Okyanus Koleji - Kolej, Özel Okul, Ana okulu, ilkokul, ortaokul, Lise

OKYANUS KOLEJİ

-

Yetenek Kulüplerimiz

-

Dil Kulüpleri

ALMANCA KULÜBÜ

Okullarımızda haftada iki ders saati kulüp dersine ayrılmıştır. Almanca dersi, Anaokulunda Dil Kulübü çatısı altında İlkokul, Ortaokul ve Lisede kulüp dersi olarak, haftada iki ders saati öğrencilerimiz tarafından seçilebilmektedir. Kulüp dersinde öğrenciler Almanya kültürünü ve dilini daha yakından öğrenme fırsatı bulurlar.

Çocuklar Almanca dilini Anaokulunda doğal bir ortamda oyun, şarkı dinleme, taklit etme, kelime kartları eşliğinde ve öğrendiklerini renkli etkinliklerle pekiştirerek öğrenmektedirler. Dersler çocuklara farkında olmadan kulak aşinalığı ve doğru telaffuz aktarılarak işlenir. Ve çocuklara renkli, ilgilerini çekecek projeler yaptırılır ve bu projeler sonunda sertifika verilir. İlk ve ortaöğretimde ise Almanca dilini çocuklar yine yazılı gramer kurallarına bağlı kalmadan, konuşma odaklı interaktif çalışmalar doğrultusunda öğrenirler. Derslerde öğretilen konuların zihinde kalıcılığını arttırmak için, öğretilen konularla ilgili çeşitli etkinlikler yapılır. Örneğin yeni yıl kurabiyeleri, kitap ayraçları, kendini tanıtan videolar çekme, Tchibo’da Alman pastası ve sıcak çikolata eşlinde konuşma etkinliği gibi.

Lisede öğrencilerin seviyelerine uygun, bilgisayar destekli görsel materyaller sayesinde (film, şarkı, dergi ) sözel becerilerinin gelişmesi ve rol dağılımı yapılarak grup çalışması yapılır. Senaryosu öğrenciler tarafından yazılan kısa filmler çekilir ve Taksimde bulunan "Alman Goethe Institut" ziyaret edilir ve Alman Enstitüsü tarafından yapılan "Beyoğlu’nda Alman İzleri" yarışmalarına katılırlar.

 

Kulüp Kazanımları:

 

 • Öncelikle dilin mantığı anlatılarak dili anlaması, ilgi alanlarına hitap edecek yöntem ve materyallerle keyif alması sağlanır.
 • Almanca eğitim programlarında görsel, işitsel metotlar, teknolojik materyaller ön plana çıkar.
 • Konuştuğu kişilerle, basit düzeyde ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına, Almanca'da bilinen günlük ifadeleri dinleme, okuma, yazma, konuşma ve iletişim kurma bilgi ve becerisi kazanır.
 •  Günlük hayatta iletişim, aile ilişkileri ve çevre, alışkanlıklar ve tercihler, yiyecekler ve içecekler gibi pek çok konuda kendini ifade edebilir seviyeye gelir.

 

 ARAPÇA KULÜBÜ

Türk milletiyle ilişkisinin tarihi boyutu bir an göz ardı edilse bile, Arapça günümüzde de önemini ve dünya dilleri arasındaki etkinliğini gittikçe artıran bir dildir. Zira Arapça 22 Orta Doğu ülkesinde 350 milyona yakın bir nüfus tarafından konuşulan bir dildir. Ayrıca 24 Arap olmayan Müslüman ülkede 1 milyara yakın bir nüfus tarafından kullanılan bir dildir. Petrol üretimi ve petrokimya endüstrileri sebebiyle dünyanın ilgisi birçok Arap ülkesinin ekonomileri üzerindedir. Uluslararası ticaret, politika bilimi, uluslararası hukuk ve kültür tarihi öğrencileri, Arapça öğrenerek çok şey kazanabilirler. Antik arkeoloji ve Mısır’daki piramitler, sfenksler gibi tarihi eserler ve Arapça’nın edebi yoğunluğu, Arapça öğreniminin önemini artıran öğelerdir.

Günümüzde İlahiyat fakülteleri, Fen Edebiyat fakültelerinin Doğu Dilleri Bölümü ve Gazi Eğitim Fakültesinin Arapça Öğretmenliği bölümü dışında, pek çok fakültenin Türk Dili ve Edebiyatı ve Tarih Bölümlerinde Arapça yardımcı ders olarak okutulmaktadır. Arapça, ilahiyat fakültelerinin temel derslerinin başında gelmektedir. Ona bu niteliği İslami kaynaklarının hemen tümünün Arapça olması ve bu dil bilinmeden bu alanda araştırma yapmanın imkânsız olmasıdır. Bu program öğrenciye; basit düzeyde ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına Arapça ’da bilinen günlük ifadeleri dinleme, okuma, yazma, konuşma ve iletişim kurma bilgi ve becerisini kazandırmayı hedeflemektedir.

Günlük hayatta iletişim, aile ilişkileri ve çevre, alışkanlıklar ve tercihler, yiyecekler ve içecekler, geleceği plânlama, geçmişi anlatma gibi konularda dinleme, okuma, konuşma ve yazma konularında yeterli seviyeye ulaşmayı hedefler.

 

Kulüp Kazanımları:

 • Arapça seslerin temel kombinasyonlarını doğru bir şekilde telaffuz etmeyi öğrenirler.
 • Dinleme ve konuşma egzersizleri ile temel sözel iletişimde elde ettikleri yeteneği karşılama, soru sorma ve kendini tanıtma gibi basit karşılıklı diyalog kurma amacıyla kullanabilirler.
 • Arap alfabesini okumayı ve yazmayı öğrenirler.

 

ÇİNCE KULÜBÜ

Teknolojik gelişmenin ve kültürel değişimin daha ilerisinde olduğu 21. yüzyılda yabancı dil bilmenin, öğrenmenin önemi tartışılamaz. Artık bir yabancı dilin yeterli olmadığı günümüzde, entelektüel bir meslekleşmeye doğru gidildiği görülmekte olup, bilgisayar ve yabancı dil bilmek, çağa yetişmek, onu yakalayabilmek için olmazsa olmaz koşuttur.

Çince öğrenmek için pek çok sebep vardır. Çince dünya nüfusunun neredeyse dörtte birinin konuştuğu bir dildir ve sadece Çin, Tayvan ve Singapur’da değil, Güneydoğu Asya, Kuzey Amerika, Avrupa gibi bölgelerde de konuşulmaktadır.

Bu bağlamda Çince Dil Kulübü, dünyada en çok konuşulan dillerden birisi olan Çince’yi tanıtmak, öğretmek, özümsetmek amacıyla kurulmuştur.

Kulüp dersimizin amacı; sadece dil öğretmek değil, aynı zamanda bu işi yaparken eğlenceli aktivitelerle öğrencilerin ilgisini çekmektir.

 

Kulüp Kazanımları:

 

 • Çince seslerin temel kombinasyonlarını öğrenirler. Bunları doğru bir şekilde seslendirerek ve dört tonun gerektirdiği şekilde telaffuz edebilirler.
 • Dinleme ve konuşma egzersizleri ile temel sözel iletişimde elde ettikleri yeteneği karşılama, soru sorma ve kendini tanıtma gibi basit karşılıklı diyalog kurma amacıyla kullanabilirler.
 • Çince karakterleri parçalarını ve kurulumunu öğrenerek, Çince karakter yazabilecek duruma gelirler.

 

 FRANSIZCA KULÜBÜ

Bilim çevreleri, çocukların zihinsel ve duyusal üstünlüklerinden ve esnekliklerinden dolayı, yabancı dil öğretiminin erken yaşlarda çok daha etkin sonuçlar vereceği kanaatini taşımaktadır. Sınıf ortamında da, çocuğun anadil edinim sürecindeki doğal tutumlar izlenirse, yabancı dil öğretiminin daha etkin ve kalıcı bir kazanım oluşturacağı kanısındayız.

 Dil kulübümüzde Fransızca öğretiminde sözlü ve yazılı iletişim kapsamında belirlenen amaçları şöyle sıralayabiliriz;

 • Öğrencilerin anlama becerilerini geliştirmek ve onları öğrenmekte oldukları yabancı dilin sessel özelliklerini dinlemeye, algılamaya, keşfetmeye ve onları yansıtmaya, üretmeye yönlendirmek.(ritim, uyum, ahenk, vurgulama)
 • Kendilerini ifade edebilmeleri için öğrencileri güdüleyici, çeşitlendirilmiş, işlevsel durumlarda verilmiş bazı akıcı anlatımları edinmeye ve dilsel tepki gücü edinmeye yönlendirmek. Şarkılar, çizgi resimler, bulmacalar; yap-boz kullanılarak, resim gösterilip boşluk doldurma çalışmalarıyla, boşlukları tamamlama, konuşma balonları, konuşma kartları, benzetmeler, çocuk şiirleri, bilmeceler, tekerlemeler vs. yöntemleriyle dersi çocuklar için hem ilgi çekici hem eğlenceli hale getirmek hedeflenmektedir.

 

Kulüp Kazanımları:

 

 • Öncelikle dilin mantığını anlaması, ilgi alanlarına hitap edecek yöntem ve materyallerle keyif alması sağlanır.
 • Fransızca eğitim programlarında görsel, işitsel metotlar, teknolojik materyaller ön plana çıkar.
 • Konuştuğu kişilerle basit düzeyde ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına, Fransızcada bilinen günlük ifadeleri dinleme, okuma, yazma, konuşma ve iletişim kurma bilgi ve becerisini kazanır.
 • Günlük hayatta iletişim, aile ilişkileri ve çevre, alışkanlıklar ve tercihler, yiyecekler ve içecekler gibi pek çok konuda kendini ifade edebilir seviyeye gelir.

 

 İNGİLİZCE DRAMA KULÜBÜ

 • Bilim çevreleri, çocukların zihinsel ve duyusal üstünlüklerinden ve esnekliklerinden dolayı yabancı dil öğretiminin erken yaşlarda çok daha etkin sonuçlar vereceği kanaatini taşımaktadır. Son yıllarda tüm yaş gruplarında İngilizce de somut bir gereklilik olmaya başlamıştır.
 • İngilizce Drama Kulübü’nün amacı; öğrencilerin oyunculuk yeteneklerini ve İngilizcelerini geliştirmelerine olanak sağlamaktır. Kulüp saatlerinde öğrenciler, temel drama tekniklerini öğrenir, drama alıştırmaları yaparlar
 • Öğrencilerin anlama becerilerini geliştirmek ve onları öğrenmekte oldukları yabancı dilin işitsel özelliklerini dinlemeye, algılamaya, keşfetmeye ve onları yansıtmaya, üretmeye yönlendirmek (ritim, uyum, ahenk, vurgulama) amaçlarımız arasındadır.
 • Bir diğer amacımız; kendilerini ifade edebilmeleri için öğrencileri güdüleyici, çeşitlendirilmiş, işlevsel durumlarda verilmiş bazı akıcı anlatımları edinmeye ve dilsel tepki gücü edinmeye yönlendirmektir.
 • Öğrencilerimizin İngiliz diline yabancı kalmamalarını sağlamak amaçlarımızdan biridir. İngilizce dersinde öğrendikleri yeni kelimeleri ve dilbilgisi yapılarını, günlük hayatta aktif kullanabilmelerini sağlamak hedeflenmektedir.
 • Yaratıcı dil bilgisini sahnede de kullanan öğrencilere özgüven kazandırmaktır.

 

Kulüp Kazanımları:

 • Öncelikle dilin mantığını anlaması, ilgi alanlarına hitap edecek yöntem ve materyallerle keyif alması sağlanır.
 • İngilizce eğitim programlarında görsel, işitsel metotlarla beraber teknolojik materyaller ön plâna çıkar.
 • Konuştuğu kişilerle ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına, İngilizcede bilinen günlük ifadeleri dinleme, okuma, yazma, konuşma ve iletişim kurma bilgi ve becerisini kazanır.
 • Günlük hayatta iletişim, aile ilişkileri ve çevre, alışkanlıklar ve tercihler, yiyecekler ve içecekler gibi pek çok konuda kendini ifade edebilir seviyeye gelir.
 • Kulübümüzün amaçlarından biri de öğrencilere sosyalleşmeyi ve paylaşımı öğretmektir.

 

 İNGİLİZCE KARAOKE KULÜBÜ

Bilim çevreleri, çocukların zihinsel ve duyusal üstünlüklerinden ve esnekliklerinden dolayı yabancı dil öğretiminin erken yaşlarda çok daha etkin sonuçlar vereceği kanaatini taşımaktadır. Karaoke kulübümüzde İngilizce öğretiminde belirlenen amaçları şöyle sıralayabiliriz;

 • Öğrencilerin anlama becerilerini geliştirmek ve onları öğrenmekte oldukları yabancı dilin, sessel özelliklerini dinlemeye, algılamaya, keşfetmeye ve onları yansıtmaya, üretmeye yönlendirmek. (ritim, uyum, ahenk, vurgulama)
 • Öğrencilerimizin İngiliz diline yabancı kalmamalarını sağlamak ve İngilizce dersinde öğrendikleri yeni kelimeleri ve dilbilgisi yapılarını günlük hayatta aktif kullanabilmelerini sağlamak hedeflenmektedir.
 • Kulübün diğer bir amacı ise; çocuklarımıza İngilizceyi eğlenceli bir biçimde öğretmek ve gramer kurallarının yanında konuşma diline de aşina olmalarını sağlamaktır.
 • Kulübümüzün amaçlarından biri de öğrencilere sosyalleşmeyi ve paylaşımı öğretmektir.

 

Kulüp Kazanımları:

 • Öncelikle dilin mantığını anlaması, ilgi alanlarına hitap edecek yöntem ve materyallerle keyif alması sağlanır.
 • İngilizce eğitim programlarında görsel, işitsel metotlar, teknolojik materyaller ön plâna çıkar.
 • Öğrencilere özgüven kazandırmak.

 

İSPANYOLCA KULÜBÜ

İspanyolca'ya duyulan ilgi, Avrupa Birliği’nde İngilizce ‘den sonra en çok konuşulan dil olması nedeniyle her geçen gün katlanarak artmaktadır. İstatistiklere göre, 2020 yılına erişildiğinde 100 Amerikalıdan 40’ının anadilinin İspanyolca olacağı görülmektedir. Bu nedenle İspanyolca’nın dünyada en çok konuşulan ikinci dil olma durumu vardır.

Son yıllarda oldukça rağbet gören İspanyolca, Almanya’dan Japonya’ya kadar çok sayıda ülkedeki okullarda, zorunlu seçmeli ders seviyesinde okutulmaktadır. İspanyolca’ya bu denli bir ilgi olduğundan, şirketler işe alımlarda İngilizce ile birlikte İspanyolca da bilen adaylar arasından seçim yapmaktadırlar.

Bu program sayesinde öğrenci günlük hayatta kullanılan ve somut ihtiyaçlara dile getirecek deyim ve cümleleri kullanabilir. Kendini ve diğer kişileri tanıtabilir, soru sorabilir, kişisel sorulara, örneğin nerede oturduğu, tanıdığı kişiler, sahip oldukları gibi, cevap verebilir. Öğrenciyle yavaş ve anlamasına yardımcı olacak şekilde konuşulduğunda bir diyalog ortamı oluşabilir. İspanyolca okulumuzda Kulüp dersi olarak Anaokulu, İlkokul, Ortaokul ve Lise de haftada iki ders saati verilmektedir. İspanyolca dersi öğrencilerin seviyelerine uygun olarak oyunlar, hikâyeler, filmler, şarkılar eşliğinde eğlenceli hale getirilerek konuşma odaklı öğretilmektedir. Derslerimizde interaktif çalışmalar ön plândadır. Öğrencilere öğretilen her konu çeşitli etkinliklerle pekiştirilir.  İspanyolca kulübümüzde öğrencilerimiz, İspanyolcayı öğrenirken diğer yandan da İspanya’yı ve İspanyol kültürünü, yaşam tarzını öğreneceklerdir.

 

Kulüp Kazanımları:

 • Dinleme.
 • Okuma.
 • Karşılıklı Konuşma. (Diyalog)
 • Sözlü Anlatım. (Monolog)
 • Yazılı Anlatım.

 

SCRABBLE KULÜBÜ

İngilizce Scrabble kulübünün temel hedefi, öğrencilerin İngilizce kelime bilgilerini keyifli bir atmosfer sağlayarak arttırmaktır. Öğrenciler, kulüp saatlerinde yanlarında getirdikleri sözlükleri kullanarak, yeni kelimeler türetmeyi, eğlenceli bir ortamda birbirleriyle İngilizce konuşarak, İngilizce konuşma yetilerini geliştirmeyi sağlamış olacaklardır. Okullar arası turnuvalara da öğrenci gönderen kulübümüz İngilizceyi seven ve kelime hazinesini geliştirmek isteyen öğrencilerini bekliyor.

Eğlence ile yararlıyı birleştiren kulübün amacı; öğrencilerin sözcük dağarcığını zenginleştirmektir. Bu amaçla bireysel, ikili oyunlarla yarışmalar yapılmaktadır. Etkinlik saatlerinde ayda bir kez çapraz ve çengel bulmaca çözme yoluyla öğrencilerin yeni sözcükleri öğrenmesi sağlanmaktadır. İnteraktif programlarla kulüp ders saatleri keyifli olarak işlenmektedir.

 

Kulüp Kazanımları:

 • Problem çözme ve fikir geliştirmede takım çalışması becerilerinin geliştirilmesi.
 • Öğrencilerin kelime hazinelerini yarışma ortamında aktif olarak kullanmalarını sağlama.
 • Hızlı düşünme yeteneğinin geliştirilmesi.
 • Rakibin hamlesine cevap vererek ileriyi düşünme yeteneğinin geliştirilmesi.
 • Centilmenlik anlayışı içinde rakiplerine ve takım arkadaşlarına saygılı olma becerilerinin geliştirilmesi.

 

Bu sayfa ile ilgili görüşlerinizi bizimle paylaşın
FORMU DOLDURUN
EPOSTA ADRESİNİZE
BİLGİ HEMEN GELSİN

Arama

Kişisel Verilerin Korunması Politikası - Çerez Politikası
444 10 98