Okyanus Koleji - Kolej, Özel Okul, Ana okulu, ilkokul, ortaokul, Lise

OKYANUS KOLEJİ

-

Okul Öncesi

-

Fastrackids Hakkında

FASTRACKİDS HAKKINDA

Genel


FasTracKids® uluslararası erken çocukluk eğitiminde kanıtlanmış bir öncüdür. 6 aydan 8 yaşa kadar çocuklar için tasarlanmış programlar kullanan FasTracKids®, eğlenceli ve interaktif bir ortamda, öğrenme sevgisini keşfetme konusunda çocukları cesaretlendirerek eğitimsel bir avantaj sağlar. FasTracKids®, çocuğun ev ve okul ortamlarına da taşınacak iletişim, yaratıcılık, eleştirel düşünme ve işbirliği becerilerini güçlendirmek için devrim niteliğinde bir teknoloji kullanır.

FasTracKids® erken eğitimin yerini almayı değil, onu geliştirmeyi amaçlamaktadır. FasTracKids®,FasTrack Learning Station® kullanarak, FasTracKids® temel programı, FasTrack® Tots, FasTrack®English, FasTrack® Music, FasTrack® Signing ve FasTrack® Camps gibi kaliteli programlar sunabilmektedir. FasTracKids® platformu, çocuğun bütün duyularını meşgul eden tutarlı, yüksek kaliteli bir sunum ve öğretme metodolojisi sağlar.
 

Tarihçe


1997'de bir girişimci bir eğitimci ile karşılaştı. Girişimcinin çocuklarda temel becerilerin oluşturulması ile ilgili bir vizyonu vardı, böylece yaşamları boyunca daha iyi birer iletişimci, problem çözücü ve lider olabileceklerdi. Eğitimci ise, çocuğun yaratıcılık ve eleştirel düşünme becerilerini oluşturan, çalışma kitabı temelli bir müfredat geliştirmişti.

1998 Ocak ayında, FasTracKids® International kuruldu ve müfredatın fikri mülkiyet haklarını satın aldı. Sonra temel erken eğitim programı olan FasTracKids®’i geliştirmeye başladı. FasTracKids® çocukları tamamen meşgul eden interaktif bir multimedya platformu geliştirdi. Çocuklara sunduğu 12 konu alanı ile FasTracKids® eğitimde çoklu duyusal yaklaşım (işitsel, görsel, dokunsal, ve kinestetik) kullanır. FasTracKids eğitmenleri, bu yaklaşım ile her bir çocuğun öğrenme sürecini kolaylaştırmaya odaklanırlar. Program, çocuğun bütün duyularını meşgul eden tutarlı, yüksek kaliteli bir sunum ve öğretme metodolojisi sağlar.

FasTracKids, 5 ülkede ilk franchise belirlemelerini yaparak uluslararası bir şirket olarak işe başladı. 1998 Ekim ayında, ilk merkezler Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Malezya, Meksika, Singapur ve Venezüella’da hem İngilizce hem de İspanyolca hizmet vermeye başladı. O günden beri, FasTracKids dünyanın en hızlı büyüyen franchise firmalarından biridir. FasTracKids,Entrepreneur Magazine (Girişimci Dergisi) gibi yayınlar tarafından önde gelen franchise organizasyonu olarak kabul edilmektedir. FasTracKids aynı zamanda Colorado Eyalet Valisi’nin İhracatta Mükemmellik Ödülü’nü, ve Birleşik Devletler Ticari Hizmetler Yılın İhracatçısı ödülünü almaya hak kazanmıştır.

FasTracKids franchise pazarı, bugün beyin gelişimi hakkında bilinenler ile erken çocukluk eğitimindeki yenilikçi metotlara duyulan ihtiyacın kombinasyonu ile yaratılmıştır. Araştırmacıların çoğu bir çocuğun beyin nöron ağının veya öğrenme kapasitesinin gelişimi için “fırsat penceresinin” 0 ile 8 yaş arasında olduğunu kabul etmektedir. Bu değişen dünyada, veri ve gerçekleri öğrenmenin yanında öğrenme sürecinin geliştirilmesine de odaklanmak gerekmektedir.

Bugün, FasTracKids’in merkezi Denver/Colorado’da bulunmaktadır. Ekip, franchise aracılığı ile dünya çapında kaliteli erken çocukluk eğitimi programları sunmayı taahhüt etmiş uzmanlardan oluşan özel bir gruptur.
 

Amaç ve Vizyon


FasTracKıds®'in tek bir amacı vardır o da:
Franchise aracılığı ile dünya çapında kaliteli erken çocukluk eğitimi programları sunmak.
Franchıse noktaları ile paylaştığı misyonu ise:
Anaokulu ve ilköğretimin ilk yılları boyunca çocuklardaki öğrenme sevgisini besleyen eğlenceli, interaktif erken eğitim programları sunmak.

FASTRACKIDS FELSEFESİ

FasTracKids’in felsefesi çocuk-merkezli bir sınıfla başlar. Öğrenciler, interaktif bir eğitime odaklanmış sınıflarda, kendi yetenek ve öğrenme potansiyellerini keşfederler. Çocuklar eğitmenleri ile yakın işbirliği içerisinde çalışma fırsatı yakalarlar ve düşüncelerini genişleterek, etkili iletişim kurmayı öğrenirler. Her çocuk kendi dünyasını keşfetme ve erken öğrenme sürecine tam olarak girebilmek için gerekli olan öz güveni kazanma konularında teşvik edilir.
 

Araştırma Çabaları


Araştırmalar göstermektedir ki çocuğun kelime dağarcığının büyüklüğü ve sosyal becerileri, okulda nasıl bir performans sergilediği ile direkt olarak ilişkilidir. Okul Dışı Zaman Ulusal Enstitüsü (NIOST) tarafından yapılan bağımsız bir teste göre,FasTracKids®’e kayıtlı 3-6 yaş arası çocukların büyük bir bölümü, programa katılmayan akranlarına göre %100-%150 kat daha hızlı bir şekilde kelime dağarcıklarını ve sosyal becerilerini iyileştirmişlerdir. Çalışmaya katılan tüm öğrenciler gelişme göstermişlerdir. Anaokulu yaşındaki çocuklar bir üst sınıf seviyesinde ilerleme göstermiş ve bu çocukların bazıları iki sınıf seviyesine kadar gelişme kaydetmişlerdir.

FasTracKids® velileri, öğretmenleri ve yöneticileri, FasTracKids® programlarının çocuklar ve onların akademik kariyerleri üzerindeki etkilerini yıllarca birinci elden gördüler. “Shaan bu yıl anaokuluna girmeden önce bir buçuk yıl kadar FasTracKids’e devam etmişti. İlk veli/öğretmen toplantımızda, kocam ve ben Shaan’ın sadece iyi gitmekle kalmayıp aynı zamanda bir üst sınıfa girmeye daha şimdiden hazır olduğunu duyduğumuzda şaşırmış ve çok memnun olmuştuk.”

-Anita, Shaan’ın annesi
Çocuklarımızın sınıfta, evde ve oyun alanlarında nasıl pozitif liderlik davranışları gösterdiğini gördük. Bu nicel çözümleme bizim bildiğimiz ve on yılı aşkın süredir tecrübe ettiğimiz bir şeydir.


 

Referanslar

FasTracKıds İçin Övgüler
Yıllar boyunca, FasTracKids® ve veliler, çocuğun zihnini sınıfta ve evde geliştirmek için özel bir ortaklık oluşturmuşlardır. Evde öğrenmeye devam etme; her FasTracKids® dersinde üzerinde durulan iletişim, eleştirel düşünme, yaratıcılık ve işbirliği becerilerini geliştirmek kadar önemlidir. Veliler, eğitmenler ve çocukların FasTracKids®’in onlar için ne yaptığını konuşabildiklerini bilmek çokheyecan verici.

FasTracKids® programı hakkındaki bağımsız araştırmalar göstermiştir kiFasTracKids®’e kayıtlı 3-6 yaş arası çocukların büyük bir bölümü, programa katılmayan akranlarına göre %100-%150 kat daha hızlı bir şekilde kelime dağarcıklarını ve sosyal becerilerini iyileştirmişlerdir.

Araştırma, veli, eğitmen ve çocuk geri bildirimleri, FasTracKids®’in çocukların doğuştan gelen öğrenme aşklarını güçlendirdiğini ve potansiyellerini geliştirmede onlara yardımcı olduğunu teyit etmektedir.

Veliler
“Smaran için FasTracKids harika bir deneyim oldu. 3 yaşındayken başladı ve Şubat sonunda bitirecek. İlk başladığında, çok utangaçtı ve iletişime çok açık değildi. Ama şimdi, çok iyi gelişim gösterdi ve okuldaki herkesten üstün. Onun gelişiminden çok memnunuz. Aslında, kızımızı da bu programa yazdırmayı planlıyoruz.”
-Preetha ve Subramanyan, FasTracKid Smaran’ın Velileri (Yaş 5)

“Landon geçen yıl FasTracKids’e başladığında, öğrenme aşkının logaritmik olarak arttığını izledik. Zaten yeni şeyler öğrenmeyi severdi. Sizin öğretim metotlarınız bunu belirgin bir şekilde destekledi ve onun merakını daha da çok artırdı. Onun kritik bir yaşta olduğuna inanıyoruz ve evdeki eğitimine FasTracKids’i ilave ettiğimiz için heyecan duyuyoruz. Ve hatta o kadar mutluyuz ki bu mükemmel bir birliktelik ve Landon öğrenmeyi, çocukların şekeri sevdiği kadar, belki de daha fazla seviyor.”
-Sophie, FasTracKid Landon’ın Velisi (Yaş 5)

“3 yaşındaki çocuğum için öğrenmenin ABC’leri, renkleri ve şekilleri ezberlemekten daha öte olduğunu fark ettim. Öğrenmek bir eğlence ve paranızın karşılığını fazlasıyla alıyorsunuz.”
-Mike, FasTracKid Ally’nin Velisi

“Shaan bu yıl anaokuluna girmeden önce bir buçuk yıl kadar FasTracKids’e devam etmişti. İlk veli/öğretmen toplantımızda, kocam ve ben Shaan’ın sadece iyi gitmekle kalmayıp aynı zamanda bir üst sınıfa girmeye daha şimdiden hazır olduğunu duyduğumuzda şaşırmış ve çok memnun olmuştuk. Shaan’ın erken başarısı konusunda, FasTracKids programına ve öğretmenleri Bayan Kippi ve Bayan Marla’ya güveniyorum.”
-Anita, FasTracKid Shaan’ın Velisi (Yaş 5)

Okul İdarecileri
“Bence, başka hiçbir Erken Çocukluk programı, bu kadar kısa sürede böyle dramatik sonuçlar gösteremez.”
- New York Halk Okul Müdürü

“FasTracKids eğitimi alan çocuklar, ilkokul çağına geldiklerinde öğrenmeye ve Neden ve Nasıl hakkında sorular sormaya daha hevesli oluyorlar. Şunu da belirtmeliyim ki bu çocuklar daha iyi konuşma ve iletişim becerilerine sahipler, bilgiyi nasıl uygulayacaklarını ve nasıl aktaracaklarını biliyorlar ve genel olarak konuşuyorum, program boyunca eğitimlerini zenginleştiriyorlar."
- Portekiz’de İlköğretim Okulu Müdürü

Öğrenciler
“FasTracKids derslerimi gerçekten çok seviyorum. Beyaz tahtayı görmeyi ve ona dokunmayı çok seviyorum çünkü orada sonradan arkadaşlarımla paylaşabildiğim yeni şeyler öğrendim. Aynı zamanda kamera ile filmimin çekilmesini ve sonra söylediklerimizi izlemeyi de seviyorum. FasTracKids bana öğrendiğim şeye daha fazla dikkat etme ve içinde yaşadığım dünyayı daha iyi tanıma konusunda yardımcı oldu.”
- Giovanni, Venezüella’da FasTracKids Öğrencisi
 

Bu sayfa ile ilgili görüşlerinizi bizimle paylaşın
BİLGİLERİNİZİ GİRİN
AĞUSTOS AYINA ÖZEL
AVANTAJLI FİYATLAR İÇİN
SİZE DÖNELİM

Arama

Kişisel Verilerin Korunması Politikası - Çerez Politikası
444 10 98