OKYANUS KOLEJİ

-

Ortaokul

OKYANUS KOLEJLERİ ORTAOKUL EĞİTİMİ


Okyanus Kolejleri Ortaokul Eğitimi'nde Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi’ne (TEOG’a) hazır, İngilizce'yi tam olarak öğrenmiş, bilimsel süreç ve yaşam becerisine sahip, liseye hazır öğrenciler yetişir.

Okyanus Kolejleri Ortaokulu;

• Öğrenmeyi öğrenen,
• Analitik düşünen,
• Sentez yapan,
• Sorunlarını çözen,
• Etkili iletişim kuran,
• Hangi bilgiyi nereden ve nasıl sağlayacağını bilen,
• Kendini yetiştirmiş, geliştirmiş ve bireysel yeteneklerini sonuna kadar kullanan, yaşam boyu öğrenebilen öğrenciler yetiştirir.

Okyanus Kolejleri Ortaokulunu Seçmeniz İçin 7 Neden;


Haftada 14 saat İngilizce Eğitimi
5. sınıfta İngilizce Hazırlık sınıfı
5. sınıftan itibaren TEOG’a hazırlık
Türkiye’deki tek Sınıf Danışmanlığı sistemi
İlgi ve yeteneklerin keşfedilip, Yetenek Kulüp dersleriyle geliştirilmesi
Uzman Psikolojik Danışma ve Rehberlik birimi
Güvenilir ölçme-değerlendirme teknikleri ve yöntemleri

 

TEOG (Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi Merkezi Ortak Sınavı)


Okyanus Kolejleri TEOG'da (Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi Merkezi Ortak Sınavı) Türkiye’nin en başarılı okuludur.

Okyanus Kolejleri Ortaokul Eğitimi liseye geçiş aşamasında önemli yer tutar. TEOG çalışmaları 5. sınıftan itibaren başlamaktadır. Öğrencilerimiz, biyolojik ve psikolojik olarak merkezi ortak sınavlara hazırlanmaktadırlar.

Başta okul idaresi olmak üzere rehberlik birimi, sınıf danışman öğretmenleri, Ölçme ve Değerlendirme Birimi (ÖDB) ve alanında uzman öğretmen kadrosu aralarında iş birliği yaparak titiz, plânlı ve özverili bir şekilde çalışmalarını yürütmektedirler.

Okyanus Kolejleri, 2013- 2014 Eğitim Öğretim Yılı'nda ilk defa yapılan TEOG'da (Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi Merkezi Ortak Sınavı) Ağırlıklı Ortaöğretim Puanı' na göre 96,74 ve TEOG sonuçlarına göre 96,85 puan ortalamasıyla Türkiye’nin en başarılı okulu olmuştur. 

Okyanus Kolejleri öğrencilerinin 43 öğrencisi, en başarılı dilim olan % 1’lik dilimin içine girmişlerdir. Aralarında Okyanus Fen Lisesi, Robert Kolej, Cağaloğlu Anadolu Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, Galatasaray Lisesi, Çapa Fen Lisesi gibi Türkiye'nin seçkin ve prestijli okullarına girmeye hak kazandılar. % 54 oranında Anadolu Liselerine %12 oranında Fen Liselerine yerleşme gerçekleşmiştir.
 

YETENEK KULÜPLERİ

Okyanus Kolejleri 2004 yılından beri Yetenek Merkezli Eğitim Modeli ile öğrencilerine eğitim vermektedir.

Yetenek Kulüpleri, öğrencinin ilgisini uyandırmak, yeteneğini keşfetmek, kişilik özelliklerini oluşturmak yönünden büyük önem taşımaktadır.

Okyanus Kolejleri’nde Yetenek Kulüpleri çalışmaları okul öncesinden başlayıp, ilkokul, ortaokul da devam edip ve lise 9. ve 10. Sınıfta bitmektedir.

Ortaokuldaki Yetenek Kulüplerinin haftalık ders saatleri; 

• 5. Sınıf- 4 saat
• 6. Sınıf- 4 saat
• 7. Sınıf- 4 saat
• 8. Sınıf- 4 saat

Yetenek Kulüpleri Çocuğunuza Ne Sağlar

• Grup içi ve dışı ilişkileri düzenler,
• Bedensel, zihinsel, kültürel gelişimine katkıda bulunur,
• Sosyalleşme sürecini hızlandırır,
• Kendine güveni geliştirir,
• Psikomotor gelişimine katkıda bulunur,
• Bilgi çağına ayak uydurmasını sağlar,
• Plânlı çalışma alışkanlığı kazandırır,
• Zamanı etkin ve verimli kullanabilme yeteneğini geliştirir,
• Alanında başarılı, yetenekli, ünlü kişilerle tanışarak model öğrenmesini sağlar,
• Bireyin kendini ‘’Mutlu ve Değerli’’ hissetmesini sağlar.

 

OKYANUS YETENEK KULÜPLERİ
  Sportif Kulüpler Sanatsal Kulüpler Kültürel Kulüpler Dil Kulüpler * Kariyer Kulüpler
1 Futbol Resim Akıl Oyunları Almanca Havacılık
2 Basketbol Moda Tasarımı Zamana Yolculuk Fransızca Astronomi
3 Voleybol Sanatsal Tasarım Bilim Çince Sinema ve Film Eleştirisi
4 Aikido Ebru Web Tasarım İngilizce Drama Gastronomi
5 Yüzme Piyano Münazara İspanyolca Radyoculuk
6 Masa Tenisi Vurmalı Çalgılar AB proje Arapça Okyanus’lu Girişimciler
7 Badminton Gitar MUN Scrabble Mimarlık
8 Doğa Sporları Tiyatro JMUN İngilizce Karaoke Biyoloji Kariyer
9 Binicilik Keman Tübitak - Felsefe ve düşünce
10 Buz Pateni Seramik Eğlenceli Bilim - First Lego-Robotik
11 Eskrim Modern Dans Destination İmagination - Mühendislik
12 Jimnastik Bale Puzzle - Hukuk
13 Okçuluk - Maket - İşletme
14 Hentbol - Müzecilik - Genetik
15 Speed Stacks - Sosyal sorumluluk - Tıp
16 Step-Airobik Yan Flüt Pet Club - -
17 Tenis Fotoğrafçılık Medya Okuryazarlığı - -
18 - Halk Oyunları   - -
19 - Satranç   - -

 

İNGİLİZCE EĞİTİMİ

Okyanus Kolejleri’nde Türkiye’de hiçbir okulda olmayan 5. Sınıfta İngilizce Yabancı Dil Hazırlık Programı bulunmaktadır. Bu programda;


• Öğrenciler haftada 14 saat İngilizce eğitimi alırlar.
Uluslararası sertifikalı Türk ve yabancı uyruklu öğretmenler tarafından ders verilir.
Okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin geliştirildiği, İngilizce laboratuvar dersleriyle destekli dersler verilir.
• Uluslararası düzenlenen ESOL sınavlarına öğrenciler hazırlanmaktadır.
• Öğrencilerin, ulusal sınavlarda İngilizce müfredatını takip etmeleri ve tam başarı sağlamaları için MEB English Programı uygulanır.
• İngilizce eğitiminde İletişimsel Yöntem (Communicative Approach) uygulanmaktadır. Eğitim öğrenci merkezlidir. Ders içi etkinliklerde öğrenciler yabancı dili farklı ortamlarda kullanma imkânı bulurlar.

Okyanus Kolejleri’nin İngilizce başarısı uluslararası sınavlar ile tekrar ispatlandı. 2014 PET sınavlarında %98, KET sınavlarında %91, Starters Sınavlarında %88, Flyers Sınavlarında %84, Movers Sınavlarında %82 ve FCE sınavlarında %82’lik eşsiz başarı gösteren Okyanus Kolejleri öğrencilerinden 80’i, üstün başarı ve çok iyi başarı sertifikalarını almaya hak kazanmışlardır.
 

AKADEMİK PROGRAM 

Okyanus Kolejleri Ortaokul akademik programında, öğrencilere ansiklopedik bilgiler yüklenmez. Okyanus Kolejleri’ne özgü Geliştirilmiş Disiplinler Arası ve Üstü Akademik Programla öğrenciler;

•Bilişim Teknolojileri ve Yazılımı,
•Türkçe,
•Matematik,
•Görsel Sanatlar,
•Müzik,
•Beden Eğitimi,
•Fen Bilimleri,
•Sosyal Bilgiler derslerini eleştirel düşünce ile derinlemesine anlarlar.
 

PROJE TABANLI ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ


Okyanus Kolejleri genel eğitiminde yer alan Öğrenmeyi Öğretmek felsefesi, Ortaokul eğitiminde de devam etmektedir.

Bu kapsamda öğrenciler;

•Öğrenciler Okyanus Kolejleri Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Birimi (BARGEM)'in desteğiyle Proje Tabanlı Araştırma Yöntemleri’ni öğrenirler.
•Öğrenciler geliştirdikleri projelerle ulusal ve uluslararası proje yarışmalarına katılırlar.
•Yarışmaya katılan öğrenciler proje odaklı çalışmasını öğrenirler, takım ruhunun önemini kavrarlar.
•Öğrencilerin kendilerine olan özgüveni artar.

 

2014 yılında MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK tarafından düzenlenen "9. Bu Benim Eserim Proje Yarışması"nda Ataşehir Okyanus Koleji’nden Haktan Tana ve Utku Aydın TÜRKİYE 1.si oldular.
 

PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK (PDR)


Okyanus Kolejleri Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi (PDR) 11-15 yaş grubu öğrencilerin hem kişisel gelişimlerini, hem de akademik gelişimlerini desteklemeye yönelik çalışmalar yapmaktadır. Uzman psikologlardan oluşan Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi, ergenlik dönemini de içine alan ortaokul döneminde hem öğrenciye, hem de aileye destek olmaktadır.

Okyanus Kolejleri PDR birimi;

•Öğrencilerle bireysel görüşmeler yapar,
•Velilere ve öğrencilere yönelik seminer ve eğitimler düzenler,
•Öğrencilerin aileleriyle veli görüşmeleri gerçekleştirir.
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ (ÖDB)


Okyanus Kolejleri Ortaokulunda ölçme ve değerlendirme uzman ekiplerce gerçekleştirilmektedir. Burada amaç geçerli ve güvenilir ölçme araçları ile öğrencilerimizin öğrenmelerini takip etmektir.
 

  • Okyanus Kolejleri Ortaokulu’nda öğrenmeyi öğretme faaliyetleri, alternatif ölçme araçları kullanılarak gözlemlenir.
  • Sonuçlar Okyanus Kolejleri Ölçme ve Değerlendirme Birimi tarafından sayı ve sembollerle anlamlı hale getirilir.
  • Belirlenmiş ölçütlerle karşılaştırmalar yapılır, hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığına karar verilir.
  • Yapılan süreç değerlendirmelerle eğitim-öğretim faaliyetlerinin amacına uygun olarak kullanılması sağlanır.
  • Ölçme ve Değerlendirme uygulamaları açısından en geniş kapsamı sonuç değerlendirmeler oluşturur.


Sınıf Danışmanlığı

Sınıf Danışmanlığı sistemi Türkiye’de sadece Okyanus Kolejleri’nde bulunmaktadır. Sınıf danışmanları öğrencinin yaşam ve eğitim koçudur.

Danışman öğretmenlerin en önemli görevi; öğrencilerin eğitim ve öğretim alanında başarı konusundaki gerekli çalışmaları, en üst düzeyde ve özveriyle yapmaktır.

Ortaokul Bölüm Başkanı

Bu sayfa ile ilgili görüşlerinizi bizimle paylaşın

Arama

444 10 98