Okyanus Koleji - Kolej, Özel Okul, Ana okulu, ilkokul, ortaokul, Lise

OKYANUS KOLEJİ

-

Yetenek Kulüplerimiz

-

Kültürel Kulüpler

4N Fen Bilimleri ve Keşif Kulübü - 4N Science Discovery Club

Sorumlu Bölüm: Fen Bilimleri Bölümü
Kontenjan: 10 kişi
Kulübün Amaç/Hedefleri:
Fen Bilimleri Keşif Kulübünün genel amacı kendini anlayabilen, ifade edebilen, yeteneklerini geliştiren, bu yeteneklerini toplum yararına kullanabilen, sorumluluk sahibi, paylaşımcı bireylerin yetiştirilmesini sağlamaktır.

Bu kapsamda kulübümüzün amaçları;
 
 • Öğrencileri bilimsel ve teknolojik gelişmelerden haberdar etmek.
 • Öğrencilere Fen sevgisini kazandırmak.
 • Öğrencilere bilimsel düşünme alışkanlığı kazandırmak.
 • Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarmak, bu yetenekleri geliştirmek.
 • Sosyal etkinlik çalışmalarında öğrencilere dayanışma ve yardımlaşma alışkanlığı kazandırmak.
 • Öğrencilerin boş zamanlarını yararlı bir şekilde değerlendirmelerini sağlamak.
 • Öğrencilerin araştırmaya yönelik çalışmalar yapmasını sağlamak.

Bu amaçlar doğrultusunda; kulübümüz, bireysel farklılıkları ne olursa olsun, bütün öğrencilere erken yaşta olaylara bilimsel bakış açısı kazandırmayı hedeflemektedir.

Kulüp Katılım Kriterleri:
 • Bilim, Fen ve doğa konularına ilgi duymak.
 • Sorumluluk sahibi olmak.
 • Proje çalışmalarına istekli olmak.
 • Araştırma ve gözlem yapmaya yatkın olmak.
 • Disiplinli çalışmak.

Kulüp Kuralları:
 
 • Kulüp derslerine düzenli katılım sağlanmalıdır.
 • İstenilen çalışmalar ve verilen görevler zamanında yerine getirilmelidir.
 • Gerektiğinde okul sonrasında çalışmalara katılım sağlanmalıdır.

Kulüp Kazanımları:
 
 • Araştırabilme, sorgulayabilme ve inceleme yapabilme yetilerine sahip olur.
 • Dünyaya bilim adamı gözüyle bakar.
 • Günlük yaşamda karşılaştıkları problemleri çözmede Fen bilimlerini kullanır.
 • Varlıklar ve olaylar arasındaki sebep – sonuç ilişkisini kurar.
 • Gözlem ve araştırma becerisi kazanır.
 • Öğrencinin, problem çözme becerileri ve muhakeme yeteneği gelişir.

Arkeoloji Kulübü / Archeology Club

Sorumlu Bölüm: Tarih Bölümü

Kontenjan: 8 kişi

Kulübün Amaç/Hedefleri:

Yeni bilim dalları arasında sayılan Arkeoloji, XVIII. yüzyılda aristokratların ve zengin maceraperestlerin antik dünyayı keşfetme merakları ile eski dönemlere ait buluntuları toplama hevesleri sayesinde ortaya çıkmış ve zamanla gelişerek sistematik kuralları olan bir bilim halini almıştır. Günümüzün modern bilimleri arasında yerini alan Arkeoloji; geçmişte yaşamış toplumların yaşam biçimlerini, kültür ve uygarlık tarihlerini, sosyo- ekonomik yapılarını, beslenme alışkanlıklarını, teknolojik düzeylerini ve öteki dünya inançlarını kendine has yöntemlerle açığa çıkarmakta ve incelemektedir. İnsanlık tarihini aydınlatabilecek en küçük verilerin bile son derece önemli olması, Arkeoloji biliminin ve Arkeoloji çalışmalarının önemini daha da arttırmaktadır.

Arkeoloji Kulübü bu amaç ile Arkeoloji biliminin daha iyi ve doğru tanıtılmasına katkı sağlamayı, bu çerçevede birim içi ve dışında Arkeoloji konulu etkinlikler düzenlemeyi amaçlar. Arkeoloji kültürümüz ve Arkeoloji mirasımızla ilgili farkındalık yaratmayı hedeflemektedir.

Kulüp Katılım Kriterleri:
 
 • Tarihe ve arkeolojiye ilgili olmak.
 • Eski Medeniyetlere ait kalıntılara ilgi duymak
 • Araştırma ve gözlem yapmaya yatkın olmak.
 • Grup çalışmalarına yatkın olmak.
 • Sorumluluk sahibi olmak.
 • Kazı çalışmalarına ilgi duymak.

Kulüp Kuralları:
 
 • Kulüp derslerine düzenli katılım sağlanmalıdır.
 • İstenilen çalışmalar ve verilen görevlerin takibi yapılmalıdır.
 • Örnek kazı çalışmaları için gerekli malzemeler temin edilmelidir.
 • Gerektiğinde okul sonrasında ve tatil günlerinde de çalışmalara katılım sağlanmalıdır.

Kulüp Kazanımları:
 
 • Arkeoloji ile ilgili çalışmalar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlar.
 • Görsel duyarlılığa sahip, dünyaya geniş açıdan bakan, yeniliğe açık ve çok yönlü beğenileri olan bir kişilik oluşumunu sağlar.
 • Ülkemizde ve dünyada arkeologların hangi aşamalardan geçtikleri hakkında bilgi sahibi olunur.
 • Kaçak kazıları ve bu kazıların Arkeoloji bilimine verdiği zararları öğretir.
 • Arkeoloji biliminin diğer dalları ile olan ilişkisini öğretir.
 • Sanat yapıtını incelerken kullanacağı eleştirel tavrı, kültürel çevreyi oluşturan diğer nesnelere de uygulamayı sağlar.
 • Sergi ve müze gezme alışkanlığı kazandırır.
 • Millî ve milletler arası sanat eserlerini tanımayı ve yorumlamayı sağlar.
 • Evrensel yapıtlarla birlikte bulunduğu coğrafyanın kültürel yapıtlarını, düşünce ve inançlarını, ulusal karakterini analiz etmeyi sağlar.
 • Tarihi eserleri sevme ve koruma bilincini geliştirir.

Astronomi ve Uzay Bilimleri Kulübü / Astronomy And Space Science Club

Sorumlu Bölüm: UBAM
Kontenjan:15 kişi
Kulübün Amaç / Hedefleri
Kulübümüzün amacı; dünya uzay çağına girerken, okulumuz öğrencilerinin bu konulardan uzak durmayarak, bu çağa adapte olma süreçlerini kolaylaştırmaktır.

Kulübümüzde, öğrencilerimize sınıf düzeylerine uygun bir şekilde temel astronomi eğitimi vererek, onları bu konuda bilimsel ve kültürel olarak bilinçlendirmeyi amaçlamaktayız. Bunun yanı sıra dünyada ve ülkemizde, astronomi ve uzay teknolojileri alanında yapılan çalışmalardan haberdar ederek, onların bu süreçteki fikirlerini kulüp içerisinde tartışmayı plânlamaktayız. Kulübümüz bünyesinde bulunan Edwin Hubble teleskopu ile gece gözlemleri yaparak, bilimsel bir çalışmaya imza atmayı düşünmekteyiz.

Kulüp Katılım Kriterleri:
 
 • Araştırma ve gözlem yapmaya yatkın olmak.
 • Grup çalışmalarına yatkın olmak.
 • Gerektiğinde gece gözlemleri için okulda kalabilmek.
 • Astronomi ve uzay bilimlerine meraklı ve istekli olmak.

Kulüp Kuralları:
 
 • Kulüp derslerine düzenli katılım sağlanmalıdır.
 • İstenilen çalışmalar ve verilen görevler zamanında yerine getirilmelidir.
 • Gerektiğinde okul sonrasında ve tatil günlerinde de çalışmalara katılım sağlanmalıdır.

Kulüp Kazanımları:
 
 • Astronomi ve uzay bilimleri hakkında bilimsel ve kültürel kazanımlar sağlar.
 • Astronomi ve uzay bilimleri hakkında konuşurken, kulaktan dolma bilgilerle değil, bilimsel olarak açıklamalar yapar.
 • Dünyada ve ülkemizde yapılan çalışmalar hakkında ilk ağızlardan bilgiler alarak, belki de kendi fikirlerini bu konuda uzman kişilere sunma fırsatı bulur.

Coğrafya Kulübü / Geography Club

Sorumlu Bölüm: Coğrafya Bölümü

Kontenjan: 10 kişi

Kulübün Amacı/Hedefleri:

Kulübümüzün en temel hedefi, coğrafyayı her yönüyle tanıtıp, öğrencilerimize sınav kaygısı yaşamadan bilim dalımızı sevdirmektir.
Öğrencilerimize coğrafyanın tüm kapılarını açmayı ve onların coğrafi bakış açısını geliştirmeyi hedefliyoruz. Mesleki anlamda tercihlerini coğrafyadan yana kullananların, bir öğretmen veya bilim adamı olarak bu dünyanın içine nereden bakmaları gerektiğini, genç coğrafyacılara elimizden geldiğince göstermeye, bu yolda onlara ışık tutmaya çalışacağız.

Kulüp Katılım Kriterleri:
 
 • Bir önceki eğitim döneminde coğrafya dersinden veya sosyal bilgiler dersinden not ortalamasının en az 80 olması.
 • Coğrafya bilimi ile ilgili kariyer plânlamalarına sahip olmak.
 • Verilen her türlü görev ve araştırmada sorumluluk sahibi olmak ve bu çalışmaları zamanında bitirmek.
 • Yabancı kaynaklardan yararlanmak adına, yeterli düzeyde yabancı dile sahip olmak. (Tercihen İngilizce)
 • Bilim ile ilgili kitap, yazı, makale, dergi gibi yayınlara ilgi duymak.
 • Disiplin cezası almamak.
 • National Geography, Atlas gibi coğrafya dergilerini takip etmek.

Kulüp Kuralları:
 
 • Devamsızlık yapmamak.
 • Öğretmene veya kulüpte bulunan diğer öğrencilere karşı saygısızlık vb. hareketlerde bulunmamak.
 • Sorumluluk sahibi olmak ve kulüp çalışmaları esnasında disiplini bozacak hareketler yapmamak.
 • Araştırma yapabilmek amacıyla, teknoloji kullanımı konusunda belli bir düzeye sahip olmak.
 • Ön hazırlık gerektiren çalışmalarda kulübe hazırlık yaparak gelmek.

Kulüp Kazanımları:
 
 • Coğrafyaya olan bakış açısı değişerek, çevrede olan olaylar konusunda farkındalığın artması.
 • Mesleki anlamda, coğrafyanın içinde bulunduğu iş sahaları hakkında detaylı bilginin elde edilmesi.
 • Maket yapımlarına dair çalışmaların aşama aşama öğrenilmesi.
 • Genel kültür dağarcığının artması.
 • Bir yayını düzenli olarak takip etme alışkanlığının elde edilmesi.
 • Belgesel izleme alışkanlığının kazanılması.
 • Fotoğraf çekme, kısa film çekme vb. çalışmalar konusunda deneyim kazanılması.
 • Sunum hazırlama veya afiş hazırlama becerilerinin geliştirilmesi.

Felsefe ve Düşünce Kulübü / Philosophy and Thought Club

Sorumlu Bölüm: Felsefe Grubu Bölümü

Kontenjan: 20 kişi
Kulübün Amaç/Hedefleri:
Felsefe, kendimizi ve yaşamı keşfettiğimiz sevinçli bir yolculuktur. Bu yolculuğu gerçekleştirecek bireylerin, yeterli düzeyde psikolojik ve zihinsel donanıma sahip olması gerekir. Anlamlı bir yaşam, sorgulayan, özgür düşünce üreten ve bu düşünceleri yaşama geçirebilen bir çabayla mümkündür. İşte bu bağlamda kurulan "Felsefe ve Düşünce Kulübü" felsefeye ilgi ve merak uyandırmak, özgür, yaratıcı ve eleştirel düşünme yeteneğinin gelişmesine ortam hazırlamak, okuma ve araştırmaya teşvik ederek, araştırma yapan, üretken, yaratıcı, kendine güvenen, sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmek, felsefe eğitiminin çağdaşlaşmasına öncülük etmek, insanın kişisel ve toplumsal problemlerinin çözümlenmesinde felsefi bir birikim ile kendine yardımcı olmasını, etik değerlendirmeler yapabilmesini sağlamak, ana dilini kullanma, yazma ve toplum önünde kendini ifade edebilme becerisini geliştirmek ve kültürel alanlarda başarı kazanma ruhunu desteklemektir. Bu kapsamda kulüp çalışmalarında yer alacak öğrencilerin öncelikle kendine, yaşamına, yaşadığı topluma ve geleceğine yönelik soruları sorması ve kendine, çevresine karşı araştırmacı, sorgulayıcı olması önemlidir. Bu çerçevede kendini ve çevresini geliştirmeye istekli öğrencilerimiz kulüp çalışmaları çerçevesinde kendilerinin ve çevrelerinin düşünsel dünyalarında fark yaratacaklardır.

Kulüp Katılım Kriterleri:
 
 • Üretici ve yaratıcı olmaya çalışarak kendi potansiyelini ortaya çıkarmak.
 • Grup çalışmalarına yatkın olmak.
 • Sorumluluk sahibi olmak.
 • Özellikle Felsefe grubu derslerinde yeterli başarıyı gösterebilmek.
 • Disiplinli çalışmak.

Kulüp Kuralları:
 
 • Kulüp derslerine düzenli katılım sağlanmalı ve gerektiği zaman okul sonrası çalışmalara da mutlaka katılmak gerekmektedir.
 • Kulüp çalışmaları sırasında yapılması istenilen tüm aktiviteler, ciddi bir şekilde takip edilmeli ve katılımcı olunmalıdır.
 • Kulübün amacı doğrultusunda çalışmalarda aktif ve istekli olmak, ayrıca takım çalışması kurallarına ciddi şekilde uymak gerekmektedir.

Kulüp Kazanımları:
 
 • Felsefe üzerinde merak uyandırır.
 • Yaşamı Felsefi boyutta düşünmeyi sağlar.
 • Felsefi algıyı geliştirir.
 • Bireysel, toplumsal ve küresel konular üzerinde farklı bakış açıları oluşturur.
 • Düşünmenin ve düşünmeyi öğrenebilmenin üzerine kurulu bir algı olduğunu benimser.
 • Düşünce yolları geliştirebilme öğretisi kazandırır.

İstanbul: Şehir ve Kültür Kulübü / İstanbul: City And Culture Club

Sorumlu Bölüm: Tarih Bölümü

Kontenjan: 10 Kişi

Kulübün Amaçları / Hedefleri

İstanbul; bütün hususiyetleri ile eşsizliğin bir arada ve doruk noktada bulunduğu bir dünya şehridir. Bugün, şehir ve kültür ilişkisini içeren önemli bir problemle karşı karşıya bulunuyoruz. Ülkemizde özellikle son yarım yüzyılda, başını İstanbul’un çektiği büyük şehirlerin, demografik olarak aşırı büyümesinin getirdiği iktisadi ve sosyal problemlerle, şehirde yaşayan bireyler, şehir kültürünü edinme konusunda istekli değiller ve bunu bir ihtiyaç olarak görmüyorlar. Bir üniversite şehrine dönen İstanbul’a, eğitim için ülkemizin başka kentlerinden gelen öğrencilerde de maalesef aynı durum geçerlidir. Gerçekte ise bu, son derece ciddi bir sorunu; yani talepsizliği ve isteksizliği ortaya çıkarıyor.

Ülkemizle ilgili, genel kültürel sorunu ifade eden bu durumun kökten çözümü hiç kuşkusuz eğitimden geçer. Bireyler ancak eğitilerek istekli hale getirilebilir. Bu alanda Türkiye’nin dönüşümünü sağlayacak ana unsur, her şehirde var olan eğitim kurumlarıdır. Bu kurumlar aracılığı ile öğrencilere şehir kültürü kazandırılabilirse, öğrenci bunu pozitif bir unsur olarak gittiği, görev yaptığı her alana taşıyabilir. Bu da dönüşümün kendisidir.

Öğrencilere, bir bütün olarak şehir kültürünü kazandırmanın en mükemmel yeri, kuşkusuz ve tartışmasız eşsizliğin bir arada bulunduğu İstanbul’dur. İstanbul üzerinden kazandırılacak şehri tanıma, kültürel mirası koruma bilinci, kültürel etkinlikler yapma ve katılım alışkanlığı, yani bir bütün olarak şehir kültürü edinme, ülkemiz açısından bir kültürel dönüşümün habercisi olacaktır. Çünkü değer yaratıcı ve dönüştürücü olan, eğitimli insandır. Bu amaçla kulübümüz, genelde şehir ve özelde İstanbul tarihi ve kültürü ile ilgili konulara yer vererek, İstanbul’ un tarihini ve kültürünü, saha çalışmaları ve görsel sunumlar yolu ile aktarmayı hedeflemektedir. Böylece öğrencilerin yaşadıkları şehrin dokusunu tanımaları amaçlanmaktadır.

Kulüp Katılım Kriterleri:
 
 • Tarihi mekânları gezmekten zevk almak.
 • Tarihe ilgi duymak ve bilgisini her alanda kullanabilmek.
 • Keşfetmek, araştırmak ve gözlem yapmaktan zevk almak.
 • Özellikle Tarih, Edebiyat, İngilizce derslerinden başarılı olmak.
 • Grup çalışmasına yatkın olmak.
 • Deplasman ya da turnuvaya gitmeyi gerektirecek hiçbir spor aktivitesinde veya okul takımında yer almamak.
 • Gerçekleştirilebilecek şehir içi gezilerine mazeretsiz katılabilmek.

Kulüp Kuralları:
 
 • Kulüp derslerine düzenli katılım sağlanmalı ve gerektiği zaman okul sonrası çalışmalara da katılmak gerekmektedir.
 • Kulüp çalışmaları sırasında yapılması istenilen tüm aktiviteler, ciddi bir şekilde takip edilmeli ve katılımcı olunmalıdır.
 • Kulübün amacı doğrultusunda çalışmalarda aktif ve istekli olmak, ayrıca takım çalışması kurallarına ciddi şekilde uymak gerekmektedir.

Kulüp Kazanımları:
 
 • Görsel duyarlılığa sahip, dünyaya geniş açıdan bakan, yeniliğe açık ve çok yönlü beğenileri olan bir kişilik geliştirmeyi sağlar.
 • Sanat yapıtını incelerken kullanılan eleştirel tavrı, kültürel çevreyi oluşturan diğer nesnelere de uygulamayı sağlar.
 • Sanatçıyı takdir etme yetisi kazandırır.
 • Sergi ve müze gezme alışkanlığı kazandırır.
 • Milli ve milletlerarası sanat eserlerini tanımayı ve yorumlamayı sağlar.
 • Evrensel yapıtlarla birlikte, bulunduğu coğrafyanın kültürel yapıtlarını, düşünce ve inançlarını, ulusal karakterini analiz etmeyi sağlar.
 • Tarihi eserleri sevme ve koruma bilincini geliştirir.
 • Sanat eserlerinin özünde bulunan ruh ve estetik çabayı, sanatçının dünya insanlarına iletmek istediği mesajı değerlendirmeyi sağlar.

Kültür ve Edebiyat Kültürü / Culture And Litarature Club

Sorumlu Bölüm: Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Kontenjan: 10 kişi

Kulübün Amaç/Hedefleri:

Öğrencileri kültürel değerlerde buluşturacak paylaşımcı, katılımcı, yaratıcı bir ortama pozitif bilgilerle oluşturulmuş kültürel altyapının, genç beyinlerde oluşmasına katkı sağlayarak, öğrencinin kendini tanımasını sağlamak kulübün öncelikli amaçlarındandır.

Bir genç, kişisel eğilimlerinin farkına ne kadar erken varırsa hayatta başarılı olma olasılığı bir o kadar yüksektir. Önce kendini, sonra çevresini keşfeder. Kültür ve Edebiyat Kulübü,  bu keşfin hızlanmasına yardım eder. Hayal gücünü kullanarak öğrenciyi tekdüzelikten kurtarır.

Kültür ve Edebiyat Kulübü öğrencilerin; içlerindeki yaratıcılığı, potansiyellerini ve ilgi alanlarını ortaya çıkararak, üreticilik güçlerini onlara göstermeyi; tartışabilme, katılımcılık, yorum yapabilme, ortak hareket edebilme becerilerinin gelişmesine katkı sağlamayı hedefler.

Bu amaçlara ulaşmak için; yaratıcı yazarlık atölyeleri, hayal atölyeleri, ortakça belirlenen konular üzerinde beyin fırtınası etkinlikleri, tiyatro-drama etkinlikleri, karşılaştırmalı Edebiyat etkinlikleri, kitap tanıtımları ve eleştirileri, sergi ve müze ziyaretleri; söyleşi, seminer, konferans etkinlikleri; topluluğa karşı sunum, demeç ve konuşma uygulamaları, Türkçenin doğru kullanımı, hitabet ve diksiyon etkinlikleri; öykü, şiir, makale yarışmaları gibi etkinlikler yapılmaktadır.

Kulüp Katılım Kriterleri:
 
 • Üretici ve yaratıcı olmaya çalışarak kendi potansiyelini ortaya çıkarmak.
 • Şiir yazma veya okuma, taklit yapabilme, düzgün ve etkili konuşma gibi becerilere sahip olmak.
 • Grup çalışmalarına yatkın olmak.
 • Sorumluluk sahibi olmak.
 • Özellikle dil anlatım ve Edebiyat derslerinde yeterli başarıyı gösterebilmek.
 • Kitap okuma, tiyatro, sinema gibi alanlara ilgi duymak.
 • Disiplinli çalışmak.

Kulüp Kuralları:
 
 • Kulüp derslerine düzenli katılım sağlanmalıdır.
 • İstenilen çalışmalar ve görevler zamanında yerine getirilmelidir.
 • Gerektiğinde okul sonrasında ve tatil günlerinde de çalışmalara katılım sağlanmalıdır.
Kulüp Kazanımları:
 
 • Çok yönlü olarak, hayal gücünü kullanarak öğrenciyi tekdüzelikten kurtarır.
 • Tartışabilme, katılımcılık, yorum yapabilme, ortak hareket edebilme becerilerinin gelişmesine katkı sağlar.
 • Kültürel değerlerde buluşturacak paylaşımcı, katılımcı, yaratıcı bir ortama; pozitif bilgilerle oluşturulmuş kültürel altyapının, genç beyinlerde oluşmasına katkı sağlayarak, öğrencinin kendini tanımasını sağlar.
 • Meslek dallarının uygulama alanlarında tatbik olanağı bulur.
 • Hedeflediği mesleğin yaşamına katacağı olumlu ve olumsuz yönleri fark eder.
 • Kişisel eğilimlerinin farkına ne kadar erken varırsa, hayatta başarılı olma olasılığı da o denli yükselir.
 • Gözlem ve araştırma becerisi kazanır.

Medya Okuryazarlığı Kulübü / Media Literacy Club

Sorumlu Bölüm: Sınıf Öğretmenliği Bölümü

Kontenjan:15 kişi

Kulübün Amaç/Hedefleri

Medyayı doğru okuyan, yaşadığı çevreye duyarlı, ülkesinin sorunlarını bilen, medya mesajlarını akıl süzgecinden geçirebilen, bilinçli bir kitle oluşturabilmek amacıyla, Medya Okuryazarlığı kulübü uygulanacaktır. Medya Okuryazarlığı Kulübü’nün amacı; çocukların, sinema ve medya kurumunun yapısını, işleyişini öğrenmelerini, kurguyu gerçekten ayırarak, kurgulanmış içeriği bilinçli bir şekilde değerlendirebilmelerini ve medyayı eleştirel olarak izlemelerini, kısaca sinema ve medya ile ilgili doğru soruları sorup, doğru yanıtları bulabilmelerini konusunda onlara gerekli donanımı kazandırmaktadır.

Medya okuryazarlığı kulübü aşağıdaki konu başlıklarından oluşmaktadır:
 
 • İletişime Giriş. (İletişim, iletişimin süreci, öğeleri, ve iletişim türleri)
 • Kitle İletişimi. (Kitle iletişimi, kitle iletişim araçları, iletişim ve kitle iletişim arasındaki ilişki)
 • Medya. (Medya, medyanın başlıca işlevleri, sinemanın ekonomik boyutu, medya ve etik, sinema ve medya okuryazarlığı kavramı, sinema türleri, çekim aşamaları, amacı ve önemi)
 • Televizyon. (Etkili bir kitle iletişim aracı olarak televizyon, Türkiye’de televizyon yayıncılığı, televizyon program türleri)
 • Aile, Çocuk ve Televizyon. (Televizyon izleme alışkanlıkları, televizyonun olumsuz etkileri, televizyon program izleri, uyarıcı simgeler)
 • Gazete ve Dergi. (Gazete ile ilgili temel kavramlar, gazetede haber ve fotoğrafın önemi ve karşılaştırılması, gazete hazırlama uygulaması, dergi türleri ve işlevleri)
 • İnternet. (İnternetin özellikleri ve işlevleri, internet kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar)

Kulüp Katılım Kriterleri:
 
 • Yaratıcı düşünmek.
 • Görsel ve kurgusal yeteneğe sahip olmak.
 • Araştırma ve gözlem yapmaya yatkın olmak.
 • Grup çalışmalarına yatkın olmak.
 • Sorumluluk sahibi olmak.
 • Teknolojiyi doğru ve yakından takip edebilmek.
 • Bilimsel çalışmalara ilgi duymak.
 • Sosyal ve çoklu düşünebilmek.
 • Disiplinli çalışmak.

Kulüp Kuralları:
 
 • Kulüp derslerine düzenli katılım sağlanmalıdır.
 • İstenilen çalışmalar ve verilen görevler zamanında yerine getirilmelidir.
 • Gerektiğinde okul sonrasında ve tatil günlerinde de çalışmalara katılım sağlanmalıdır.

Kulüp Kazanımları:
 
 • Öğrencilerin; medyayı ve medya ürünlerini akıl süzgecinden geçirmenin ve bilinçli bir izleyici olmanın önemini kavrama.
 • Öğrencilerin; medya mesajlarının kim tarafından ve hangi amaçla kurgulanarak kendilerine ulaştığını değerlendirebilecek konuma getirebilme.
 • Öğrencilerin; medya ürünlerinin büyük bir dikkatle oluşturulmuş yapımlar olduğunu bilme.
 • Öğrenciler; medya içerikleri hakkında sorgulama bilinci kazanmalı, mesajları olumlu ve olumsuz olarak ayırt edebilme ve yargıları/önyargıları gerektiğinde eleştirel bir bakışla değerlendirebilme.
 • Medyadan gelen mesajları, öğrencilerin kendi aralarında ve mümkün olduğu kadar da aileleri ile tartışabilme ve kendileri için ne anlam ifade ettiğini konuşabilme ve paylaşabilmelerini sağlama.
 • Ses ve görüntü efektlerinin, çok boyutlu görüntülerin, müziğin ve kamera hareketlerinin sinema ve medyanın insanlar üzerinde oluşturduğu etkiyi artırmak için kullanıldığını, gerçeğin dışındaki birçok görüntüye de yer verildiği konusunda öğrencileri bilinçlendirme.

MUN Kulübü /MUN Club

Sorumlu Bölüm: Coğrafya Bölümü
Kontenjan: 24 kişi
Kulübün Amaç / Hedefleri:
MUN nedir?
Model Birleşmiş Milletler (MBM) konsepti dünyanın dört bir yanında, ortaokul, lise ve üniversitelerde, ders dışı aktivite olarak uygulanan; danışmanlar eşliğinde öğrenciler tarafından düzenlenen, yürütülen ve sonuçlandırılan; katılımcıların Birleşmiş Milletler (BM) delegesi rolünü üstlendiği ve bu kapsamda kendi ülkeleri dışındaki ülkeleri araştırıp temsil ederek, çeşitli BM komitelerinde dünya problemlerini tartışıp, çözüm önerileri ürettikleri konferanslardır.

Model Birleşmiş Milletler, BM sisteminin bir simülasyonudur. 1945 yılında dünya ulusları tarafından kabul edilen, BM şartıyla benimsenen uluslararası barışı koruma, ekonomik ve sosyal ilerleme, temel hak ve özgürlüklerin gelişimi ve benimsenmesi gibi amaç ve ilkeler etrafında; lise düzeyindeki takımların katılımıyla, bütün ulusal kimliklerden sıyrılarak temsil edilecek ülkelerin büyükelçileri rollerinin üstlenilmesi ve dünya gündeminde yer alan başlıkların yer aldığı platformda, söz konusu ülkenin ulusal çıkarlarının zedelenmemesi doğrultusunda sorunların tartışılarak genç bir bakış açısıyla çözümler üretilmesi ile gerçekleşir.

MUN tarihçesi

BM 2. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulmuş; kuruluşundan kısa süre sonra ise Harvard Üniversitesi’nde bu organizasyonun ilk simülasyonu denenmiştir. Zamanla Amerika Birleşik Devletleri’ndeki önde gelen tüm okulların yapmaya başladığı simülasyon konferanslarını, 1970’lerin başında Hollanda’da yapılan uluslararası konferans, Lahey Uluslararası Model Birleşmiş Milletler Konferansı (THIMUN) takip etmiştir. Model Birleşmiş Milletler konferansları, günümüzde uluslararası düzeyde büyük çoğunluğu İngilizce olmak üzere Fransızca, İspanyolca ve Almanca olarak da yürütülmektedir.

Katılımcılarının, dünya konuları ve uluslararası ilişkiler hakkında bilgilenip, global düşünmeyi öğrendikleri, gençlere toplum önünde konuşabilme, fikirlerini ve düşüncelerini rahatça ifade edebilme, modern tartışma kültürü becerilerini geliştirme, başkalarının fikirlerine saygı duymayı öğrenme, karşı tarafı ikna edebilme, pragmatik düşünebilme, günümüz dünyasında başarılı olabilmek için gereken iletişim yeteneklerini ve takım olarak hareket edebilme becerilerini geliştirme gibi, çok büyük fayda sağlamakta ve kişisel gelişimlerini desteklemeyi hedeflemektedir.

Kulüp Katılım Kriterleri:
 
 • İngilizce seviyesinin ileri düzeyde olması. (Türkçe MBM için geçerli değildir)
 • Araştırma yapma konusunda istekli olması.
 • Dünya sorunlarına karşı duyarlı olması.
 • Sorumluluklarının bilincinde olması.
 • Takım çalışmasına yatkın olması.
 • Zamanlama konusunda bilinçli ve disiplinli olması.

Kulüp Kuralları:
 
 • Devamsızlık yapmamak.
 • Sorumluluk sahibi olmak ve kulüp çalışmaları esnasında disiplini bozacak hareketler yapmamak.
 • Araştırma yapabilmek amacıyla, teknoloji kullanımı konusunda belli bir düzeye sahip olmak.
 • Ön hazırlık gerektiren çalışmalarda kulübe hazırlık yaparak gelmek ve aktif olmak.
Kulüp Kazanımları:
 
 • Öğrencilerin yurt ve dünya sorunları hakkında bilgi sahibi olmaları.
 • Bu sorunlar üzerine fikirler üretip çözüm yolları aramaları.
 • Dünyada yaşanan siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel sorunları görme ve üzerinde düşünme yetisi.
 • Kulübe katılım gösteren ve aktif olarak konferansa başarıyla katılım gösteren öğrencilere
  “Katılım Teşekkür Belgesi”
 • MUN konferanslarına dahil olarak edinilen sertifikalar kişinin CV dosyasında çok önemli bir yer tutar.

Proje ve Tübitak Kulübü The Science and Technology Research Council Of Turkey

Sorumlu Bölüm: Lise Akademik Bölümü

Kontenjan: 20 kişi

Kulübün Amaç/Hedefleri

Günümüz dünyasında, birçok iş kolu proje hazırlamak ve sunmak üzerine kuruludur. Bir bilim insanı çevresine sürekli ve araştırmacı bir gözle bakar. Çevresinde tespit ettiği problemleri araştırır. Sorunun kaynağını, insanlığa verdiği zararı, bu zararın üstesinden nasıl gelebileceğini sorgulamaya başlar. Bilimsel araştırmalarda gözlem tek başına yeterli değildir. Gözlemlenen olayın bir sonuca bağlanması ve bu sonucun da yeterli miktarda denenmesi gerekir. Bu noktada projelendirme aşaması devreye girer. Herhangi bir konuda, özellikle bilimsel çalışmalarda sağlıklı bir sonuca ulaşabilmek; araştırma, gözlem, plânlama ve projelendirmedir.

Amacımız; öğrencilerin bilimsel proje hazırlama süreçlerini öğrenmeleri, izlemeleri ve uygulamaları, girişimci olabilmeleri ve bunu başarı ile sürdürebilmelerini sağlamaktır.

Bu amaçlar doğrultusunda kulübümüz; öğrencilere ulusal ve uluslararası bilimsel proje yarışmaları, bilimsel proje ve bilimsel proje hazırlama basamakları, proje çalışmalarının yapılması, proje raporunun yazılması ve proje sunum çalışmalarının gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Bilimsel Proje Hazırlama Çalışma Planı
 

TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması/Bu Benim Eserim (İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Matematik ve Fen Bilimleri Proje Çalışması) TÜBİTAK Bilim Fuarları, TÜBİTAK Enerji Verimliliği Yarışması, uluslararası proje yarışmaları ile farklı kurum ve kuruluşların düzenlediği bilimsel yarışmalar hakkında bilgilendirme yapılması.

 • "Bilimsel proje nedir? Neden hazırlanır? Bilimsel proje araştırmalarının kazanımları, vb." başlıklar üzerinden proje kavramının tanımlanması.
 • Bilimsel proje yarışmalarına katılmış proje örnekleri üzerinde tartışmalar yapılması.
 • Bilimsel proje hazırlama basamakları hakkında bilgi verilmesi.
 • Bilimsel proje hazırlarken dikkat edilmesi gereken konular (etik ilkeler, güvenlik kuralları, vb.) hakkında bilgilendirme.
 • Literatür taramasının anlatılması.
 • Proje konusunun belirlenmesi.
 • Proje konuları ile ilgili literatür taramasının yapılması.
 • Proje konusuna yönelik varsayımların (hipotezlerin) belirlenmesi.
 • Proje konusuna uygun yöntemin belirlenmesi.
 • Belirlenen proje yöntemine göre proje plânının yapılması, zaman çizelgesinin hazırlanması, maliyet hesabının çıkarılması.
 • Projenin içeriğine göre veri toplama araçlarının/deney düzeneğinin tasarlanması.
 • Projenin işleyişine yardımcı olmak amacıyla, danışılacak kurum ve kuruluşların belirlenmesi.
 • Projenin içeriğine göre veri toplama araçlarının, saha uygulamasının yapılması/deney düzeneklerinin oluşturulması ve deneylerin başlatılması.
 • Örnek projeler üzerinden proje girişinin ne şekilde yazılması gerektiğinin açıklanması.
 • Projenin içeriğine göre veri toplama araçlarının saha uygulamasının yapılması/deney düzeneklerinin oluşturulması ve deneylerin başlatılması, gerekli röportaj ve anket çalışmalarının yapılması.
 • Örnek projeler üzerinden proje yöntemi kısmının ne şekilde yazılması gerektiğinin açıklanması.
 • Örnek projeler üzerinden proje tartışma/sonuç/öneriler kısmının ne şekilde yazılması gerektiğinin açıklanması.
 • Örnek projeler üzerinden proje kaynakça kısmının ne şekilde yazılması gerektiğinin açıklanması.
 • Proje yarışmalarının kriterlerine uygun proje raporlarının yazılması.
 • Proje sunularının hazırlanması. (afiş, broşür, sunum, vb.)
 • Projelerin, proje yarışmalarına başvurularının yapılması. (TÜBİTAK Ortaöğretim öğrencileri Arası Araştırma Projesi Yarışması, Bu Benim Eserim, vb.)
 • Yarışmalara katılım hakkı kazanan proje öğrencilerinin sunumlarına çalıştırılması.

Prof. Dr. Yücel Altunbaşak (TÜBİTAK Başkanı): 2009-2011 yılları arasında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin Rektörlük görevini yürüten Altunbaşak, Ağustos 2011’den bu yana TÜBİTAK Başkanı olarak görev yapmaktadır. Lisans derecesini Bilkent Üniversitesi’nden 1992’de yüksek şeref derecesiyle aldı. Yüksek lisans ve doktorasını Rochester Üniversitesi'nden sırası ile 1993 ve 1996’da yine yüksek şeref derecesi ile tamamladı. Temmuz 1996’da Hewlett–Packard Araştırma Laboratuvarlarına katıldı. Aynı dönemde Stanford ve San Jose Devlet Üniversitelerinde danışman yardımcı doçent olarak dersler verdi. Uydu ve kablo TV şirketlerine MPEG video sıkıştırıcı cihazı üreten bir firma, Prof. Dr. Altunbaşak’ın geliştirdiği ürün prototipini lisanslayarak başarılı bir şekilde satışına başladı. 2003-2006 yaz aylarında Sabancı Üniversitesi’nin Network Öğretim Üyesi kadrosunda çalıştı. 2006 yılında Vestel ile çalışmaya başlayan Altunbaşak, üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde, LCD TV’ler için TÜSİAD Jüri Özel Ödülüne layık görülen “Pixellence” markalı görüntü işleme projesinin başlatılmasına öncülük etmiş ve bu projeyi geliştiren takıma liderlik etmiştir. İlgilendiği araştırma konuları; sıkıştırılmış çoğul–ortam içeriğinin ağ dağılımı, kablosuz video, kablosuz algılayıcı ağlar, video kodlama, biyomoleküler sinyal işleme ve video işlemede ters problemleri içerir. Araştırmaları bugüne kadar 200’e yakın makale ve 50’ye yakın patent/patent başvurusu ile sonuçlanmıştır. Bazı buluşları hâlihazırda lisanslanmış ve çeşitli ürünlere girmiştir. Kurucu ve danışman olarak yeni kurulan teknoloji şirketleriyle de aktif olarak ilgilenmektedir. Alanının en prestijli dergilerinde editörlük ve mesleki örgütlerde başkanlık yapan Altunbaşak’ın çok sayıda akademik onur, ödül ve taltifleri bulunmaktadır.

Kulüp Katılım Kriterleri:
 
 • Ekip çalışmasına uyum sağlayabilmek.
 • Üstleneceği sorumluluk ve görevleri eksiksiz ve zamanında yerine getirebilmek.
 • Güçlü bir hitabet yeteneğine sahip olmak.

Kulüp Kuralları:
 
 • Gerekli durumlarda okul sonrası ve hafta sonları çalışmalarına katılabilmek.
 • Kulüp derslerine katılımın devamlı olması.

Kulüp Kazanımları:
 
 • Bu kulüp sayesinde öğrencilerimiz, bilimsel bir projenin nasıl hazırlanıp sunulacağını öğrenirler.
 • Proje fikri bulma çalışmalarında, hayal gücü ve yaratıcılık becerilerinin gelişmesi sağlanır.
 • Proje hazırlama aşamasında, üniversitede yapılan deney ve çalışmalarda tecrübe kazanılır.
 • Okulda yapılacak proje çalışmaları için yeterli zaman bulunur.
 • Alanında uzman kişilerden oluşan jüriye yapılan sunumlar sırasında özgüven kazanılır.
 • TÜBİTAK proje yarışmasında derece alınması durumunda, ÖSYM tarafından YGS sınavı için ek puan kazanılır.
 • Şu anda düzenleme aşamasında olan ve üniversite giriş kriterleri arasında ortaöğretim düzeyinde yapılan proje çalışmaları yer almaktadır. Proje çalışmaları öğrenciler için üniversiteye giriş sırasında avantaj sağlayacaktır.

Yaratıcı Drama Kulübü/ Creative Drama Club

Sorumlu Bölüm: Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Kontenjan: 20 kişi

Kulübün Amaç /Hedefleri:

Eğitimde yaratıcı drama; herhangi bir konuda, doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerden yararlanarak, bir grupla ve grup üyelerinin birikiminden, yaşantılarından yola çıkarak canlandırmalar yapmaktır. Herhangi bir olay, olgu, soyut-somut bir durum, bir gazete haberi, bir karikatür, yazının (edebiyat) tüm ürünleri, yarım bırakılmış herhangi edebi bir metin, bir yaşantı, anı, fotoğraf, bir ders konusu, yaratıcı drama da işlenecek konuyu rahatlıkla oluşturabilir. Yaratıcılığı geliştirme, estetik gelişimi sağlama, eleştirel düşünme yeteneği kazandırma, birlikte çalışma alışkanlığı kazandırma, sosyal gelişimi sağlama, kendine güven duyma ve karar verme becerilerini geliştirme, dil ve iletişim becerilerini kazandırma, soyut kavramları ya da yaşantıları somutlaştırma, imgelem gücünü, duygularını ve düşüncelerini geliştirme en temel hedeftir.

Haluk Bilginer: Oyunculuğunu tiyatro sahnesinde sürdürmek isteyen Haluk Bilginer, 1990 yılında Ahmet Levendoğlu ve Zuhal Olcay ile Tiyatro Stüdyosu'nu kurdu. Tiyatro Stüdyosu`nun Aldatma (Harold Pinter) Kan Kardeşleri (Willy Russell) Derin Bir Soluk Al (Ben Elton) Çöplük (Turgay Nar) Histeri (Terry Johnson) ve Balkon (Jean Genet) oyunlarında başrolleri üstlendi. Bir tiyatro salon sahibi olmak için, Odeon Sineması'nı kiralayıp inşaata başladı ancak, 1996'da çıkan yangınla bütün emekler boşa gitti; yine de yılmayan Bilginer ve Olcay topluluktan ayrılarak 1999'da Moda'da baştan yaptıkları bir salonda Oyun Atölyesi'ni kurdular.

Kulüp Katılım Kriterleri:
 
 • Hayatında yenilik ve yeni bakış açıları aramak.
 • Üretmekten, denemekten ve ürün çıkarmaktan zevk almak.
 • Yaratıcılığını her alanda kullanabilmek.
 • Kişisel gelişimine katkı sağlamayı istemek.
 • Derslerinde yaratıcı dramadan yararlanmak istemek.
 • Kendisini ve çevresini daha iyi tanımayı ve anlamayı istemek.
 • Birey olarak çok yönlü gelişime açık olmak.
 • Sanatın değişik alanlarıyla tanışıp, kendilerinde var olan yaratıcılıklarını ortaya çıkarmayı istemek.
 • Keşfetmek, araştırmak ve gözlem yapmaktan zevk almak.
 • Grup çalışmasına yatkın olmak.
 • Empati ve etkin iletişim kurabilmek.
 • Duyu ve duygu kontrolüne sahip olmak.

Kulüp Kuralları:
 
 • Derslerinde başarılı olmalı ve belli bir ortalamanın altında olmamalıdır.
 • Bir takım çalışması mantığında çalışılacağından uyumlu ve kişiler arası ilişkileri yüksek olmalıdır.
 • Kulüp çalışmaları sırasında yapılması istenilen tüm aktiviteler, ciddi bir şekilde takip edilmeli ve bu aktivitelere katılımcı olunmalıdır.
 • Ortak hedefler doğrultusunda üretken ve yaratıcı olmak, ayrıca ortak çalışma kurallarına ciddi şekilde uymak gerekmektedir.
 • Yapılacak çalışmalara eksiksiz ve hazırlıklı olarak katılmalı ve araştırmaya yatkın üretken bireyler olunmalıdır.

Kulüp Kazanımları:
 
 • Öğrencinin kendini tanır,  zayıf olan yönlerini geliştiri, güçlü özelliklerini etkin ve faydalı kullanmaya başlar.
 • Üretmenin verdiği haz ile estetik gelişimi ilerleme kat eder.
 • Öğrenci, etkinliklerinde istikrar sağlar ve sağlam irade ile çalışır.
 • Pratik düşünme becerisi kazanır ve kendine olan güveni artar.
 • Hayal gücünün sınırları daha ileri boyuta ulaşır.
 • Gerek bireysel gerekse grup çalışmaları ile ortaya koyduğu performans ve çabayla, olaylara bakış açısı değişir ve analitik düşünme becerisi gelişir.
 • İnsanlara ve olaylara lateral bir yaklaşımla bakıp, içinde bulunduğu çevreyi kurallarına uygun standartlarda inceleme fırsatı bulur.

Yaratıcı Yazarlık Kulübü / Creative Writing Club

Sorumlu Bölüm: Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Kontenjan: 15 kişi

Kulübün Amaç / Hedefleri:

Yaratıcı yazarlık nedir ?

Yazma yeteneğini geliştirme çalışmasıdır. Her sınıf düzeyinde belli bir programla uygulanır. Öğrencilerin yaratıcılık düzeyi, bütün anlamları dil olanakları içinde yaratabilme yetisiyle ölçülür.
 
 • Temel yazım ve kurmaca teknikleri hakkında bilgi düzeyini yükseltmek.
 • Kurmaca Edebiyat yapıtlarının nasıl üretildiği konusunda bilgiler aktarmak.
 • Kurmaca metinde zamanın kullanımı, mekânın işlevi, karakterlerin yaratılması, olay örgüsünün oluşturulması, klasik ve modernist anlatım biçimleri, edebi türler, dramatik gerilimin oluşturulması, gibi yazma tekniğine ilişkin konuları yetkin örnekler üzerinde tartışmak.
 • Edebiyatın insan yaratıcılığı ile ilişkisini irdelemek.
 • Öğrencilerin kendi kurmaca metinlerini yazarken, yaratıcılıklarını daha iyi ortaya koyabilmeleri için yol göstermek ve iç görü kazanmalarına yardımcı olmak.
 • Öğrenciler yazdıkları öyküleri tartışacak, yazma tekniğini etkileşimli bir eleştiri ortamında geliştirecektir.

Kulüp Katılım Kriterleri:
 
 • Okumak ve yazmaktan zevk almak.
 • Üretmekten, denemekten ve ürün çıkarmaktan zevk almak.
 • Yaratıcılığını dil ögeleri yardımı ile aktarabilmek.
 • Özellikle Türk Dili ve Edebiyatı, Dil ve Anlatım derslerinde ve tercihen İngilizce dersinde üst düzey başarı sahibi olmak.
 • Gerçekleştirilecek yurt içi ve yurt dışı organizasyonlara mazeretsiz katılabilmek.
Kulüp Kuralları:
 
 • Kulüpte yer alan öğrenciler, ders saatleri dışında gerçekleştirilen çalışmalara mutlaka katılmalıdır.
 • Öğrenciler tüm aktiviteleri ciddi bir şekilde takip etmelidir.
 • Yaratıcı yazarlık üzerine gerçekleştirilen güncel organizasyonlar takip edilmelidir.
 • Düzenlenen yarışmalara yönelik çalışmalar sistemli bir şekilde yürütülmelidir.

Kulüp Kazanımları:
 
 • Bir metnin nasıl yorumlanabileceğini görmek.
 • Gerçeklik ve kurmaca arasında bağlantı kurabilmek.
 • Düz yazının olanaklarını keşfetmek.
 • Çeşitli yazma teknikleri hakkında bilgi edinmek.
 • Dil ögelerini kullanarak yaratıcılığını ortaya koyabilmek.
 • Dil ve edebiyat alanındaki güncel gelişmeleri takip edebilmek.
 • Kendini ifade etme gücünü artırabilmek.

Yaratıcılık Kulübü / Destination Imagination Club

Sorumlu Bölüm: Sınıf Öğretmenliği Bölümü

Kontenjan: 15 kişi

Kulübün Amaç/Hedefleri

Destination Imagination, hayal gücünden buluşa uzanan yaratıcı süreci öğretmek hedeflenmiştir. DI, öğrencilerin 21. Yüzyıl becerilerini uygulamada ve yaratıcılıkta kullanabilecekleri çeşitli yaklaşımları değerlendirebilmeleri için olanaklar hazırlayan bir kulüptür.

Destination Imagination programı; BTMM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) sanat ve hizmet vererek öğrenmeyi de içine katarken, öğrencilerden oluşan takımları eğlendirirken risk almayı da öğretir.

DI Kulübünde önemli olan sorumluluk, pratik zekâ ve yaratıcılıktır. Önce takım oluşturulur, uygun ortam sağlanır ve çalışmalara başlanır.

DI Kulübünde önemli noktalardan biri “Takım Koçu”nun öğrencilere yaklaşım şeklidir. Destination Imagination, tüm öğrencilerin farklı bakış açısını olumlu ve olumsuz yönden kabul eder, yani öğrencilerin yaptıkları hiçbir çalışmayı başarısız bulmaz. Bu nedenle DI Kulübünde olumsuz eleştiri yapılmaz. DI ile öğrencilere “Hata yapabilecekleri güvenli ortam” sağlanır.

Destination Imagination, “Anlık Çalışmalar” ve “Takım Çalışmaları” olmak üzere iki kısımdan oluşur. Anlık Çalışmalar; öğrencinin, öğrenciye daha önce belirtilmemiş bir görev hakkında, o an belirli bir süre içerisinde (4-5 dakika) çözüm bulmasını hedefler. Takım Çalışmaları ise; 2-7 kişilik gruplar halinde daha önceden öğrencilerin kendi seçtikleri bir sorun hakkında 3-4 aylık bir çalışma neticesinde bir çözüm bulmasını hedefler.

Destination Imagination Türkiye Sorumluları
- Ortaklık Direktörü; Elif Eriş
- Ortaklık Direktörü; Burcu Delen
- Ortaklık Eğitim Müdürü; Burcu Delen
 
- İSTANBUL 212 BÖLGE PERSONEL
- Bölge Müdürü; Tonguç Özdaş
 
- İSTANBUL 216 BÖLGE PERSONEL
- Bölge Müdürü; Joe Welch

Kulüp Katılım Kriterleri:
 
 • Yaratıcı olmak.
 • İstekli olmak.
 • Çözüm odaklı olmak.
 • İletişim becerilerine sahip olmak.
 • Grup çalışmalarına yatkın olmak.
 • Pratik zekâya sahip olmak.
 • Düzenli ve sistematik çalışma becerilerine sahip olmak.
 • Sorumluluk sahibi olmak.
 • Disiplinli çalışmak.

Kulüp Kuralları:
 
 • Kulüp derslerine düzenli katılım sağlanmalıdır.
 • İstenilen çalışmalar ve verilen görevler zamanında yerine getirilmelidir.
 • Gerektiğinde okul sonrasında ve tatil günlerinde de çalışmalara katılım sağlanmalıdır.

Kulüp Kazanımları:
 
 • Yaratıcılık yönünü geliştirir.
 • Risk alma ve problem çözme yetisi kazanır.
 • Etkin ve verimli zaman yönetimi becerisine sahip olur.
 • Liderlik vasfı gelişir.
 • Takım çalışması ve iletişim becerilerini geliştirir.
 • Durum veya olaylar karşısında olumlu ve olumsuz eleştirel düşünme becerisi kazanır.
 • Gözlem ve araştırma becerisi kazanır.
 • Süreç analizleri ile hedeflediği durum hakkında faydalı sonuçlar üretebilmeyi sağlar.
 • 21. yüzyıl becerilerini bilim ve teknoloji ile bütünleştirir.
 • Bahsi geçen tüm kazanımları eğlenerek ve kalıcı olarak öğrenir ve bir davranış biçimine dönüştürür.

Yaşam ve Kimya Kulübü / Life and Chemistry Club

Sorumlu Bölüm: Kimya Bölümü

Kontenjan: 15 kişi

Kulübün Amaç/Hedefleri:

Kimya hayatımızın her anında bizimle birlikte. En basit ve sık yaptığımız nefes alışımızda bile, kimya aldığımız oksijenle vücudumuza girmektedir. Bu kadar yakın ilişkide bulunduğumuz ve olmazsa olmaz dediğimiz Kimya bilimine olan ilgisizliğimiz ise bir hayli yüksek. Yarışma programlarındaki gibi, sokaktaki 100 kişiye sorsak ‘Lise de en sevmediğiniz ders hangisidir?’ muhtemel ilk iki cevaptan biri olurdu Kimya. İşte tam bu noktada,  bu kısır döngü nasıl kırılır düşünmek gerekli. "Hocam ne işime yarayacak ki AVOGADRO SAYISI?" "Ben mühendis olacam ne me gerek ki Paran Varsa Ne RahaT (PV=nRT)" diyen öğrencilerin hakkı olabilir mi diye düşündüğümüzde, onlara Kimya dersini sevdirmenin ve Kimya biliminin nimetlerini göstermenin gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

Lise de aldığı deneyim, kazanım ve bilgilerin öğrencinin ileriki hayatında temel yapı taşı olacağını öğrencilere vurgulayıp, neden Kimya biliminin önemli olduğunu onlara kabul ettirme amacındayız. Bu önemi onlara günlük hayatta kullandığımız veya kullanmadığımız birçok malzemenin aslında Kimya sanayisi ürünü olduğunu gösterip, ilgilerini çekerek anlatma amacındayız. Aslında Kimya ile alâkası yokmuş gibi gözükse de, birçok endüstri dalında Kimya'dan yararlanılmaktadır. Ayrıca öğrencilere Kimya disiplini verirken, onların hangi alanlarda iş imkânı bulabileceğini de anlatacağız. Dedektiflik hikâyesi seven bir çocuğun, aslında Adli Tıpla uğraşacağını ve bununda doğrudan Kimya biliminin kollarından biri olduğunu göstereceğiz. Temizlik konusunda takıntılı bir öğrencinin, aslında temizlikle uğraşırken kullandığı sabun, deterjan vb. gibi maddelerin Kimya ürünü olduğunu anlatacağız. Daha bunun gibi hayatımız içinde olup da farkında olmadığımız kimyayı onlara gösterip, Kimya mesleğinin o geniş vadilerinde öğrencilerimiz için hazırlanmış minik bahçelerin tapularını sunacağız. Bir kimyager olduklarında onların gıda, kozmetik, ilaç, tekstil, boya, otomotiv gibi birçok sektör de iş imkânları bulabileceklerini gösterme amacındayız.

Sevil Gök Atasoy: İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü öğretim üyesidir. İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesi'nde yüksek tahsilini tamamladı. "Tıp Bilimleri" doktorası yapan Sevil Atasoy, biyokimya uzmanı oldu. Türkiye'de, DNA delilleri ve kriminal laboratuvarların gelişmesine katkısı nedeniyle "Yılın Bilim İnsanı Ödülü"ne lâyık görüldü. 2005 - 2010 arasında Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Üretiminde Tahminler Daimi Komisyonu üyeliği ve Uluslararası Uyuşturucu Kontrol Kurulu başkanlığı (2010) yaptı. 1980-1993 yılları arasında T.C. Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Kimyasal Tahliller İhtisas Dairesi başkanlığını üstlenen Atasoy, 1988-2005 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü'nün müdürlüğünü yürüttü ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde öğretim üyeliği yaptı. İngilizce, Almanca ve Fransızca bilen Atasoy, Hürriyet Gazetesi'nin Pazar ekinde "Delil Avcısı" adlı sayfada 250 kadar gerçek suç öyküsü yayınladı. Okan Bayülgen'le birlikte yürüttüğü Muhabbet Kralı adlı talk show programıyla İsmail Cem ödülünü aldı. Temmuz 2010'dan itibaren Kanal D'de yayınlanan Kanıt adlı eğlendirici-eğitici polisiye dizinin konsept ve hikâye danışmanıdır. Uluslararası Adli Bilimler Merkezi'nin ortağıdır. Labirent, Adli Bilimlerin Gizemli Dünyası, Bu Ayak İzi Senin, Dr. Watson!, Gerçek Suç Öyküleriyle Adli Bilimler, Karanlığa Yolculuk, Gerçek Suç Öyküleri ve Başka Karanlık İşler, Her Çikolata Yenmez, Masumiyet Projesi adlı kitapları bulunmaktadır.

Kulüp Katılım Kriterleri:
 
 • 10. Sınıflarda bir önceki dönem de Kimya dersi notu ortalamasının en az 80 olması.
 • 9. Sınıflarda 8. sınıf Fen ve Teknoloji dersi notu ortalamasının en az 85 olması.
 • Kimya bilimine ilgi duymak.
 • Meslek hayatında kimya ile ilgili plânlar yapmak.
 • Deney yapmaya, neden sonuç ilişkisi kurmaya, araştırma yapmaya ilgi duymak.
 • Analitik düşünmeye yatkın olmak.
 • Verilen görevi zamanında yapmak, sorumluluğunu yerine getirmek.
 • Yabancı kaynaklardan yararlanmak adına, yeterli düzeyde yabancı dile sahip olmak. (tercihen İngilizce)
 • Bilim ile ilgili kitap, yazı, makale, dergi gibi yayınlara ilgi duymak.
 • Her ne sebeple olursa olsun disiplin cezası almamak.
 • Kulüp çalışmalarını gerçekleştirirken derslerini aksatmamak

Kulüp Kuralları:
 
 • Devamsızlık kurallarına uyulmalıdır.
 • Kendisine verilen araştırma konularını ve ödevlerini zamanında ve tam yapmalıdır.
 • Çalışmalarında azimli ve özverili olmalıdır.
 • Ders işlenişi ile ilgili sorun çıkarmamalıdır.
 • Bazı derslerde hazırlayacağı sunumları sınıf ile paylaşmalıdır.

Kulüp Kazanımları:
 
 • Kimya bilimine ilgi duymaya başlar.
 • Çevresinde bulunan Kimyasalları tanır.
 • Kimya ile ilgili dolaylı ve direkt meslek gruplarını tanır.
 • Kimya bilimindeki gelişmeleri takip eder.
 • Kimya biliminin dünyadaki önemini kavrar.
 • Kimya ile ilgili çeşitli meslek grupları ve onların ekonomik ve sosyal düzeylerini tanır.
 • Kimya ile ilgili bir mesleği seçtiğinde, kendisini nasıl daha fazla geliştirebileceğini öğrenir.
 • Laboratuvarı daha aktif kullanır.
 • Kimya biliminin kardeş bilim dallarını tanır. (biyoloji-fizik)
 • Araştırma konusunda becerisini artırır.
 • Kimya ile ilgili meslek seçmeli miyim?’ ‘Kimya ile ilgili bir meslek seçersem neler yaşarım?’ gibi soruların yanıtını bulur.

Zaman Yolculuk Kulübü / Journey Time Club

Sorumlu Bölüm: Sosyal Bilgiler Bölümü
Kontenjan:15 kişi
Kulübün Amaç/Hedefleri:

"Zamana Yolculuk Kulübü" Sosyal Bilgiler dersine gönül vermiş ve özellikle Sosyal Bilgilerin bir parçası olan tarihi konuları dinlemeyi, araştırmayı ilke edinmiş öğrencilerin katılımıyla bir ekip oluşturularak çalışmalara başlayacaktır. Bu kulüp çalışmaları ile öğrencilerimiz, geçmişle ilgili büyülü bir yolculuk içerisinde kendilerini bularak keyifli zamanlar geçireceklerdir. Kulüp çalışmaları kapsamında, tarihi olaylar konu alınarak bu olaylar ile ilgili gezi çalışmaları, dergi oluşturma çalışmaları, drama çalışmaları, tarihi olayları ünlü tarihçilerden dinleme fırsatları ile kendi ilgi ve yeteneklerini geliştirme fırsatını bulacaklardır. Kulüp çalışmalarını, Sosyal Bilgiler öğretmeni başkanlığında oluşturulacak bir ekip gerçekleştirecektir. Bu ekip içindeki bütün öğrenciler aktif bir şekilde çalışacaktır.

Temel hedefleri;
 
 • Araştırma –geliştirme becerisine, etkili konuşma yeteneğine sahip, özgüveni yüksek, kendini en iyi şekilde ifade edebilen, genel kültür düzeyi yüksek öğrenciler yetiştirmektir.
 • Her şeyden önce Türkiye Cumhuriyetine iyi bir vatandaş yetiştirmeye çalışan, vatanı ve milleti sevmeyi gerektirecek nedenleri ortaya koyan çalışmalar yapmak.
 • Yapacağı çalışmalarla çocuklarımızın daha etkin ve üretken bireyler olmasını sağlarken, çevresinde olan olaylara karşı daha duyarlı olmasına katkı sağlamak,
 • Köklü bir tarihe sahip olan ülkemizin, geçmişinin anlatılarak tarihine sahip çıkan bir nesil oluşturmak.
 • Çocuklarımız toplum içinde sahip olduğu hakların farkında olan, topluma faydalı, sorumluluk sahibi birer vatandaş yetiştirmek.
 • Ve en önemlisi öğrencilerimiz, bu kulüp çalışmalarıyla toplumda daha etkin bir vatandaş olmasını sağlamaktır.
Kulüp Katılım Kriterleri:
 
 • Sosyal Bilgiler dersinde başarılı olmak.
 • Kariyer plânlamasını sosyal bilimler dallarında yapmayı istemek.
 • Araştırma, okuma, analiz yapmaya yatkın olmak.
 • Grup çalışmalarına yatkın olmak.
 • Sorumluluk sahibi olmak.

Kulüp Kuralları:
 
 • Kulüp derslerine düzenli katılım sağlanmalıdır.
 • İstenilen çalışmalar ve verilen görevler zamanında yerine getirilmelidir.
 • Gerektiğinde okul sonrasında ve tatil günlerinde de çalışmalara katılım sağlanmalıdır.

Kulüp Kazanımları:
 • Kendini tanıma ve ifade etme becerileri kazanır.
 • Milli değerleri öğrenir ve sahip çıkar.
 • Türk Tarihin araştırılması ve korunmasının bilincine varır.
 • Tarih araştırması yaparken kullanılması gereken aşamaları öğrenir.
 • Kendi düşüncelerini doğru ifade etme, metin olarak ortaya koyma becerileri kazanır.
 • Analiz yapma, eleştirme, tashih yapma becerileri gelişir.
 • Tasarım yapma, plânlama, karar verme gücü gelişir.
 • Tasnif etme, sıralama, yazıya aktarma becerisi kazanır.
 • Farklı fikirlere açık olma ve eleştirisel düşünmeyi kavrama yeteneği kazanır.
 • Birlikte çalışmanın ve iş bölümünün önemi kavrar.

Zekâ ve Akıl Oyunları Kulübü / Intellegence And Mind Games Club

Sorumlu Bölüm: Matematik Bölümü

Kontenjan: 10 kişi

Kulübün Amaç/Hedefleri

Akıl Oyunları; Mantık, matematiksel ve hızlı düşünme, yaratıcılık, ipuçlarından yararlanabilme gibi becerileri kullanarak çözülebilen sorulara verilen genel bir isimdir.
 
 • Öğrencilerimizin düşünme becerilerinin gelişimine katkıda bulunmak.
 • Sayısal, görsel ve mantıksal oyunları öğrenme fırsatı verip, düşünen, sorgulayan, çözümleyen öğrencilerin becerilerini geliştirmek.
 • Zekâ ve sabır, zekâ oyunlarını çözmek için gereken iki ana yetenektir. Bu yeteneklerini geliştirmek için çalışmalar yapmak.
 • Ortaokul öğrencilerimizi “Akıl Oyunları” konusunda bilgilendirmek.
 • Öğrencilerimizin akıl oyunları ile tanışması için yarışmalar düzenlemek.
 • Sınıf içerisinde öğrencilerin hem uzamsal zekâsını, hem de tümevarım ve tümdengelim yöntemlerini kullanarak mantığını geliştirebileceği oyunlar oynatmak.
 • Yarışmalar ve oyunlar vasıtasıyla öğrencilerimizin sosyalleşmesine yardımcı olmak.

Kulüp Katılım Kriterleri:
 • Su doku, bulmaca gibi akıl oyunlarına ilgili olmak.
 • Araştırmacı olmak ve öğrenmeye açık olmak.

Kulüp Kuralları:
 • Kulübe katılım sürekli olmalıdır.
 • Verilen sorumluluk ve ödevler zamanında yapılmalıdır.
 • Yarışmaların hafta sonuna denk gelmesi durumunda öğretmen, uygun gördüğü ölçüde yarışmalara katılım tam olmalıdır.

Kulüp Kazanımları:
 • Mantık yürütmeyi geliştirir.
 • Tümevarım ve tümdengelim yöntemlerini öğretir ve geliştirir.
 • Hafızayı güçlendirir.
 • Hatalardan ders çıkarmayı öğretir.
 • Sosyal yönü geliştirir.
 • Araştırma becerisi kazandırır.
Bu sayfa ile ilgili görüşlerinizi bizimle paylaşın
FORMU DOLDURUN
EPOSTA ADRESİNİZE
BİLGİ HEMEN GELSİN

Arama

Kişisel Verilerin Korunması Politikası - Çerez Politikası
444 10 98