TÜRKİYE'DE İLK DEFA

İLKOKUL 4. SINIFTA

İNGİLİZCE
HAZIRLIK SINIFI
OKYANUS'TA!
“DİLİMİN SINIRLARI DÜNYAMIN SINIRLARIDIR.” (LUDWIG WITTGENSTEIN)

OKYANUS KOLEJLERİ'NDEN TÜRKİYE'DE BİR İLK!

Okyanus Kolejleri yabancı dil edinimine erken yaşlarda başlamak adına 4. Sınıflarda İngilizce Hazırlık Sınıfı uygulmasına geçiyor.

2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanacak olan İngilizce hazırlık sınıflarında toplamda 14 saatlik yabancı dil eğitimi ile öğrencilerimiz yarınlara hazırlanıyor.

İngilizce hazırlık sınıfları; globalleşen dünyada çağın en gerekli iletişim ve ticaret aracı haline gelen yabancı dil sorununu çok daha küçük yaşlarda çözmeyi amaçlayan bir düşünceyle ortaya çıkmıştır. Yabancı dilin ne kadar küçük yaşta öğrenilirse o kadar kalıcı olduğu ve akıcı bir şekilde konuşulduğu, doğru öğrenme ortamları ve metotlarıyla daha da kolay öğrenildiği artık bütün dünya tarafından kabul edilen yadsınamaz bir gerçektir.

Bu gerekçelerle oluşturulan programımızda;

Life Skills, Main Course, Speaking, Writing, Listening, Reading, Okyapedia gibi yaşam becerilerini destekleyici derslerle birlikte sınıf danışman öğretmenliği de İngilizce öğretmenlerimiz tarafından yürütülecektir.

Okyanus Kolejleri İlkokul ailesi olarak; öğrencilerimizin 21.yy becerileriyle donatılmış, kültürel akranlarının bir adım önünde, yaşam boyu öğrenen ve çağın gerekliliklerini uygulayan bireyler olarak yetiştirilmesi için oluşturulan ders programımız aşağıdaki gibidir.

4. SINIFLAR EĞİTİM PAKETİNİN SUNACAĞI EDİNİMLER

MAIN COURSE: 7 SAAT

Yabancı dilde kendini ifade edebilme

Yabancı dilde yaratıcılık becerilerini geliştirebilme

Yabancı dili teknolojik gelişmelerin sürekli takip edildiği bir atmosferde edinme

Özgüven kazanarak sosyalleşme imkanı bulma

LIFE SKILLS: 1 SAAT

Takım ruhu yetilerini geliştirebilme

Korku ve endişeyi konuşarak yenme

Günlük yaşamlarındaki dil kullanımını geliştirebilme

Yaratıcılık ve rol becerilerini geliştirebilme

READING: 2 SAAT

Okuma becerilerini geliştirebilme

Düşünme becerilerini geliştirebilme

Yabancı dilde telaffuz becerilerini geliştirebilme

Olay ve görselleri yorumlama kabiliyetlerini geliştirebilme

WRITING: 1 SAAT

Yabancı dilde yazma becerilerini geliştirebilme

Eleştirel düşünme becerilerini geliştirebilme

Fikirlerini düzgün bir şekilde sunma kabiliyetlerini geliştirebilme

Düşüncelerini ifade edebilme becerilerini geliştirebilme

SPEAKING: 2 SAAT

Yaratıcılık becerilerini geliştirebilme

İş birliği yapma becerilerini geliştirebilme

Fikir üretebilme becerilerini geliştirebilme

Günlük yaşamlarında ihtiyaç duyacakları yapıları edinebilme

Fikirlerini özgürce ifade edebilme becerilerini geliştirebilme

OKYAPEDIA:1 SAAT

Genel kültür bilgilerini geliştirebilme

Eleştirel düşünce becerisine sahip olabilme

Yabancı dile karşı ön yargılarını yenebilme

Tarihsel ve bilimsel gelişmelerden haberdar olabilme

Yaşadıkları çevreyi tanıma şansını bulabilme

BİLGİLERİNİZİ GİRİN
NİSAN AYINA ÖZEL
AVANTAJLI FİYATLAR İÇİN
SİZE DÖNELİM

Arama

444 10 98