Okyanus Koleji - Kolej, Özel Okul, Ana okulu, ilkokul, ortaokul, Lise

OKYANUS KOLEJİ

-

Yetenek Kulüplerimiz

-

Sanatsal Kulüpler

SANATSAL KULÜPLERİN AMAÇ VE HEDEFLERİ

Okyanus Kolejleri;

Öğrencilerinin potansiyelini tanımasına fırsat verip, onların ilgi ve yetenekleri doğrultusunda sanatsal kulüp seçmelerine imkan sağlıyor. Yeteneği tanıyan, onu açığa çıkaran sanat eğitimcilerimizle; öğrencilerimizin bireysel, zihinsel, sosyal gelişimine önemli katkıları olan bu kulüplerde mutlulukla yetişmesini amaçlıyoruz.

Haftalık ders programında ders saatleri içinde, Sanatsal Kulübü her hafta 2 saattir. Sanat eğitimcilerince verilen bu eğitim, öğrencilerin duyarak, dokunarak, yansıtarak, hissederek, düşünerek, bazen kendi içine bakıp bazen dışa dönüp sosyalleşmesini sağlıyor. Çocuklarımız kendi sanatçı yönlerini tanıyıp, sanatsal eserlere imza atıyor, estetik algıları gelişip dünyaları zenginleşiyor.

SANATSAL KULÜPLER NASIL SEÇİLİR?

• Sene başında velilere sanatsal kulüp dersi seçim formu gönderilir ve öğrenciler ile birlikte seçmeleri istenir.

• Seçim formunu dikkatli okuduktan sonra, üç tercih yaparak, imzalı bir şekilde okula teslim eder.
 

Sınıf Seviyesi Yetenek Çalışması(SANATSAL) Kulüp Çalışması
(Sportif - Dil- Kültürel)
Açıklama
1. Sınıf Var Var İki Faaliyeti de Seçebilir.
2. Sınıf Var Var İki Faaliyeti de Seçebilir.
3. Sınıf Var Var İki Faaliyeti de Seçebilir.
4. Sınıf Var Var İki Faaliyeti de Seçebilir.
5. Sınıf Var Var İki Faaliyeti de Seçebilir.
6. Sınıf Var Var İki Faaliyeti de Seçebilir.
7. Sınıf Var Var İki Faaliyeti de Seçebilir.
8. Sınıf Var Var İki Faaliyeti de Seçebilir.
9. Sınıf Var Var İki Faaliyeti de Seçebilir.
10. Sınıf Var Var İki Faaliyeti de Seçebilir.
11. Sınıf Var Var Sadece Bir Faaliyeti Seçebilir.
12. Sınıf Yok Yok TYT / AYT nedeniyle yetenek kulübü çalışması yapılmamaktadır.

Sorumlu Bölüm:Görsel Sanatlar

Kontenjan:15 kişi

Resim Nedir?

Duygu ve düşüncelerin çizgi, hareket, renk ve tonlarla kağıt, bez, mukavva, ağaç vs. yüzeyler üzerine kalem ve boyayla ifade edilme sanatı. Plastik sanatlar içinde önemli yeri olan resim, günümüzde yaygındır. Formları siyah-beyaz olarak veya renk ve çizgiyle iki boyutlu satıh üzerinde tasvir edilen şey, diye de tarif edilmektedir.

Sorumlu Bölüm:Görsel Sanatlar Kontenjan:15 kişi

Moda Tasarım Nedir?

Okyanus Koleji - Moda Tasarım

Moda tasarımı toplumun farklı kesimlerinde, özellikle genç neslin yenilik ihtiyacını, daha doğru bir ifadeyle yenilikçilik (inovasyon) ; {yenileşim} arayışını karşılamak üzere oluşan endüstriyel tasarım.

Sorumlu Bölüm:Görsel Sanatlar Kontenjan:15 kişi 

Seramik Nedir?

Okyanus Koleji - Sanatsal Tasarım

Seramik bir veya birden fazla metalin, metal olmayan element ile birleşmesi ve sinterlenmesi sonucu oluşan inorganik bileşik seramiktir.

Seramiğin diğer bir tanımıysa; Su ile hamur haline getirilen bir çeşit topraktan yapılan, fırında pişirilmek suretiyle sertleştirilen çanak, çömlek gibi eşyaya ve bunları yapmak sanatına verilen ad.

Sorumlu Bölüm:Görsel Sanatlar Kontenjan:15 kişi

Karikatür Nedir?

Okyanus Koleji - Sanatsal Tasarım

Karikatür bir resim sanatıdır. Çizenlere karikatürcü veya karikatürist denir

Sorumlu Bölüm:Görsel Sanatlar Kontenjan:15 kişi


 

Ebru Nedir?

Okyanus Koleji - Ebru Sanatı

Geleneksel Türk sanatlarından biri olan ebru, kabaca; yoğunluğu (akışkanlığı) kitre gibi maddelerle artırılmış su yüzeyine, toprak boyaların, at kılından yapılan fırçalar kullanılarak serpilmesi ile elde edilen renkli desenin, kâğıda aktarılması işidir diye tarif edilir.

Sorumlu Bölüm:Görsel Sanatlar Kontenjan:15 kişi

 

Fotoğrafçılık Nedir?

Daha teknik bir ifade ile Fotoğrafçılık, fotoğraf makinesi kullanarak ışığı hassas bir yüzey üzerine kaydederek görüntü oluşturmaya denir.

Sorumlu Bölüm:Müzik Bölümü Kontenjan:5 kişi

Piyano

Piyano enstrüman çalmayı öğrenmek için doğru bir başlangıçtır. Yapılan egzersizlerle piyano çalmayı öğrenen çocukların motivasyonları artar, özgüven kazanmış olurlar. Piyano aynı zamanda çocukların okul başarılarını da arttıran bir enstrümandır, Hafızayı güçlendirir ve konsantrasyon becerisi kazanmalarını sağlar. Okullarımızda verilen piyano eğitimi ile çocuklarımız hem müzik eğitiminin temelini almış olur hem de beyinlerinin her iki lobunu da kullanmayı öğrenirler .Ayrıca öğrendikleri çalışmaları okullarımızdaki çeşitli etkinlikle sergileme fırsatı bulurlar.

KURALLARI: Seçen öğrencimiz evde çalışması için en az 5 oktavlık org alması mecburidir. Genel merkezden gönderilen şarkı havuzunda her grup için ortak şarkılar belirlenir ve sene sonunda orkestra olarak gösteriye çıkarlar.

Sorumlu Bölüm:Müzik Bölümü Kontenjan:7 kişi

Gitar

Okyanus Koleji - Gitar

Gitar alanını seçen öğrencilerimiz oturuş, tutuş, enstrümanı tanıma gibi temel bilgilerden sonra parmak egzersizlerine başlarlar, bir süre sonra öğrendikleri küçük nota gruplarıyla ezgileri seslendirirler. İlerleyen zamanlarda öğrencilerimiz seviyelerini geliştirirlerse farklı gruplara dahil edebilirler.

Sorumlu Bölüm:Müzik Bölümü Kontenjan:5 kişi

 

Keman

Okyanus Koleji - Keman

KEMAN:Okullarımızda öğrencilerimizin ilgi ve istekleri doğrultusunda yapılan yönlendirmeler sonucunda keman sınıflarımız oluşturulur. Derslerimizde öncelikle, enstrüman ve yay tutuş çalışmaları yapılır. Kemanın ayakta çalınan bir enstrüman olması sebebiyle ayakta çalışmalar ve parmak basma çalışmaları ile derslerimiz ilerler.

KURALLARI: Seçen öğrencimiz evde çalışması için keman alması zorunludur. Alacakları enstrüman boyutları öğretmen tarafından öğrencimizi görüp yönlendirme yapılacaktır. Genel merkezden gönderilen şarkı havuzunda her grup için ortak şarkılar belirlenir ve sene sonunda orkestra olarak gösteriye çıkarlar

 
Sorumlu Bölüm:Müzik Bölümü Kontenjan:10 kişi

Vurmalı Çalgılar

Vurmalı Çalgılar:Müziğin en önemli unsuru olan ritim, vurmalı çalgılar derslerinde her seviyedeki öğrencinin kendini geliştirme, enerjisini dışa vurma, üretkenliği arttırma ve coşkusuyla kendini ifade etme olanağı sağlar. Çeşitli müzik aletlerine vurarak düzenli ve akıcı sesler çıkarmayı öğrenen ve geliştiren öğrenciler, perküsyon eğitiminin de temelini almış olurlar.

KURALLARI:İlk sene seçen öğrenciler çeşitli vurmalı çalgılar enstrümanları ile eğitim alırlar ve devamlılık gösteren öğrenciler yaş grupları ilerledikçe uzman eğiticini belirlediği öğrenci veya öğrenciler bateri eğitimine de geçebilirler. Genel merkezden gönderilen şarkı havuzunda her grup için ortak şarkılar belirlenir ve sene sonunda orkestra olarak gösteriye çıkarlar.

Sorumlu Bölüm:Müzik Bölümü Kontenjan:5 kişi

Yan Flüt

Okyanus Koleji - Yan Flüt

YAN FLÜT:Yan flüt alanı seçen öğrencilerimiz, tutuş, nefes ve enstrümanı tanıma gibi temel bilgilerden sonra egzersiz çalışmalarına başlarlar. bir süre sonra öğrendikleri küçük nota gruplarıyla ezgileri seslendirirler. İlerleyen zamanlarda öğrencilerimiz seviyelerini geliştirirlerse farklı gruplara dahil edebilirler.>

KURALLARI:Seçen öğrencimiz evde çalışması için yan flüt alması zorunludur.. Genel merkezden gönderilen şarkı havuzunda her grup için ortak şarkılar belirlenir ve sene sonunda orkestra olarak gösteriye çıkarlar .

Sorumlu Bölüm:Müzik Bölümü Kontenjan:20 kişi

Modern Dans

Okyanus Koleji - Modern Dans

MODERN DANSDekor, müzik, hareket, kostüm ve ışık unsurlarıyla bezenmiş olan modern dans, hayal gücünü kuvvetlendirici, yaratıcılığı arttırıcı, ifade özgürlüğü sağlayıcı özellikleriyle her yaş insanın yapabileceği bir danstır. Modern dans çocuklara doğru vücut duruşunu benimsetir, hareket yeteneklerini keşfetme özelliği katar. Böylece çocukların özgüvenleri gelişir ve grup çalışmasının ne kadar önemli olduğunu anlamaları sağlanır.

KURALLARI:Seçen öğrencimiz eğer gösteriye çıkacaksa, eğitmenimizin belirlediği kıyafeti alması zorunludur.

 
Sorumlu Bölüm:Müzik Bölümü Kontenjan:20 kişi

Halk Oyunları

Okyanus Koleji - Halk Oyunları

HALK OYUNLARI:Müziğin ve dansın zengin kültür öğelerimizle harmanlanarak sunulduğu halk oyunları, oynayanlara da izleyenlere de müzik ve dansın keyfini vermektedir. Halk oyunları yeteneğiyle ilgilenen öğrencilerimiz kendilerini geliştirdikçe ulusal ve uluslararası festival, yarışma ve organizasyonlara katılma fırsatı elde ederek okulumuzu ülkemizi temsil ederler.

KURALLARI:Seçen öğrencimiz eğer gösteriye çıkacaksa, eğitmenimizin belirlediği kıyafeti alması zorunludur.

Sorumlu Bölüm:Müzik Bölümü Kontenjan:15 kişi

Tiyatro

Okyanus Koleji - Drama ve Tiyatro

TİYATRO:Tiyatro, öğrencilerin sosyal ve sözel ifade becerilerini geliştirir. Kendini tanıma ve özdenetimi gelişen çocuklar, beden akıl ve duygu birliği koordinasyonuna kavuşmuş olurlar. Grup iletişimi ve etkileşimin ne kadar önemli olduğunu farklılıklarla birlikte hareket etmeyi öğrenen çocuklar tiyatro eğitimi ile birlikte estetik beceri de kazanırlar. Okullarımızdaki tiyatro salonlarında öğrencilerimiz hazırladıkları oyunları sunarlar , zaman zamanda ünlü tiyatro oyuncularıyla aynı sahneyi paylaşırlar

KURALLARI:Seçen öğrencimiz eğer gösteriye çıkacaksa, eğitmenimizin belirlediği kostümü alması yada kiralanması zorunludur.

Bu sayfa ile ilgili görüşlerinizi bizimle paylaşın
BİLGİLERİNİZİ GİRİN
EYLÜL AYINA ÖZEL
AVANTAJLI FİYATLAR İÇİN
SİZE DÖNELİM

Arama

444 10 98