OKYANUS KOLEJİ

-

Güzel Sanatlar Lisesi

-

Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü

MÜZİK BÖLÜMÜ HAKKINDA
Öğrencilerimiz kültürel ve sanatsal yeterliliklerini sağlayıp güzel sanatlar fakültelerine hazırlanmalarının amaçlandığı müzik bölümümüzde, yeteneklerine göre 
alanında uzman ve usta öğretmenlerimiz rehberliğinde seçtikleri enstrümanlarla akademik düzeyde eğitim almaktadır. 

Bölümümüzde Piyano zorunlu derstir. Öğrenci, ayrıca kendi isteği ile ikinci bir enstrüman (Keman, Viyola, Gitar vb.) seçerek eğitimini almaktadır. Bu bölümde 
öğrencilerin; üniversite, konservatuvar için veya meslek olarak seçtiklerinde kendilerine yetecek olan tüm teorik ve uygulamalı alan bilgisine sahip olacak 
biçimde yetişmeleri sağlanır.
  
AMACIMIZ
Bireylerin müziksel söyleme ve müziksel beğeni davranışlarını boyutlandırmak,
Öğrencilerimizin deneyimli eğitim kadromuz ile müziksel beğeni ve enstrüman eğitimlerini en iyi şekilde almalarını sağlamak,
Müziksel yaratıcılıkları üst düzeyde, müzik teknolojileri bilgi donanımına sahip müzisyenler yetiştirmek.


MÜZİK BÖLÜMÜNDE EĞİTİM

Bölümümüze kabul edilen öğrenciler 9. Sınıf itibariyle müziksel işitme okuma yazma becerisini kazandırmak ve ilerletmek amacı ile ezgisel ve ritmik okuma - yazma (dikte), aralık ve akor duyumu, koro eğitimi, enstrüman (piyano ve ana dal), orkestra, bireysel ses eğitimi gibi konservatuara giriş için gerekli olan alan derslerinin içerdiği kazanımları elde eder. Bunun yanında Türk ve Batı müziği tarihi, müzik biçimleri, bilişim destekli müzik, çalgı bakım onarım gibi genel kültür alanında kazanımlar elde edecekleri dersleri de görmektedirler.

 

ÖĞRENCİLERİN BAŞLICA KAZANIMLARI

•    Üniversitelerin Konservatuar ve Eğitim Fakültelerinin Müzik Bölümlerine hazırlanmak,
•    Alanlarında çalışma disiplini kazanmak ve performans becerilerini arttırmak,
•    Müzik bölümünde seçtikleri alanlarda özgüveni tam ve donanımlı olmalarını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak
•    Katıldıkları yarışmalar ve konserler ile profesyonel müzik alanında tecrübe kazanmak
•    Katıldıkları etkinlikler ile sahnede yer alma tecrübelerini artırarak, bu alandaki sahne heyecanının getirdiği olumsuz etkileri en aza indirmek.

 

MÜZİK BÖLÜMÜNDE ÖĞRENCİ TAKİBİ

Öğrencilerimizin akademik ve kişisel gelişimleri öğrenci değerlendirme formlarıyla yakından takip edilir. Tüm alan öğretmenleri, öğrencileri değerlendirdiği bu ortak platform sayesinde gerek görüldüğünde bir öğrencinin durumu ile ilgili olarak rehberlik servisi ya da velileriyle görüşme sağlanıp durumu takip edilir.

 

KONSERVATUVAR VE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTELERİNE HAZIRLIK SÜRECİ

Öğrencilerimiz konservatuar ve güzel sanatlar programlarına hazırlık süreci için büyük önem taşıyan müziksel okuma yazma dersi kazanımlarını hiyerarşik bir sırayla edinirler. 11 ve 12. sınıflarda ise müziksel okuma ve çalınan bir ezgiyi müzik yazısı ile yazabilme becerisine ulaşırlar. Bunun yanında yine lisans programları için önemli bir belirleyen olan enstrüman çalma alanında ise yoğun bir çalışma programından geçerler.

 

MÜZİK BÖLÜMÜNE GİRECEK ÖĞRENCİLERDE ARANILAN BAŞLICA ÖZELLİKLER
•    Duyum kabiliyetinin geliştirilebilir düzeyde olması
•    Ritim algısının yeterli düzeyde olması
•    Yapılacak mülakat ile öğrencinin, hayatında müziği konumlandırırken mesleki bir seçim yapmış olduğunun farkındalığının sağlanması.

 

MÜZİK BÖLÜMÜ YETENEK SINAVI
 
1. Aşama: Müziksel İşitme ve Yineleme
•    Ses işitme; piyanoda verilen tek ses, iki ses, üç ses, dört sesin “Na” hecesiyle tekrarlanması.
•    Ritim işitme; verilen bir ritim cümlesinin tekrarı.
•    Ezgi işitme; piyanoda çalınan kısa bir ezginin ses ile tekrarı.
 
2. Aşama: Müziksel Söyleme ve Çalma
•    Ses özelliği; öğrencilerin kendi seçtiği bir şarkıyı söylemesi istenir. Öğrencinin sesini kullanma becerisi değerlendirilir.
•    Çalgı kullanma; çalgı( Gitar, Bağlama, Keman vb.) kullanmasını biliyorsa, öğrenciden hazırladığı bir şarkıyı çalması istenir. (Aday Piyano dışında kullandığı çalgı varsa yanında getirecektir.)
•    Fiziksel durum; adayın çalgı kullanmasını engelleyecek bir özrü olup olmadığına bakılır.

 

OKYANUS GÜZEL SANATLAR LİSESİ MÜZİK BÖLÜMÜ UYGULAMALARI

Kültür derslerine ek olarak, Müzik Ana Sanat Dalında; Solfej, Piyano, Çalgı, Koro, Müzik Tarihi, Orkestra, Armoni, Kompozisyon ve Yardımcı Çalgı gibi dersler okutulur. 

Öğrencinin fiziksel durumuna ve müziksel işitme yapısına göre enstrüman seçenekleri sunulur.
Dersler; seçimi yapılan enstrümanlara göre öğretmenle bire bir yapılır.
Gitar, Flüt, Keman, Viyola, Çello (Viyolonsel), Piyano v.s. gibi alternatiflerden seçilir.
Oda müziği çalışmalarına önem verilir. Yaylı Sazlardan meydana gelen Duo, Trio, Quartet ile profesyonel repertuarı olan bir Oda Orkestrası bulunmaktadır. 

Ayrıca okul orkestrasında görev alınır ve toplu çalışmalar yapılır. Öğrencilerin okul orkestrasının yurt içinde yaptığı tüm konserlere katılımı sağlanır. Her gün okul bitiminde farklı derslerin etütlerine katılma imkanı bulan öğrenciler, etüt zamanlarında öğretmenlerinden rehberlik hizmeti alırlar. 

Öğrencilerin müzik eğitimleri, derslerinin yanı sıra workshop, konferans, seminer ve konserlerle desteklenmektedir.
Sene içinde hem okulda hem de okul dışında pek çok farklı organizasyon ile konserler veren öğrencilerimiz, böylece sanatlarını sahne üstünde icra edebilmenin inceliklerini yaşayarak öğrenmektedirler.
Öğrencilerimiz sene içinde ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlanarak sanatın ulusal ve uluslararası boyutlarını yaşarlar. 

Okyanus Koleji Güzel Sanatlar Lisesi Mezunları Üniversiteye Nasıl Girer?
Okyanus koleji Güzel Sanatlar Lisesi mezunları, diğer lise mezunları gibi merkezi yerleştirme sistemiyle herhangi bir yükseköğrenim programına kayıt hakkına sahiptirler. Merkezi yerleştirme sistemiyle bir yükseköğretim programında tercih yapabildikleri gibi, istedikleri takdirde özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına da başvurabilirler. Ve Okyanus Koleji mezunları üniversite giriş sınav kılavuzundaki yetenek sınavı ile öğrenci alan yükseköğrenim programlarının kendi alanları ile ilgili herhangi birine de başvurabilirler.
 
Okulumuzun üniversite giriş sınavı puan türü ‘’SÖZEL’’dir. ÖSYM’nin tercih kılavuzundaki ‘’ÖZEL YETENEK SINAVI SONUÇLARINA GÖRE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRENİM PROGRAMLARINDAN’’ birine veya birkaçına müracaat ederek, seçtikleri programların sınavlarına katılabilirler. Yetenek sınavı ile öğrenci alan üniversiteler, sınav sonucunda Güzel Sanatlar Lisesi çıkışlı öğrencilere ek puan vermektedirler. Böylece diğer liselerden bu üniversitelere girmek isteyen öğrencilerle Güzel sanatlar Lisesi çıkışlı öğrenciler arasında bir fark olmaktadır. 
 
Güzel Sanatlar Lisesi mezunlarının; üniversite giriş ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alan üniversiteleri kazanmadaki başarılarının en önemli nedeni, Güzel Sanatlar Liseleri eğitim programlarının, öğrencilerin yeteneklerine göre bilgi ve becerilerini arttırmasıdır. Bu programlar kendi alanlarında başarılarını kanıtlamış öğretmenler tarafından uygulanmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin eğitim içerisinde gerçekleştirdikleri konser, gösteri, resital, sergi, tiyatro temsili, bale temsili gibi etkinliklerden oluşan portföyün yetenek sınavı aşamasında değerlendirme ölçütü olacağını unutmamalıyız. OKYANUSKOLEJİ MÜZİK BÖLÜMÜ GÜZEL SANATLAR LİSESİ tüm yıla yayılan OKYANUS SANAT GÜNLERİ kapsamında her yıl 50’Ye yakın etkinlik ile uygulama alanındaki liderliğini sürdürmektedir. Bu da öğrencilerini üniversite seçmelerinde başarılı kılmaktadır.

 

MÜZİK BÖLÜMÜ MEZUNLARI
Devlet Konservatuvarı’nda; Güzel Sanatlar Fakülteleri’nde
• Piyano, • Arp
• Şan, • Gitar,
• Bale, • Opera,
• Flüt, • Piyano,
• Klarnet, • Nefesli Çalgılar ve Vurmalı Çalgılar,
• Kompozisyon, • Opera, Koro ve Popüler Müzik,
• Türk Halk Müziği, • Orkestra ve Koro Şefliği,
• Türk Sanat Müziği, • Müzik Teknolojisi,
• Halk Oyunları, • Müzik Bilimleri,
• Sahne Sanatları, • Temel Bilimler,
• Yaylı Çalgılar, Eğitim Fakülteleri’nde;
• Yaylı Çalgılar Yapımı, Müzik Öğretmenliği bölümlerine avantajlı olarak yerleştirilmektedirler.
• Nefesli Çalgılar ve Vurmalı Çalgılar,  
• Türk Halk Müziği Çalgı Eğitimi,  
• Türk Halk Müziği Ses Eğitimi,  
• Türk Sanat Müziği Ses Eğitimi,  
• Türk Sanat Müziği Temel Bilimler,  
• Müzikoloji,  
• Ses Mühendisliği,  

 


MÜZİK BÖLÜMÜ MEZUNLARI

Hüseyin Cem ŞİMŞEK - Haliç Konservatuar Müzik Bölümü
Burakcan OLCARAY - Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü
Ayşenil Gökdemir - Marmara Müzik Öğretmenliği
Efkan Zeren - Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü
Melis Sürmeli - Haliç Konservatuar Müzik Bölümü
Pelin Eryiğit - Marmara Güzel Sanatlar

Bu sayfa ile ilgili görüşlerinizi bizimle paylaşın
FORMU DOLDURUN
KAYIT VE ÜCRET İÇİN
SİZE HEMEN DÖNELİM

Arama

Kişisel Verilerin Korunması Politikası - Çerez Politikası