Okyanus Koleji - Kolej, Özel Okul, Ana okulu, ilkokul, ortaokul, Lise | MEB'in Örnek Sorularını Değerlendirdik!
MEB'in Örnek Sorularını Değerlendirdik!
  • Paylaş
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Fen, Sosyal Bilimler, Anadolu liseleri ve proje okullara girişte uygulanacak sınava (LKS) yönelik örnek soruları yayınladı. Sorular öğrencilerin ne öğrendiğini ölçmek için değil; temel derslerin becerilerini ölçme üzerine kurgulanmış.

“Sözel Bölüm” ve “Sayısal Bölüm” olarak iki ayrı kitapçık ve iki ayrı optik cevap formu ile Haziran ayında iki oturumda gerçekleştirilecek sınav, 75+60 = 135 dakika sürecek. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru yer alacak.

Soruların derslere göre dağılımı ise şöyle olacak:

 

SÖZEL BÖLÜM (75 dakika)

SAYISAL BÖLÜM (60 dakika)

Türkçe

      20

          Matematik

20

T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

      10

          Fen Bilimleri

20

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

      10

 

 

Yabancı Dil

       10

 

 

TOPLAM

       50

             TOPLAM

40

 

Eğitim sisteminde yer alan öğretim programlarının hedefleri, öğrencilerin okulda ne öğrendiği ve öğrendikleriyle günlük hayatta neler yapabildikleri üzerinde yoğunlaşacak. Bu doğrultuda sınavla öğrenci alan liselere yerleştirilme sınavı (LKS), 8.sınıf kazanımlarıyla birlikte kazandırılmak istenen becerilere odaklanan bir sınav olacak.

Okumayı öğrenmeden çok öğrenmek için okumak odak noktası haline geldi.

Türkçe: Öğrenciler genel olarak daha önce orta uzunluktaki paragraflara bağlı soruları cevaplıyorlardı. Bu paragraf sorularında doğrudan paragrafın içinden bulunabilecek sorulara yer veriliyordu. Yayınlanan örnek sorulara bakıldığında; verilen metinlerin günlük hayatla ilişkili, uzun ve ağırlığının fazla olduğunu görüyoruz. Öğrencilerden bilgiye ulaşma, bilgiyi hatırlama, bilgileri bir araya getirme, bilgileri yorumlama ve verilen metni değerlendirmeleri bekleniyor. Öğretim programında yer alan okuma kazanımlarının önemi artmış durumda. Türkçe derslerinde metin temelli eğitime geçilerek verilen dil bilgisi, yazım ve imla kuralları öğrenildikten sonra metin türleri üzerinde uygulanışı çalışılmalıdır.

Yayınlanan örnek sorular genel olarak beklediğimiz yönde gelmiş olup; okuma becerilerinin önem kazandığı aşikârdır. Öğrencilerin sadece okuma alışkanlığı kazanmak adına okumak yerine, öğrenmek için okumaları ve bu yönde becerilerini geliştirme çalışmaları yapmaları gerekmektedir.

 

Tarihi olayların hikâyesinin bilinmesi, yorumlanması ve o dönemin kavramlarının öğrenilmesi önem kazandı.

T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük: Yayınlanan örnek soruları incelediğimizde, genellikle tarihi metinlerden yararlanıldığını görüyoruz. Sorular beklenildiği üzere, okuduğunu anlama, yorumlama ve çıkarımda bulunma şeklinde hazırlanmış. Tarih kitaplarını ve Nutuk’u okuyan öğrencilerin kolaylıkla cevaplayabileceği sorular karşımıza çıktı. Özellikle her yıl sınavlarda mutlaka çıkan  “ Güç Birliği”, “Hukuk Birliği”, “Bölgesel “, “Ulusal”, “Milli Kültür” ve “Milli Egemenlik”  kavramlarının olması,  öğrencilerin sınava hazırlanırken kavram öğrenmeye önem vermeleri gerektiğini ortaya koymaktadır. Geçmiş yıllardaki sınav sonuçlarına baktığımızda öğrencilerin en fazla kavram yanılgısına düştükleri soru türlerine örnek sorularda da yine yer verildiği görmekteyiz.

 

Kavram öğrenme, okuduğunu anlama ve yorumlama çalışmaları ilk sırayı aldı.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için yayınlanan örnek sorular, bilgiyi bilme, bilgiyi yorumlama ve kavramların anlamlarını bilerek cümle içinde kullanmasını istemektedir. Sorular ilk bakışta Türkçe dersinin paragraf sorularını yansıtmaktadır. Sorularda göze çarpan önemli bir nokta da şıklarda yer alan değer kavramlarıdır. Hoşgörü, merhamet, sorumluluk, yardımseverlik, doğru sözlülük, ön yargılı olmama gibi kavramlara şıklarda yer verilerek günlük yaşam ile ilgili verilen paragrafın içerisinden bu kavramların bulunması istenmiştir.

Görseli yorumlayabilme, disiplinler arası yaklaşım kuramı ve okuduğunu anlama ön plana çıktı.

Yabancı Dil: İngilizce sorularında, daha önceden bilinen kelimelerin farklı anlamları ve yeni kelimeler sorulmuş olup yönergelerin İngilizce ve Türkçe verilmiş olduğunu görüyoruz. Sorularda yorum ve kelime bilgisi isteniyor. Görseli yorumlamaya dayalı sorulara ağırlık verilerek, öğrencilerin cevabı aradan çekmesi istenmektedir. Öğrencilerin görseli yorumlayabileceği, kuvvetli çeldiricilerin olduğu ve disiplinler arası yaklaşım kuramına bağlı örnek sorular yayınlanmış durumda. Öğrenciler İngilizce yönergelerin olduğu, farklı soru türleri ve kelime gruplarını içeren çalışmalar yapmalılar. Sınavın daha çok yoruma dayalı olduğu göz önünde bulundurularak, öğrencilere okuduğunu anlama ve yorumlamaya dayalı sorular çözmeleri önerilmektedir.

Matematiksel kavramları, gerçekleri, yöntemleri kullanma ve akıl yürütme soruları dönemi başlıyor.

Matematik: Yayınlanan örnek sorular matematik okuryazarı öğrencileri seçmeyi hedeflediği görülmektedir. Soruların öğrencilerde kazanımlar çerçevesinde formüle etme, matematiği kullanma ve yorumlama durumu aranmaktadır. Matematiksel akıl yürütme, matematiksel kavramları, işlemleri ve araçları kullanması beklenmektedir. Bazı sorularda ise kazanımlar birleştirilmiş olup matematiksel zekâ sorularına da yer verilmiştir. Gerçek dünyadan alınan problemlerle hazırlanan soruların çözümü için matematiğin kullanılması ve elde edilen sonuçların yorumlanmasına önem verildiği görülmektedir.

Fen okuryazarlığını ölçen, bilimsel ve yaşam becerileri ortaya çıkaran sorularla karşı karşıyayız.

Fen Bilimleri: Örnek sorular genel olarak günlük hayatla ilişkili, bilimsel becerileri ortaya çıkaran deneysel sorulardan oluşmaktadır. Öğrencilerin bilimsel durumları ayırt etmeleri, bilimsel yollarla yorum yapmaları ve bilimsel kanıtlardan yararlanmaları istenmektedir. Yani öğrencilerin bilim ve yaşam becerileri kazandıkları deneylerle edindikleri kazanımlarla çözebilecekleri sorular yer almaktadır. Bu noktada Fen Bilimleri derslerinde yapılan deneylerin önemi bir kat daha artmıştır.

Okyanus Kolejleri Ortaokul Ana Bölüm Başkanı Sabiha Yılmaz ‘’Yayınlanan örnek sorulara bakıldığında, öğrencilerin okulda ne öğrendiği ve öğrendikleriyle günlük hayatta neler yapabildiklerini ölçen bir sınavla karşı karşıya olunacağı görülüyor. Öğretim programlarında dersler için tanımlanmış olan bilim ve yaşam becerileri bulunmakta. Tanımlanmış olan bu becerileri kazandırmaya uygun tasarlanmış olan ders kitaplarında yer alan her bir çalışma daha bir kıymetli hale gelmiş bulunmakta. Öğrenciler ders çalışırken sadece çoktan seçmeli soru çözmek yerine ders kitaplarında yer alan her bir çalışmayı adım adım uygulamalı ve kendi çalışma planını oluşturmalıdır. Ayrıca öğretmenini çok iyi takip eden, dersi derste öğrenmeye önem veren, ders çalışırken analiz ve yorumlama becerisini geliştirici çalışma yapan öğrenciler sınavda bir adım öne geçecektir.’’ dedi.

 

 

 

 


Haber
:
Sabiha YILMAZ
Editör
:
Göktuğ Hekimoğlu
Tarih
:
29 Aralık 2017, Cuma 17:00
Okunma
:
4.527 defa okunmuş

  • Paylaş
Yorum Yazın :
Yorumlar :
ismail kurt / 29 Aralık 2017, Cuma 18:35
Bilgi icin tesekkur ederim
BİLGİLERİNİZİ GİRİN
OCAK AYINA ÖZEL
AVANTAJLI FİYATLAR İÇİN
SİZE DÖNELİM

Arama

444 10 98