Okyanus Koleji - Kolej, Özel Okul, Ana okulu, ilkokul, ortaokul, Lise | İlkokul 2,3, ve 4.Sınıf Öğrencilerine Akademik Becerileri Değerlendirme Ölçeği-2
İlkokul 2,3, ve 4.Sınıf Öğrencilerine Akademik Becerileri Değerlendirme Ölçeği-2
  • Paylaş
Upgrade-Akademik Becerileri Değerlendirme Ölçeği, öğrencilerin günlük yaşamda karşılaşacakları zorlukların üstesinden gelmek için bilgi ve becerilerini kullanma yeteneklerine odaklanmaktadır.

Öğrencilerden beklenen istendik davranışlar ve beceriler baz alınarak başlangıçtaki düzeyleri belirlenmektedir. Bir üst düzeye çıkarılması için ön koşul oluşturulmaktadır.

 

• Ana dilinde etkili iletişim kuran,

• Eleştirel ve yaratıcı düşünen,

• Bilgisini toplumsal yaşam becerilerine aktarabilen,

• Araştırıp sorgulayarak karar veren,

• Muhakeme becerileri gelişmiş,

• Kendi potansiyelinin farkında olan öğrenciler hedeflenmiştir.

Soruların Bilişsel Alan Düzeyi Soru Sayısı Öğrenciden Beklenen Özellikler
Hatırlamak 1 İlgili bilgiyi uzun süreli bellekten geri getirme, hatırlamadır. Bireyin temel kavramları, ilkeleri olayları, terimleri, yöntemleri bilmesi, tanıması, hatırlaması ve ezbere söylemesi gibi bilişsel süreçleri kapsar.
Anlamak 2 Sözlü, yazılı ve grafik iletişimi içeren öğretici mesajlardan anlam çıkarılması, fikir ve kavramların açıklanmasıdır. Bilgi düzeyinde kazanılmış kavramların özümsenmesi, kendine mal edilmesi, anlamının yakalanması, yorumlanması, bir durumdan başka bir duruma çevirme, geleceğe yönelik kestirimde (öteleme) bulunma, bilgiyi kendi cümleleriyle ifade etmek gibi süreçleri kapsar. 
Uygulamak 3 Bir yöntemi/işlemi verilen bir durumda kullanma veya uygulama, bilgiyi yeni durumda kullanmadır. Öğrencinin anlama düzeyindeki öğrenmelerine dayanarak, yeni problemleri çözüme ulaştırması, bilgileri işlemlere uygulaması, hesaplaması, yapıp göstermesi gibi süreçlerden oluşur. Yani bir takım soyutlamaları, somut bir biçime dönüştürme, somut olarak yapıp gösterebilme özelliğini içerir.
Analiz etmek 2 Parçalara ayırma, parçalar arasındaki ilişkileri bulma, bütünü oluşturan ilke ve kuralları tahlil etme, benzerlik ve farklılıkları ortaya koyma gibi süreçlerden oluşur. Bu aşamada tümden gelim önemlidir.
Değerlendirmek 1 Bir ürünü, bir görüşü iç ve dış ölçütlere göre eleştirme, taktir etme, sonuç çıkarma, özetleme, destekleme, yargılama, tutarsızlıkları gösterme vb. süreçlerden oluşur. Bir değer biçme standardını kullanma söz konusudur. Bireyin değer hükümlerini kullanması, haklıyı haksızdan ayırt etmesi gibi kazanımları ortaya koyar.
Sentez 1 Parçaları kullanarak yeni bir ürün ya da fikir oluşturmayı içerir. Öğeleri, parçaları belli ilişki ve kurallara göre birleştirip, yeni bir bütün oluşturma, özgün fikirlere ulaşabilme. Yeni bir biçime ve formüle kavuşturabilme, yeni şeyler yaratma süreçlerinden oluşur. Üretme, buluş, icat ve yaratıcılık ön plandadır.

Haber
:
Selin ŞEN
Editör
:
Murat AKDEMİR
Tarih
:
10 Aralık 2019, Salı 14:07
Okunma
:
359 defa okunmuş

  • Paylaş
Yorum Yazın :
Yorumlar :

Henüz yorum yok, ilk yorumu yapmak ister misiniz?

BİLGİLERİNİZİ GİRİN
EYLÜL AYINA ÖZEL
AVANTAJLI FİYATLAR İÇİN
SİZE DÖNELİM

Arama

Kişisel Verilerin Korunması Politikası - Çerez Politikası
444 10 98