Okyanus Koleji - Kolej, Özel Okul, Ana okulu, ilkokul, ortaokul, Lise

OKYANUS KOLEJİ

-

BARGEM

-

Akademik Dersler

OKYANUS'A ÖZEL AKADEMİK DERSLER

BARGEM, çeşitli üniversitelerden branşlarında uzman akademisyenleri, lise kademesindeki öğrencileriyle buluşturuyor. Fen liselerimizin 9. 10. ve 11. sınıflarına, haftada iki ders ve iki branşta olmak üzere akademik derslerin eğitimi veriliyor.

Akademik Derslerimiz

• Akademik Laboratuar Teknikleri: Fizik, kimya ve biyoloji alanlarında akademik düzeyde gerçekleştirilen yöntemler hakkındaki teknikleri, öğrencilerimize uygulamalı olarak göstererek, bu tekniklerle kendi çalışmalarını yapmalarını sağlamaktayız.

• Problem Çözme Becerileri: Gelecekte karşılaşabileceği problemlerin üstesinden gelebilecek bireylerin yetiştirilmesi eğitimin öncelikli hedeflerindendir. Gittikçe karmaşık bir hale gelen toplum yapısı, teknolojik gelişmeler, siyasi, sosyal ve ekonomik krizler bireyin problemlerini artırmaktadır. Bu ders ile problem çözme becerisini öğrencilerimize kazandırarak hayatlarını kolaylaştırmayı hedefliyoruz.

• İnovasyon ve Girişimcilik: Öğrencilerin girişimciliğe ve inovasyon kavramına olan ilgilerinin artmasını ve süreklilik kazanmasının sağlıyoruz. Öğrencileri, yeni iş fırsatlarını tanımlama, bu fırsatlar çerçevesinde iş planı yapma ve araştırma, yeni girişimler iş planı yapma süreçleri ile tanıştırarak onları geleceğe hazırlıyoruz.

• Medya Okuryazarlığı: Çağımızın en önemli iletişim araçlarından biri olan medyadır. Öğrencilerimizin Medya okuryazarlığı dersi ile medya iletilerini doğru okuması ve kendi iletilerini üretebilmeni sağlıyoruz.

• Bilimsel Okuryazarlık: Bilimsel okuryazarlık dersleri ile öğrencilerimizin bilimin temel kavramlarını ve yöntemini gündelik hayatta ve bireysel karar süreçlerinde kullanabilecek kadar idrak etmesini, bilimsel verileri anlayarak bilimsel gelişmelerini doğru bir şekilde takip etmelerini hedefliyoruz.

• Sunum Teknikleri: Yapılan işler kadar, bu işleri doğru ve düzgün bir şekilde sunmanın çok önemli olduğu bir dönemde yaşamaktayız. Öğrencilerimizin; çalıştıkları, düşündükleri ve uygulamak istedikleri konuları, muhataplarına nasıl sunmaları gerektiği konusunda yeterli altyapılarının oluşmasını sağlamaktayız.

• Astronomi ve Uzay Bilimleri: İnsanlık tarihinin en eski bilimi olarak kabul edilen gök bilimi, tüm dünyada çok önemli bir yere sahiptir. Biz de öğrencilerimize bu bilimin temellerini anlatarak, yaşadığımız evren hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktayız.

• Elektrofizik: İçinde bulunduğumuz çağda, elektronik ile iç içe yaşamaktayız. Hayatımıza önemli ölçüde etkisi olan bu sahanın, fiziksel ve bilimsel olarak ele alındığı bu dersi öğrencilerimize vererek, çevrelerinde gelişen dünyaya daha iyi adapte olmalarını sağlamaktayız.

• Uzay Teknolojileri: Yaşadığımız her gün bizleri uzay çağına yaklaştırmaktadır. Bu nedenle değeri yüksek olan uzay teknolojileri, gelecek açısından büyük önem taşımaktadır. Öğrencilerimize, ülkemizde ve dünyada uzay teknolojilerinin geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi vererek, onların bu konu hakkında bilgi sahibi olmalarını ve fikirler üretmelerini sağlamaktayız.

• Nanoteknoloji: Son yıllarda sağlık, teknoloji, sanayi gibi branşlarda sıkça duyduğumuz nanoteknoloji, geleceğin en önemli bilimleri arasında sayılmaktadır. Öğrencilerimize bu bilimin temel mantığını ve prensiplerini anlatarak, onlara nano boyutta koca bir evrenin kapılarını açmaktayız.

• Ekoloji ve Çevre Bilimleri: Yaşadığımız çevrenin çeşitli sebeplerle her geçen gün daha da kirlendiğini ve ekolojisinin bozulduğunu görmekteyiz. Öğrencilerimize ‘Ekolojik Çevre’ bilincini aşılayarak, onların bu konularda daha duyarlı olmalarını, hatta mevcut sorunlar için çözüm üretmelerini sağlamaktayız.

• Biyoteknoloji ve Biyomühendislik: Biyoloji, Genetik ve Mühendislik konularının bir araya gelmesiyle oluşan yeni teknolojilerin ve insanlığı etkileyen son gelişmelerin, öğrencilerimize en uygun şekilde aktarılmasını sağlamaktayız.

 

 

 

 

Bu sayfa ile ilgili görüşlerinizi bizimle paylaşın
FORMU DOLDURUN
KAYIT VE ÜCRET İÇİN
SİZE HEMEN DÖNELİM

Arama

Kişisel Verilerin Korunması Politikası - Çerez Politikası - Çerez Ayarları