, çocukların kendi eğitimlerinde etkin olma konusunda teşvik edildiği, çocuk-merkezli bir ortamdır. FasTrack® Learning Station’ın bir parçası olan interaktif bir beyaz tahta, çocukların öğretilen erken öğrenme kavramlarıyla direkt olarak ilgilenmesine izin verir. Bu teknoloji ile etkileşimleri onlara ileriki yaşamlarında, başka teknoloji becerilerine ihtiyaçları olduğunda faydalı olacak güveni, erken yaşta verir. CD-Rom tabanlı müfredat, eğlenceli ve interaktif bir ders geliştirmek için, el işi etkinlikleri, rol alma etkinlikleri, deneyler ve videoya kaydetme etkinliklerini bir araya getirir. Çocuklar gelecekteki eğitimleri için sağlam bir temel oluştururken özgüven ve özsaygı içerisinde büyürler. Çocuklar öğrenim deneyimlerine eğlenceli, yüksek enerjili bir ortamda başladıklarında, öğrenme aşkları geriye kalan öğrenim hayatları boyunca taşınacaktır.

2. YARATICI DÜŞÜNME VE PROBLEM ÇÖZMEYİ GELİŞTİRMEK:
Bu erken çocukluk dersleri, çocukların ilgisini FasTracKids® müfredatının heyecan verici konularına çekerek, aktif ve reaktif düşünme süreçlerini teşvik eder. Deneyler ve el işi etkinlikleri, bir çok çocuğun yaratıcı problem çözme (yanal düşünme), eleştirel düşünme ve ifade süreçlerini oluştururlar. Çocuklar karar verme dünyasını keşfederler ve girişimcilik becerilerini inşa ederler. Yaratıcılık ve özgünlük, tartışmalar, projeler ve etkinlikler sayesinde vurgulanır. Çocuklar ortak bir hedef uğruna çalışma becerilerini güçlendirmek için birlikte katılırlar. FasTracKids® müfredatı beynin her iki yarıküresini de kullanıma sokan dengeli bir erken eğitim programıdır. Deneyler, projeler ve el işi etkinlikleri sayesinde çocuklar, eğitim sürekliliği içerisinde yeni sorunlarla karşılaştıkça, problemleri ayırt eder ve çözerler.

3. KONUŞMA VE İLETİŞİM BECERİLERİNİ OLUŞTURMAK:
FasTracKids® müfredatı, çocuklara iletişim becerilerinin büyük bir bölümünü oluşturmalarında yardım etmek için kapsamlı tartışmaların ve raporlamanın nasıl kullanılacağını öğretir. Videoya kaydetme etkinliği sayesinde, çocuklar düşünce ve fikirlerini sınıf arkadaşlarına sunulabilir anlatılara dönüştürürler. Çocuklar, sunum becerilerini genişletmek için tam cümleler ve yeni kelimeler kullanmaya teşvik edilir. Rol alma ve gruplar halinde çalışma etkinliklerini kullanarak, çocuklar müzakere becerilerini denerler ve erken çocukluk projelerinin başarıyla uygulanması için bir takım halinde bir araya gelirler.

4. BİLGİNİN UYGULANMASI VE AKTARILMASINI ÖĞRETMEK:
FasTracKids® derslerinde edindikleri bilgilerin manalarını anlamaları için, el işi etkinlikleri ve projeler sayesinde, çocuklara fırsat verilir. Çocuklar sınıflandırmayı ve yeni kavramları ve deneyimleri mantıksal sırada kategorilere ayırmayı öğrenirler. Bu yeni buldukları bilgiyi günlük olaylarda uygulayabilirler. Bir öğrencinin bilgiyi alıp yeni bir olayda ilgili bir bağlantı kurması yüksek düzeyde bir düşünce sürecinin göstergesidir ve çocuğun sunulan kavramları tam olarak anladığının garantisidir.

5. LİDERLİĞİ VE KİŞİSEL GELİŞİMİ TEŞVİK ETMEK:
Çocuklar rol alma ve etkileşimli grup etkinliklerinde pozitif liderlik rolleri üstlenirler. Sırayla, bir başkasının liderliğini takip etme ve fonksiyonel bir takım üyesi olma yeteneklerini geliştirirler. Takımlar hedeflerini tamamladıkça karar verme ve başladığı işi bitirme konusunda sorumludur. Erken çocuklukta bir takıma liderlik etme, öğrencilerde öz saygı ve güveni güçlendirir. Kişiler arası beceriler konusunda yapılan alıştırmalar, öğrencilerin okulda ve hayatta kişisel hedef belirleme ve uyma konusunda kendi kendilerine motive olmalarına yardım eder.

6. ÖMÜRBOYU ÖĞRENME SEVGİSİNİ TEŞVİK ETMEK:
Çocuklar FasTracKids®’i severler çünkü programlar onların ilgisini çeker ve meraklarını uyarır. Başarının ve yeni eğitim hedeflerine ulaşmak için çabalamanın eğlencesini tecrübe ederler. Erken öğrenme prosesinde aktif olarak ilgi çekme sayesinde, daha fazla bilmek için doyumsuz bir açlık yaratır. Bu açlık, çocuklar hayat-boyu öğrenicilere dönüştükleri için, eninde sonunda sürekli başarıya götüren bir öğrenme tutkusuna dönüşür.

Eğitim Yaklaşımı

FasTracKids® her çocuğu, potansiyelini maksimum seviyeye çıkarması için teşvik etmeye kendisini adamıştır. FasTracKids® dersleri, çocuklara yaratıcılık, iletişim, eleştirel düşünme ve işbirliği konularında üstün bir noktaya ulaşmaları için yardım etmeye odaklanmıştır. Tescilli Zigzag Eğitim metodumuz, görsel, işitsel ve kinestetik öğrenmeye maruz kalmaları sayesinde, farklı öğrenme yollarının gereklerini karşılayarak, çocukların bilgi edinmesine olanak sağlar. Bu metot,FasTracKids®’in değişik erken öğrenme stillerinin gelişimini tespit ederken birçok farklı öğrenme metodunu da uyum içerisinde bir araya getirmesine izin vermektedir. FasTracKids®, yapılandırılan her derste bu unsurları bir araya getirir, böylece çocuklar harika zaman geçirirken, kendilerini her bir konu alanında geliştirme imkanı bulurlar.

Aşağıdaki diyagram FasTracKids® temel programında her dersin erken öğrenme becerilerine göre yüzdesel dağılımını göstermektedir.

<imgsrc="resimler/sayfa_icerik/fastrack-dagilim.png" style="align:center;" />

Fastrackids Learning Station

Oxford Üniversitesi, MIT, Harvard Universitesi ve NASA gibi önde gelen akademik ve bilim merkezlerinde, ve Microsoft, Jet Tahrik Laboratuvarı, Marrill Lynch ve Boeing gibi önde gelen araştırma merkezleri ve şirketlerde kullanılan teknolojinin aynısı FasTracKids®sınıfında da kullanılmaktadır. FasTracKids®müfredatının kalbinde, bilgisayar teknolojisi, LCD projeksiyon ve bir interaktif beyaz tahtanın eşsiz bir birleşimi olan FasTrack Learning Station®aracılığıyla sunulan CD-ROM tabanlı dersler bulunmaktadır. Bu heyecan verici teknoloji, erken öğrenme sürecinde çocukların dikkatini üzerine çekmekte ve eğitimli FasTracKids öğretmenlerinin her bir çocuğun gelişimsel ihtiyaçlarına konsantre olmasına olanak sağlamaktadır.

FasTrack Learning Station® eğitimli öğretmenlerin derslerde multimedia videolar, sesler ve canlandırmalar göstermelerine olanak sağlar, bu arada öğrenciler de ekranda gördükleri nesnelerle ve resimlerle etkileşim içine girebilmektedirler. İnteraktif beyaz tahta üzerine yaptıkları 10 yılı aşkın araştırmalar üzerine, uluslar arası eğitim uzmanları, bu teknolojinin motivasyonu ve katılımı artırdığı, farklı eğitim stillerini uyum içerisinde bir araya getirdiği, malzeme hafızasını artırdığı ve öğretmen verimliliğini geliştirdiğini söylemektedirler. İnteraktif beyaz tahta, büyük, hareketli resimler göstererek ve çocukların harfleri, numaraları, kelimeleri ve resimleri parmaklarıyla hareket ettirip malzemeyle fiziksel etkileşime geçmesine izin vererek, hem görsel hem kinestetik öğrenicilerin ihtiyaçlarına cevap verir. Özel ihtiyaçları olan çocuklar, beyaz tahta üzerindeki bilgiyi, geleneksel eğitime göre daha rahat görebilir, okuyabilir ve işleyebilir. Bu yenilikçi teknoloji erken öğrenmenin hayata geçmesine yardım eder ve çocuklar için fırsat ve kışkırtmalar dolu yeni dünyalar açar.

“Altı yaşındaki kızım çok meraklı ve FasTracKids® dersine gitmek için her zaman çok hevesli” diyor Bangladeş’teki Monira isimli öğrencinin annesi. “Amazon Yağmur Ormanları, Antarktika ve Sahara Çölü’nü ziyaret etme şansını yakaladığı FasTracKids® Biyoloji dersinden gerçekten çok hoşlandı. Üstelik, bize bu tecrübesinden ve neler gördüğünden de bahsetti, çöldeki develer ve çakallar, Antarktika’daki balinalar ve penguenler ve Amazon’daki yılanlar, kuşlar, maymunlar, kurbağalar ve ağaçlar.”

Hızla değişen dünyamızın neden olduğu beklentiler düşünüldüğünde, direkt olarak erken çocukluk eğitimine ve çocukların nasıl başarabileceklerine odaklanmak fevkalade önem taşımaktadır.FasTracKids®, küçük çocukların yeni potansiyel dünyaları keşfetmelerine yardımcı olmak için FasTrack Learning Station®’ı kullanır. CD-ROM üzerinden öğretilen derslerle, müfredat dünya çapında sürekli olarak sunulmaktadır. Bu öğretmenlerimizin dersleri kaliteli bir şekilde kolaylaştırmalarına yardımcı olmaktadır. Şuna kesinkes inanıyoruz ki, hepimiz daha iyi öğrenciler olmak için adımları attığımızda, bu daha iyi bir dünya için dev bir sıçrama olacaktır.

Fastrackids Learning Station
Işık, Kamera, Hatırla!

FasTracKıds® videoya kaydetme etkinliği, topluluğa karşı konuşma ve önceki dersleri hatırlama konularında yardımcı olur.

Küçük çocukların öğrendikleri kavramlar hakkında sözlü sunum yapması, erken çocukluk eğitiminde alışılmış bir teknik değildir. Çocuğa videoya kaydedilme ve kendi sunumlarını gözden geçirme deneyimini yaşatmak, çocuğun yaratıcılık, iletişim, eleştirel düşünme ve işbirliği becerilerini geliştirir ve olağanüstü bir şekilde eşsizdir. Aynı zamanda, öğrencilere düşüncelerini organize etme ve onları bir kamera ve seyirci önünde sunma imkanını vererek, FasTracKids®, velilere çocuklarının ne öğrendiğinin kanıtını göstermekte, öğrenciler de fikirlerini paylaşma konusunda özgüven kazanmaktadır.

Öğrencileri videoya kaydetme fırsatları,öğrencilere sunumlarını hazırlamak için zaman vermek amacıyla, öğretmen tarafından genellikle önceden planlanır. Çocuk sunumunu hazırladıktan sonra, bir FasTracKids® öğretmeni çocuğu öğrendiklerini sunarken videoya kaydeder. Her ders, çocukların katıldığı etkinlikler, rol alma senaryoları ve projeler içerir ve FasTrack Learning Station®kullanılarak öğretilir. Genel olarak öğretmenler, etkinlikleri, rol alma senaryolarını ve projeleri, çocukların bildiklerini kamera önünde sunmaları için fırsat olarak kullanacaktır.

Öğrenciler tüm FasTracKids® programları boyunca düzenli olarak video kameraya kaydedilirler ve bu da velilere çocuklarının iletişim, topluluğa karşı konuşma, özgüven ve hatırlama becerilerindeki ilerlemesinin belgeli bir kanıtı olarak verilir. Çocuklar videoya kaydedilmedikleri zaman,FasTracKids® öğretmeninin de içinde olduğu seyircilerin bir parçasıdır ve sunum yapan öğrenciye, pozitif, yapıcı bir geri bildirim sağlarlar.

Bu sayfa ile ilgili görüşlerinizi bizimle paylaşın
BİLGİLERİNİZİ GİRİN
AĞUSTOS AYINA ÖZEL
AVANTAJLI FİYATLAR İÇİN
SİZE DÖNELİM

Arama

Kişisel Verilerin Korunması Politikası - Çerez Politikası
444 10 98